TNG

Vårt CSR-fokus:

Vårt CSR-arbete bidrar till en hållbar arbetsmarknad

Vårt CSR-engagemang och de aktiviteter vi engagerar oss i, med medarbetarnas tid eller delar av våra intäkter, ska alltid bidra till att se bortom fördomar. På så sätt följer vi vår vision och bidrar till en hållbar och fördomsfri arbetsmarknad.

Några av de organisationer och föreningar som vi stödjer i vårt CSR-arbete är:

Språkkraft är en del av vårt CSR-engagemang

Språkkraft är en ideell förening med mål att öka integrationshastigheten på arbetsmarknaden och generellt i samhället med hjälp av språkappar. Det ska ske genom att lära nyanlända och invandrare svenska snabbare.

Varför?
TNG är stolt Founding Partner till Språkkraft. Språkkraft bidrar dagligen till näringslivet genom att snabbare lära nyanlända och andra invandrare svenska och därmed öka möjligheterna till arbete. Det råder kompetensbrist idag inom vissa yrken, trots att många anländer till Sverige med efterfrågade akademiska meriter och lång professionell erfarenhet. En accelererad svenska utbildning skulle bidra till att minska kompetensbristen och på sikt bidra till en hållbar arbetsmarknad.

Hur?
TNG bidrar med ekonomiskt stöd, samt med personalens engagemang på betald arbetstid. Dessutom bidrar vi med rekrytering av nyckelpersoner genom vår fördomsfria rekryteringsmetod.

Pink Programming är en del av vårt CSR-engagemang

Pink Programming är en ideell förening vars mål är att få fler kvinnor att programmera. De vill skapa en inspirerande miljö där programmeringsintresserade tjejer ska ha roligt och känna sig hemma när de lär sig koda. De vill även lyfta fram kvinnliga förebilder som finns idag.

Varför?
Pink Programming arbetar långsiktigt för att inspirera, engagera och öppna upp nya karriärmöjligheter i en bransch som behöver öka jämställdheten. Alla som vill får delta och prova på att koda utan kostnad. Det gör att oväntade personer med potential kan inspireras att byta karriär och hitta ett nytt jobb och därmed en ny möjlighet på arbetsmarknaden.

Hur?
TNG bidrar med ekonomiskt stöd, samt hjälper till att marknadsföra föreningens aktiviteter i sociala medier.

 

TNG arbetar med CSR långsiktigt och för en hållbar arbetsmarknad. Röda Korset är en av våra CSR-partners.

Röda Korset är världens främsta katastroforganisation. De finns över hela världen och består av miljontals frivilliga som bestämt sig för att hjälpa andra människor. De kämpar för att rädda liv och ge hopp, varje dag både i Sverige och världen.

Varför?
TNG väljer 2018 att skänka våra julklappar som en julgåva till Röda Korset. Donationen ska användas till sociala inkluderings- och integrationsaktiviteter. Det är sjätte året i rad som väljer vi att inte ge bort traditionella julklappar, utan donerar istället en större summa enligt vår vision om att skapa en hållbar arbetsmarknad. Vår donation går därför till läxhjälp för att stötta barn och ungdomar, språkträning men också psykologhjälp för människor med trauma.

Hur?
TNG bidrar med ekonomiskt stöd om 72 000 kr, vilket motsvarar 600 läxpaket, till Röda Korsets läxhjälp.

 

TNG stöttar Hello WOrld

Hello World! är en allmännyttig ideell förening som har i syfte att stärka Sveriges konkurrenskraft och främja digitalt skapande och därmed bidra till kompetensförsörjningen i framtiden. De gör det genom att ordna läger och meetups för barn och ungdomar från hela Sverige.

Varför?
Hello World! är måna om att rekrytera ledare och deltagare som väl avspeglar det svenska samhället – och vill ha en god balans mellan tjejer och killar. För att ge fler möjlighet att delta subventionerar de deltagaravgifter baserat på hushållsinkomst.

Hur?
TNG bidrar med rekrytering av nyckelpersoner genom vår fördomsfria rekryteringsmetod, vilket går i linje med Hello World!s verksamhet.

Transfer är en av CSR-aktiviteterna vi engagerar oss i.
Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsningar till skolan från näringslivet. Transfer är en neutral plattform mellan skola och näringsliv – ideellt, icke-vinstdrivande, och politiskt obundet. Transfer ser till att arbetslivet på ett naturligt sätt kommer in i klassrummet och inspirerar ungdomar om den arbetsmarknad som väntar efter avslutad utbildning.

Varför?
Med Transfer kan vi bidra till att unga lyckas när de börjar söka jobb. Med vår egen kompetens om arbetsmarknaden och rekrytering kan vi inspirera, utbilda och engagera morgondagens arbetskraft så att de är redo när de ska ut i arbetslivet.

Hur?
TNG bidrar med passande personal som tar fram utbildningsmaterial och föreläser på betald arbetstid.

 

BKBK är en av CSR-aktiviteterna vi engagerar oss i.

Bagarmossen Kärrtorp Bollklubb (BKBK) är en ideell förening med ca 1000 medlemmar och hemort i Stockholms stads sydöstra närförorter. Med Bredd – Glädje – Gemenskap vill vi skapa en möjlighet för barn och ungdomar att spela fotboll i södra Stockholm.

Varför?
TNG väljer att stötta BKBK då klubben aktivt jobbar för att välkomna och stötta medlemmar från vitt skilda bakgrunder och även ta emot nyanlända på praktik för att förbättra integrationen i samhället. Klubbens värderingar Bredd-Glädje-Gemenskap rimmar också väl med våra egna värderingar och strävan att skapa ett öppet samhälle där alla känner sig välkomna.

Hur?
TNG bidrar med ekonomiskt stöd.

 

csr it-guide tng

Enter Sweden / IT-Guide är en prisbelönt organisation med mål om att skapa delaktighet. Föreningen har som mål att skapa delaktighet, utveckling och lärande, i syfte att främja integration och social inkludering. De har ett starkt fokus på digital delaktighet och samarbetar med kommuner. Vår idé är att nyanlända ungdomar lär seniorer internet, de unga lär sig svenska och mer om Sverige, de äldre lär sig mer om internet, e-tjänster och datorer, surfplatta och smartphone. Ett utbyte av erfarenheter som är ett vinnande koncept.

Varför?
Enter Sweden arbetar med att öka integration över generationer. Det skapar möjlighet till unga att få utvecklas som personer men även erfarenhet för sin framtida karriär.

Hur?
TNG bidrar med rekrytering av en koordinator / projektledare till kontoret i Örebro genom vår fördomsfria rekryteringsprocess.

Fördomsfri rekrytering. På riktigt.

TNG rekryterar fördomsfritt. Det är inte bara fina ord. Vi gör det på riktigt. Varje dag. Och vi gör det genom att behandla alla sökande rättvist och låta fakta gå före magkänsla, namn, ålder, kön och bakgrund. Istället är det din potential och kompetens som står i fokus.

LÄS MER OM HUR DET FUNKAR!