TNG
Business Controller till Euromaint i Luleå

Business Controller till Euromaint i Luleå

Euromaint Rail AB i Luleå söker en erfaren Business Controller

Arbetsgivare Euromaint Rail AB
Placeringsort
Yrkeskategori
Sista ansökningsdag 2019-10-31
6 v semester 6 v semester
Friskvård Friskvård
Kompetens&shyutveckling Kompetens­utveckling
Kollektiv&shyavtal Kollektiv­avtal
Eva Sahlin
Ålder har inget med kompetens att göra. Så vi frågar inte efter den!
Frågor om jobbet? Kontakta din rekryterare för mer information

Eva Sahlin

0768-72 92 51

Euromaint Rail AB i Luleå söker en erfaren Business Controller

I rollen som Business Controller kommer du arbeta nära affärsenhetschef, produktionschefer och kontraktschef genom att bidra med ekonomiska analyser i syfte att effektivisera och utveckla affärsenheten. Du ingår också i affärsenhetens ledningsgrupp.
Hos Euromaint får du arbeta i ett företag som är ledande inom spårbundet underhåll, med ett starkt varumärke och med ett tydligt mål att ta ytterligare marknadsandelar inom området. Låter det spännande?

Välkommen med din ansökan!

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

Vi erbjuder dig en utvecklande och utmanande roll där du arbetar tätt tillsammans med kompetenta kollegor i ett företag som arbetar med teknik och underhåll i framkant. Euromaint har ett positivt affärsläge och ser ljust på framtiden.

DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER

DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER

  • Vara stöd till affärsenhetschef, kontraktschef och produktionschefer inom ekonomi och verksamhetsstyrning
  • Analyser av verksamheten utifrån ett affärsenhets-, kontrakts-, och verkstadsperspektiv
  • Analysera och kritiskt granska affärsenhetens resultat- och balansräkningsutveckling genom att jämföra mot budget/prognos
  • Ansvara för utformning, styrning, kvalitetssäkring och sammanställning avseende budget, prognoser och affärsplaner inom affärsområdet
  • Upprätta ekonomiska delar av månadsrapporter och andra begärda ekonomirapporter
  • Skapa förutsättningar för en enkel och förståelig verksamhetsstyrning samt utveckla och förbättra styrparametrar
  • Delta i gemensamma processer, t ex budgetprocessen, samt förbättringsprojekt tillsammans med övriga Controllers inom Euromaint
  • Tillsammans med bolagets redovisningsavdelning säkerställa korrekt underlag till månadsboksluten för affärsenheten
  • Analysera och kritiskt granska investeringsansökningar samt verka för förbättring av investeringsunderlag
  • Delta i och driva projektarbete
ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ

ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ

Du ingår som en av sex teammedlemmar i Controlling-gruppen för hela Euromaint, där företagsgemensamma processer och aktiviteter utförs. Tjänsten kräver resande cirka varannan vecka två dagar åt gången (4 dagar/mån), primärt till bolagets huvudkontor i Solna, Stockholm, där Controllerchefen är stationerad. Inledningsvis kommer det krävas mer resande för att komma in i rollen samt för att besöka alla sju verkstäder inom affärsenheten, från Landskrona till Luleå.

VEM ÄR DU?

VEM ÄR DU?

Du har en högskole- eller universitetsexamen i ekonomi. Du har goda kunskaper inom redovisning och grundläggande kunskaper inom IT med avseende på affärssystem, BI-verktyg och databashantering samt är en mycket van användare av Excel. Vi ser att du har flerårig erfarenhet inom business controlling, gärna från industri eller producerande verksamhet.

För att trivas i rollen ser vi att du är självgående, pedagogisk, har enkelt att kommunicera och samarbeta, är prestigelös, affärsmässig, engagerad och analytisk.

Euromaint Rail AB

Euromaint Rail AB

Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordonsflottor.
Euromaint bildades 2001. Bolaget har sitt ursprung i Statens Järnvägar och har mer än 100 års erfarenhet av kvalificerat underhåll av produktionsutrustning.

Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner.

Euromaint har en omsättning på 1 600 MSEK och cirka 1000 medarbetare (2018). Euromaint ägs av den börsnoterade spanska tågtillverkaren CAF sedan juli 2019. www.euromaint.com

Euromaint Rail AB
Arbetsgivare Euromaint Rail AB
Placeringsort
Yrkeskategori
Sista ansökningsdag 2019-10-31
Eva Sahlin
Visste du att du när som helst kan logga in och följa status på dina ansökningar?
Frågor om jobbet? Kontakta din rekryterare för mer information

Eva Sahlin

0768-72 92 51

Räkna ut avståndet till jobbet

Kontorsgatan 37, Luleå