TNG
TNGs avtalsvillkor för talents och jobbsökare i medlemsnätverket TNG Talent Network

Avtalsvillkor för medlemskap i TNG Group AB Talent Network

Här hittar du medlemsvillkoren för TNG Group AB Talent Network

tng-talent-network-medlemskap-hos-tng-sok-lediga-jobbHär hittar du information om avtalsvillkoren för medlemskap i TNG Talent Network (inklusive vårt dotterbolag Ada Digitals Ada Talent Network) och om hur vi använder dina uppgifter och vilka förmåner som ingår.

DET HÄR INGÅR I DITT MEDLEMSKAP

 • Eget medlemskonto som du kan uppdatera när du vill
 • Fri tillgång att söka alla lediga jobb och konsultuppdrag hos TNG och Ada Digital
 • Snabbare ansökningsprocess. Ansökningsuppgifter sparas så du kan återanvända dem nästa gång du söker jobb
 • Fri tillgång att följa din ansökan digitalt genom hela ansökningsprocessen
 • Garanti att din ansökan hanteras fördomsfritt och enligt gällande lagstiftning
 • Automatisk matchning till passande jobb och konsultuppdrag enligt din registrerade profil
 • Nyhetsbrev om trender och tips inom karriär och jobbsökande
 • Fullt sökbar av TNG:s och Ada Digitals rekryterare och konsultchefer med möjlighet att bli personligt kontaktad om relevanta jobberbjudanden
 • Erbjudanden och rabatter hos TNG:s och Ada Digitals samarbetspartners

SÅ HÄR FUNGERAR DITT MEDLEMSKAP – OM DITT KONTO

 • TNG Group AB samt dotterbolag Ada Digital AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter samt avtalspartner för medlemskap i TNG Talent Network och Ada Talent Network (framöver gemensamt kallat TNG/Ada Talent Network). Du kan avsluta ditt konto och dra tillbaka ditt medgivande när du vill.
 • Det är helt kostnadsfritt att registrera sig och vara medlem i TNG Group AB Talent Network. Ditt medlemskap aktiveras genom att du registrerar dina kontaktuppgifter, accepterar medlemsvillkoren samt via länk aktiverar ditt konto.
 • Medlemskapet är kopplat till din e-postadress. E-postadressen är ditt användarnamn och fungerar som identifikation för ditt medlemskap. Fler än en användare kan inte ha samma e-postadress.
 • När du söker ett jobb eller konsultuppdrag för första gången, eller registrerar dig i TNG/Ada Talent Network, skickas en aktiveringslänk till den e-postadress som angivits. Via denna länk kan du enkelt välja lösenord och skapa ditt eget konto. Kontot kan endast hanteras av dig och av de anställda på TNG/Ada som givits rättigheter att administrera användarkonton. Den som har tillgång till e-postadressen och lösenordet har möjlighet att uppdatera, ändra eller ta bort användarkontot. Hantera därför ditt lösenord som en säkerhetshandling som endast du själv har åtkomst till.
 • Det är i första hand du som medlem som ansvarar för att hålla dina uppgifter uppdaterade och korrekta. Detta gäller uppgifter som namn, adress, mobilnummer och e-postadress men även ditt CV, kunskaper och erfarenheter. Har du korrekta och uppdaterade uppgifter så är det lättare för oss att matcha dig till rätt jobb eller konsultuppdrag. Som alternativ till att du uppdaterar dina uppgifter kan du meddela oss per e-post till, personuppgifter@tng.se så uppdaterar vi din information åt dig. Vi rekommenderar dock att du själv loggar in och uppdaterar utifrån datasäkerhetssynpunkt.
 • Du kan när som helst avsluta ditt medlemskap. Det gör du genom att logga in på www.tng.se/talent-network eller skicka e-post till oss på personuppgifter@tng.se och meddela att du vill radera din profil.
 • Har du inte loggat in eller uppdaterat ditt konto inom tre (3) år från registrering kommer ditt konto automatiskt raderas. Vi kommer att påminna dig kort innan dessa tre (3) år har passerat så du får chansen att uppdatera och behålla ditt konto så du finns kvar som medlem i TNG/AdaTalent Network.

VID ANSÖKAN TILL ETT LEDIGT JOBB

 • Ansökan till en utannonserat ledigt jobb eller konsultuppdrag hanteras av TNG/Ada i syfte att hitta den bäst lämpade sökande till jobbet/uppdraget samt för aktiviteter i anslutning till denna process. Vi arbetar med fördomsfri rekrytering och i en rekryteringsprocess kommer vi att använda oss av den information som du registrerat och som är väsentliga för det specifika jobbet/uppdraget.
 • Ansökningsinformation som du lämnar när du söker en tjänst kan komma att matchas mot andra lediga jobb och konsultuppdrag, vilket innebär att du kan kontaktas gällande andra jobb/uppdrag än det du sökt. Vi kontaktar dig då via e-post, telefon eller andra digitala och sociala media kanaler.
 • Observera att om du raderar ditt konto och samtidigt har ansökt till ett ledigt jobb eller konsultuppdrag så raderas även din ansökan och du finns inte längre med som sökande till den här tjänsten.

