Sök

TNG:s styrelse

Möt vår styrelse för TNG Group AB

VD

Åsa Edman Källströmer

Arbetat i bemanning- och rekryteringsbranschen sedan 1995. Verksam på Poolia i ledande befattningar sedan 1998, från 2009-2011 VD för Poolia Sverige och ingick i Poolias koncernledning. Åsa har genom sina tidigare positioner stor erfarenhet av att leda personalintensiva organisationer.

Styrelseuppdrag

Styrelseledamot i ToFindOut AB , Signpost samt arbetsgivarorganisationen Bemanningsföretagen.


STYRELSEORDFÖRANDE

Mats Edlund

Civilingenjör från LiTH

Bakgrund

VD och Koncernchef Prenax Global AB, VD och Koncernchef Poolia AB, Flera ledande befattningar inom Ericsson, Nokia och Fujitsu/ ICL. Ordförande i bemanningsföretagens branschförbund.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Key People Group AB, TNG Group AB, Invici AB och Signpost AB

Styrelseledamot i Luci Holding AB, ToFindOut AB och Elfström & Taflin Fastighets AB


STYRELSELEDAMÖTER

Dan Berlin

Civilingenjör från KTH

Bakgrund

VD för Poolia IT AB, VD för ICL Data AB, Investment Manager på Prosper Capital Fund, flera ledande befattningar inom Ericsson, Nokia och Fujitsu/ ICL. VD Dan Berlin Advisory AB.

Styrelseuppdrag

Styrelseordförande i Luci Holding AB

Styrelseledamot i Key People Group AB, TNG Group AB, ToFindOut AB, Signpost AB, Invici AB, Ework Scandinavia AB och Elfström & Taflin Fastighets AB


Yvonne Björck
Jur kand-examen från Uppsala universitet. Är idag ansvarig för arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor på Coop. Har tidigare varit verksam som förhandlare på Almega samt varit HR-chef i flera personalintensiva företag såsom  ISS och Poolia.


Hans Andréasson
Jur kand-examen från Stockholms universitet. Verksam som advokat sedan 1997. Delägare i Mannheimer Swartling Advokatbyrå, där han främst har specialiserat sig på transaktionsrelaterad verksamhet, såsom M&A, investeringar och därjämte sammanhängande frågor.


 Paula Lejonkula
Paula Lejonkula startar som styrelseledamot 1 januari, 2016. Hon arbetar idag som mångfaldsexpert på Sveriges Byggindustrier, samt är grundare och jämlikhetsutvecklare på Praktikum. Hon arbetade också många år på Diskrimineringsombudsmannen (DO) som enhetschef, utredare samt projektledare för områdena rekrytering och diskriminering.