TNG
TNGs avtalsvillkor för talents och jobbsökare i medlemsnätverket TNG Talent Network

Avtalsvillkor för medlemskap i TNG Group AB Talent Network

Här hittar du medlemsvillkoren för TNG Group AB Talent Network

Här hittar du information om avtalsvillkoren för medlemskap i TNG Talent Network (inklusive vårt dotterbolag Ada Digitals Ada Talent Network) och om hur vi använder dina uppgifter och vilka förmåner som ingår.

Det här ingår i ditt medlemskap

Så här fungerar ditt medlemskap – om ditt konto

Vid ansökan till ett ledigt jobb

Tester och testresultat

Medlemsutskick

Ändringar i medlemsvillkor

HUR ANVÄNDER VI OCH SKYDDAR DINA PERSONUPPGIFTER?

Dataskyddsreglering

Alla personuppgifter som vi på TNG/Ada Digital får ta del av hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering som sedan 25 maj 2018 är Dataskyddsförordningen (GDPR).

1.Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Kompetenser och tidigare erfarenhet genom din CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto
 • LinkedIn eller Facebook-profil om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler
 • Testresultat, om du utfört tester som ett led i en rekryteringsprocess.
 • Fotografi, om vi bett om att få ta en bild av dig i slutskedet av en rekryteringsprocess
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge TNG/Ada Digital i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument*

* TNG/Ada Digital avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

2. Varför och hur använder ni informationen?

Informationen kommer att användas för att:

 • hantera din ansökan till ledigt jobb
 • erbjuda dig jobb relaterade till dina önskemål och dina kompetenser samt för att förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via e-post, digitala och sociala medier.
 • löpande kommunikation kring de jobb eller konsultuppdrag du sökt via TNG/Ada Digital
 • andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster

3. Med vem delar ni informationen?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

4. Vilka rättigheter har du?

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att själv radera din profil på TNG:s hemsida. Du kan som alternativ begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig, inkluderat din profil. I och med att du raderar din profil försvinner all information i våra system.

Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du sökt ett jobb eller konsultuppdrag genom oss på TNG/Ada Digital så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar din profil inom 24 månader efter genomförd rekryteringsprocess sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsombud på TNG/Ada Digital. När 24 månader passerats raderas dina uppgifter automatiskt.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan på mailadress personuppgifter@tng.se.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, se www.imy.se för information om hur du ska gå tillväga.

5. När raderar vi informationen?

Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din profil och kan själv välja att radera delar av informationen eller hela ditt konto.

Har du som medlem inte loggat in eller uppdaterat ditt konto under en tre (3) årsperiod kommer ditt konto automatiskt raderas. Vi kommer att påminna dig kort innan dessa tre (3) år har passerat så du får chansen att uppdatera ditt konto ifall du önskar finnas kvar som medlem i TNG/Ada Talent Network.

Vi förbehåller oss rätten att radera användarkonton om vi ser att kontot på något sätt missbrukas, är skapat för andra ändamål än att söka jobb och vara en del av vårt professionella nätverk samt om den registrerade personen på något sätt hotar vår personal eller på annat sätt uppför sig olämpligt.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det och vi är inte lagligen skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 4 ovan.

6. Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är:

TNG Group AB (org nr 556648-2781)
Pyramidvägen 7
169 56 Solna

Ada Digital AB (org nr 559161-8227)
Pyramidvägen 7
169 56 Solna

Kontaktansvarig rörande personuppgifter är Dataskyddsombud Anna Idrestam.
E-post: personuppgifter@tng.se

7. Ändringar och justeringar

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i TNG/Ada Digitals rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter agera efter egen vilja.

Avtalet om medlemskap i TNG/Ada Talent Network gäller till dess att det sägs upp av någon av parterna. Du kan alltid administrera ditt medlemskap på www.tng.se/talent-network