TESTER OCH TESTRESULTAT

 • Som ett led i TNGs fördomsfria ansökningsprocess och Ada Digitals agila rekryteringsmetod kan du vid en ansökan till ett ledigt jobb eller konsultuppdrag bli ombedd att genomföra arbetspsykologiska screeningtester utifrån det rekryterande företagets kompetensprofil. Testresultat tillsammans med din ansökan är ofta viktiga delar av det underlag vi använder för att objektivt matcha dig till rätt jobb/konsultuppdrag.
 • Dina testresultat skyddas från obehöriga och endast TNG/Ada Digitals personal som arbetar med tillsättning av lediga jobb och konsultuppdrag har tillgång till resultatet. Testresultaten kan även komma att delges TNG/Ada Digitals kundföretag vid ett specifikt rekryterings- eller bemanningsuppdrag som du sökt till. Testresultatet sparas i testleverantören Aon’s Assessment Solutions datasystem i 24 månader sedan makuleras resultatet per automatik. Dina testresultat hos testleverantören är skyddade för otillbörlig åtkomst enligt gällande Dataskyddslagstiftning.
 • Testresultatet kan komma att användas vid matchning av andra jobb och konsultuppdrag än de du sökt hos TNG/Ada Digital; så länge ditt konto och dina testresultat är aktuella.

MEDLEMSUTSKICK

 • Som medlem i TNG/Ada Talent Network får du löpande karriärtips, jobberbjudanden och nyheter skickade till dig. Vi skickar information och inspiration via e-postutskick och kan även kontakta dig per telefon. Du kan under din egen profil välja att avregistrera dig för utskick per e-post. I varje e-post med marknadsföringsinnehåll finns det en länk för att du ska kunna avprenumerera dig från liknande kommunikation.
 • Som medlem kan du följa din ansökan genom hela rekryteringen för att löpande hålla dig uppdaterad på hur processen går utan att du behöver kontakta ansvarig rekryterare.
 • Medlemserbjudanden i TNG/Ada Talent Network varierar och anpassas efter dig som medlem baserat på dina registrerade kunskaper och kompetenser, tidigare sökta jobb och konsultuppdrag och/eller din bifogade CV eller sociala profil.
 • För att ge dig ett så relevant erbjudande som möjligt kan TNG/Ada Digital komma att analysera dina registrerade uppgifter och information om vilka jobb och konsultuppdrag du sökt för att använda som underlag till bättre service och personliga erbjudanden. Dina personuppgifter kan användas för att förmedla erbjudanden och annan information genom ”digital kommunikation”, t.ex. sociala medier och andra digitala kommunikationsnätverk.

ÄNDRINGAR I MEDLEMSVILLKOR

 • TNG/Ada Digital förbehåller sig rätten att göra ändringar i de villkor som nämns ovan. Väsentliga ändringar i villkoren förmedlas digitalt och den senaste versionen läggs ut på www.tng.se/talent-network/medlemsvillkor.

 

Hur använder vi och skyddar dina personuppgifter?

DATASKYDDSREGLERING

Alla personuppgifter som vi på TNG/Ada Digital får ta del av hanteras i enlighet med gällande Dataskyddsreglering som sedan 25 maj 2018 är Dataskyddsförordningen (GDPR).

1.VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

 • Namn
 • E-postadress
 • Mobiltelefonnummer
 • Kompetenser och tidigare erfarenhet genom din CV och de kunskaper och erfarenheter du registrerar på ditt konto
 • LinkedIn eller Facebook-profil om du registrerat din ansökan via någon av dessa kanaler
 • Testresultat, om du utfört tester som ett led i en rekryteringsprocess.
 • Fotografi, om vi bett om att få ta en bild av dig i slutskedet av en rekryteringsprocess
 • Övriga personuppgifter som du väljer att delge TNG/Ada Digital i ditt CV och eventuellt andra uppladdade dokument*

* TNG/Ada Digital avråder dig från att delge oss känsliga personuppgifter gällande etniskt ursprung; politiska åsikter; religiös eller filosofisk övertygelse; medlemskap i fackförening; uppgifter om hälsa samt uppgifter om könstillhörighet. Vi förbehåller oss därför rätten att utan ditt medgivande radera alla uppgifter av känslig karaktär enligt ovan, liksom personuppgifter rörande andra än dig själv.

