TNG
Driftområdeschef till Green Cargo driftområde nord

Driftområdeschef till Green Cargo driftområde nord

Har du erfarenhet av förändringsarbete som innefattar såväl nya arbetssätt som en kulturell förändring? Läs mer här!

Arbetsgivare Green Cargo AB
Placeringsort
Yrkeskategori
Sista ansökningsdag 2020-04-16
6 v semester 6 v semester
Tjänstebil Tjänstebil
Företags&shyhälsovård Företags­hälsovård
Kompetens&shyutveckling Kompetens­utveckling
Eva Sahlin
Vi rekryterar vetenskapligt – fakta framför magkänsla helt enkelt.
Frågor om jobbet? Kontakta din rekryterare för mer information

Eva Sahlin

0768-72 92 51

Har du erfarenhet av förändringsarbete som innefattar såväl nya arbetssätt som en kulturell förändring? Läs mer här!

Till Green Cargo Driftområde Nord - Sundsvall till Kiruna, söker vi nu en erfaren ledare inom produktion med vana från förändringsarbete.

Som driftområdeschef ansvarar du för att verksamheten i driftområdet är trafiksäker och resurseffektiv. Du ansvarar för implementering av nya kundavtal, avveckla kundavtal som löpt ut samt kontinuerligt effektivisera leveranserna i befintliga kundavtal, i samråd med försäljningsorganisationen. Du ansvarar även för att utveckla områdets organisation och arbetssätt med hjälp av målstyrt förbättringsarbete, med fokus på bolagets övergripande affärsmål och nyckeltal. Arbetet innebär samverkan med fackliga organisationer, myndigheter, övriga funktioner inom Green Cargo samt kunder.

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

Driftområde Nord sträcker sig från Sundsvall till Kiruna och leds av driftområdeschefen som är direkt underställd COO och ingår i Operations ledningsgrupp. Totalt antal medarbetare är c:a 300 (bangårdspersonal och lokförare). Det finns sju direktrapporterande gruppchefer. Som stöd i området finns även ledningsstöd, HR BP samt verksamhetsstöd säkerhet.

Placeringsort kan vara Umeå, Ånge, Luleå eller Boden.

Som ledare utgår du från våra ledarprinciper; är tydlig, är synlig, har integritet, är lojal och skapar engagemang då du leder och fördelar arbetet inom verksamheten.

DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER

DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER

  • Att utveckla områdets organisation och arbetssätt med hjälp av målstyrt förbättringsarbete med fokus på bolagets övergripande affärsmål och nyckeltal
  • Att ha kundkontakter
  • Att driva förändringsarbete
  • Att implementera ny teknik, nya arbetssätt etc
  • Att samverka med myndigheter
ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ

ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ

Green Cargo är mitt uppe i ett omfattande förbättringsprogram bestående av förbättringsinitiativ, som syftar till att skapa effektiva och stabila processer som gynnar både Green Cargo, våra medarbetare och våra kunder. Förbättringsinitiativen drivs av initiativägare (linjechefer) och förändringsledare från Green Cargo. Engagemanget är brett och programmet omfattar hela bolaget. Målet är ett lönsamt och välmående bolag med stabila, säkra och långsiktiga processer. Gemensamt skapar vi en plattform för ständiga förbättringar och en kultur som uppmuntrar förändring. Som driftområdeschef inom Operations är du högst involverad i förbättringsarbetet och utvecklingen av Green Cargo

Resor förekommer varje vecka.

VEM ÄR DU?

VEM ÄR DU?

Du har akademisk examen inom teknik eller ekonomi alternativt annan utbildningsbakgrund med relevant arbetslivs- och chefserfarenhet. Du har dokumenterat framgångsrikt lett och utvecklat en produktionsorganisation där ett systematiskt förändringsarbete har bedrivits. Just erfarenheten av att leda en produktionsorganisation under förändring och utveckling kommer att vara avgörande. Erfarenhet från produktionsledning kan vara både från tillverkning men även tjänsteproduktion i form av terminaltjänster, lagerverksamhet eller liknande. Du har drivit metodiskt förbättringsarbete (enligt lean eller motsvarande) där man kan visa på konkreta uppnådda resultat. Att ha lett verksamheter med en hög komplexitetsnivå med flertalet interna gränssnitt och externa kontakter är meriterande. Svenska och engelska är ett krav. Andra viktiga kompetensområden är:

  • Du har en tydlig ledarprofil och är en stark kommunikatör med förmåga att skapa engagemang och entusiasm i en organisation
  • Starkt drivande och målinriktad är självklara egenskaper
  • Ett framåtriktat ledarskap i kombination med ett operativt fokus är också utmärkande
  • God samarbetsförmåga och stark relationsbyggare såväl internt som externt
  • En stark analytisk förmåga, förståelse för komplexa strukturer och sammanhang samt en hög etisk nivå och utpräglad ansvarskänsla
Green Cargo AB

Green Cargo AB

Green Cargo är Sveriges mest erfarna aktör inom järnvägslogistik och är en viktig del av det skandinaviska näringslivet. Vi kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 300 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 1 800 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2018).

Green Cargo AB
Arbetsgivare Green Cargo AB
Placeringsort
Yrkeskategori
Sista ansökningsdag 2020-04-16
Eva Sahlin
Vår rekrytering sker fördomsfritt med grund i fakta, vetenskap och metod i fokus.
Frågor om jobbet? Kontakta din rekryterare för mer information

Eva Sahlin

0768-72 92 51

Räkna ut avståndet till jobbet

Luleå