TNG

Vad innebär en bakgrundskontroll för dig som söker jobb?

Hur sker en bakgrundskontroll?

När du söker jobb via TNG så genomför vi alltid en bakgrundskontroll i slutet av rekryteringen. Här svarar vi på de vanligaste frågorna som vi får.

Vem gör bakgrundskontrollen och vad frågar ni efter?

Vi anlitar företaget ToFindOut för att göra en bakgrundskontroll. De kontrollerar och kompletterar redan känd information så som personalia, ekonomisk information och juridiska frågor. De kan också verifiera uppgifter som du som kandidat har gett i ditt CV eller under intervjuprocessens gång.

Det framgår alltid exakt vad ToFindOut ska verifiera i varje enskild bakgrundskontroll. Du som sökande måste alltid lämna ditt godkännande innan bakgrundskontrollen påbörjas.

Varför gör ni bakgrundskontroller?

Vi gör bakgrundskontroller på alla våra tjänster för att undanröja eventuella frågetecken gällande din framtida arbetsprestation. Anledningen till att vi gör det är flera. Det kan vara regelverk som styr kundernas verksamhet, men ofta handlar det om att arbetsgivaren ska känna sig trygg med dig som medarbetare och att det inte finns några tvivel på att du är rätt person.

Jag har fått ett brev om att ni gjort en kreditupplysning på mig, vad betyder det?

Du är en av slutkandidaterna i en rekryteringsprocess. Som en del av bakgrundskontrollen sker ett verifieringsarbete där ekonomiska kontrolluppgifter dubbelkollas hos kreditupplysningsbolag. ToFindOut följer lagen genom att skicka dig en så kallad omfrågekopia så att du får information att de har gjort en ekonomisk kontroll på dig.

Kan jag tacka nej?

ToFindOut startar aldrig en bakgrundskontroll utan ett godkännande från dig. Du kan också närsomhelst efter att du lämnat ditt godkännande dra tillbaka det. Då avbryter de sitt researcharbete om vi inte har hunnit färdigställa rapporten och levererat den till kunden. Dock ingår alltid en bakgrundskontroll i våra processer vilket gör att du tyvärr inte längre är aktuell för rollen om du tackar nej till kontrollen.

Vad händer om ni ”hittar något” och får jag reda på det?

ToFindOut letar bara information hos källor som är öppna för allmänheten så allt det vi får fram kan du också hitta. Deras källor är öppna för offentligheten, men vad som kan bedömas som lämpligt eller olämpligt för jobbet tar vi ställning till från fall till fall. Men vi gör alltid en helhetsbedömning. Bakgrundskontrollen är ett av flera beslutsunderlag vi har vid en rekrytering.

Du får alltid ta del av en rapportkopia som blir tillgänglig i ditt personliga konto hos ToFindOut efter att rapporten har färdigställts. Du kan också begära rättelse för något i rapporten om det är någon uppgift som inte stämmer.

Hur långt tillbaka hittar ni uppgifter om mig?

Det är väldigt olika beroende på vad det är för sorts information, men ToFindOut får oftast bara så mycket som myndigheter lagrar elektroniskt, vilket är ungefär 3-9 år tillbaka i tiden.

Vad ska jag göra om jag till exempel vet att jag har flera betalningsanmärkningar?

Vår rekommendation är att det är bättre för dig att du själv berättar detta. Då får du en möjlighet att förklara och berätta hur du ser på saken. Hur informationen kommit fram är många gånger viktigare än vad som har kommit fram. Det vill säga att om du redan har berättat så är informationen i vår bakgrundskontroll en check på din ärlighet, vilket oftast kommer vara till din fördel.

Vilka källor använder ni?

ToFindOut letar bara information hos källor som är öppna för allmänheten så allt det vi får fram kan du också hitta. De samlar eller lämnar inte ut information som rör etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening.

Vi använder oss bara av ditt personnummer, inte namnet, när vi efterfrågar information. Det är därför vi vill att du bekräftar ditt personnummer när du godkänner att vi genomför bakgrundskontrollen. Vi lovar att ditt personnummer inte kommer att användas i något annat syfte än att ta fram information om dig och vi kommer heller inte att lämna det vidare till någon annan.

Vill du läsa en komplett Q&A från ToFindOut så hittar du det här.

Sök lediga jobb fördomsfritt hos TNG!

Bakgrundskontrollen är en del av TNG:s fördomsfria rekryteringsprocess. Och fördelarna för dig som söker är flera.

Framför allt hanteras din ansökan mer objektivt. Eventuella yttre faktorer – t ex ditt efternamn, din ålder eller vilket kön du har – riskerar inte att påverka bedömningen på ett subjektivt sätt. Istället ser vi till fakta: din kompetens, din potential och dina personliga styrkor.

Nyfiken på vilka jobb vi har för dig?

SE ALLA LEDIGA JOBB HÄR!