2.VARFÖR OCH HUR ANVÄNDER VI INFORMATIONEN?

Informationen kommer att användas för att:

 • hantera din ansökan till ledigt jobb
 • erbjuda dig jobb relaterade till dina önskemål och dina kompetenser samt för att förse dig med personliga erbjudanden, information eller inbjudningar som vi anser är intressanta för dig via e-post, digitala och sociala medier.
 • löpande kommunikation kring de jobb eller konsultuppdrag du sökt via TNG/Ada Digital
 • andra statistiska syften, t.ex. att underhålla och utveckla kvaliteten på våra tjänster

3. MED VEM DELAR VI INFORMATIONEN?

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med serviceleverantörer som vi anlitar för att utföra tjänster för vår räkning (som tekniska, administrativa, marknadsrelaterade eller andra tjänster) när så krävs för de syften som nämns ovan. Dessa serviceleverantörer får inte använda dina personuppgifter för sina egna syften.

Dina personuppgifter kan även komma att lämnas ut när så krävs enligt lag såsom exempelvis Diskrimineringslagstiftningen eller till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

4. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap genom att själv radera din profil på TNG:s hemsida. Du kan som alternativ begära att vi raderar personuppgifter som vi har samlat in om dig, inkluderat din profil. I och med att du raderar din profil försvinner all information i våra system.

Observera att det finns ett undantag till komplett radering; om du sökt ett jobb eller konsultuppdrag genom oss på TNG/Ada Digital så behöver vi spara dina ansökningshandlingar i 24 månader efter avslutad rekryteringsprocess med hänvisning till Diskrimineringslagstiftningen. Om du raderar din profil inom 24 månader efter genomförd rekryteringsprocess sparas dina handlingar anonymiserade och dolda och kan bara tas fram av Dataskyddsombud på TNG/Ada Digital. När 24 månader passerats raderas dina uppgifter automatiskt.

Du har rätt att få tillgång till de personuppgifter vi bearbetar som gäller dig, via ett registerutdrag. Du har även rätt att begära att vi korrigerar eller raderar uppgifter som är felaktiga eller ofullständiga. Registerutdrag är kostnadsfritt vid ett tillfälle om året, önskar du ett Registerutdrag fler gånger under ett och samma år tar vi ut en administrativ avgift på 395 kr per tillfälle.

Kontakta oss om du har frågor om behandlingen eller vill använda dig av de rättigheter som nämns ovan på mailadress personuppgifter@tng.se.

Om du anser att vår bearbetning på något sätt är olaglig har du rätt att göra en anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten, se www.imy.se för information om hur du ska gå tillväga.

5. NÄR RADERAR VI INFORMATIONEN?

Du äger själv de uppgifter som finns registrerade på din profil och kan själv välja att radera delar av informationen eller hela ditt konto.

Har du som medlem inte loggat in eller uppdaterat ditt konto under en tre (3) årsperiod kommer ditt konto automatiskt raderas. Vi kommer att påminna dig kort innan dessa tre (3) år har passerat så du får chansen att uppdatera ditt konto ifall du önskar finnas kvar som medlem i TNG/Ada Talent Network.

Vi förbehåller oss rätten att radera användarkonton om vi ser att kontot på något sätt missbrukas, är skapat för andra ändamål än att söka jobb och vara en del av vårt professionella nätverk samt om den registrerade personen på något sätt hotar vår personal eller på annat sätt uppför sig olämpligt.

Om du kontaktar oss och önskar att dina uppgifter raderas gör vi det och vi är inte lagligen skyldiga att behålla informationen. Se undantag som beskrivs i punkt 4 ovan.

6. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Personuppgiftsansvarig är:

TNG Group AB (org nr 556648-2781)
Pyramidvägen 7
169 56 Solna

Ada Digital AB (org nr 559161-8227)
Pyramidvägen 7
169 56 Solna

Kontaktansvarig rörande personuppgifter är Dataskyddsombud Anna Idrestam.
E-post: personuppgifter@tng.se

7. ÄNDRINGAR OCH JUSTERINGAR

Den information som anges ovan kan förändras och justeras på grund av teknisk utveckling, ändringar i den gällande Dataskyddslagstiftningen eller ändringar i TNG/Ada Digitals rutiner, organisation eller affärsstrategi. Vi rekommenderar att du ibland besöker vår webbplats för att läsa en uppdaterad version av informationen.

Om vi genomför några omfattande ändringar i hur vi behandlar dina personuppgifter kommer vi dock att först förse dig med information och ge dig möjlighet att ta ställning till dessa nya villkor och därefter agera efter egen vilja.

Avtalet om medlemskap i TNG/Ada Talent Network gäller till dess att det sägs upp av någon av parterna. Du kan alltid administrera ditt medlemskap på www.tng.se/talent-network