TNG

Detta jobb går inte längre att söka

Men kolla in våra andra jobb istället!

Alla lediga jobb

Fordonsansvarig för Itino fordon

AB Transitio söker en Fordonsansvarig / Fleet Manager med ansvar för att leda och utveckla förvaltningen av Itinofordon

Till AB Transitio söker vi en teknisk generalist med erfarenhet av och intresse för att leda förvaltningen av våra dieseldrivna / Itino spårfordon. Som Fordonsansvarig på AB Transitio är du en viktig del i arbetet inom anskaffning, fordonsförvaltning och underhåll i syfte att optimera ägarnas fordonskostnader och kvalitet. Dessutom bidrar du till AB Transitios fortsatta utveckling och ett hållbart samhälle. I den här rollen är du ansvarig för AB Transitios Itinofordon. Du har nära samarbete med de andra fordonsägarna av Itino i Sverige och samverkar även med Itinoägare i Europa. AB Transitio befinner sig nu på en transformationsresa och söker dig som kan leda och styra förvaltningen av Itinofordon.
Låter det spännande? Välkommen med din ansökan!

Ditt anställningserbjudande

AB Transitio ägs av Sveriges regioner och vårt uppdrag är att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon samt vara den kunskapspartner och resurs inom järnvägsområdet som våra ägare behöver. Du kommer till en organisation som präglas av en hög och positiv förändringstakt. Vi har genom åren tagit många bra initiativ och skapat bra arbetsprocesser och utvecklar vårt arbetssätt genom ständiga förbättringar. Vår utvecklingsresa fortsätter! Det ger dig stora möjligheter att vara med och forma såväl vårt strategiska som operativa arbete. 
Vi är en mindre organisation som lyssnar, utvecklas och lär av varandra. Vi ger alla våra medarbetare stort utrymme till påverkan och utveckling. Vi ser det som en självklarhet att vi hjälps åt när det behövs. Välkommen till en organisation där ditt arbete uppmärksammas och spelar roll. Vi jobbar i team, hjälps åt och arbetar tillsammans mot uppsatta mål.

Vi tror på att en engagerande och inkluderande organisation skapar trygga medarbetare. Därför valde vi att inkludera samtliga medarbetare när vi tog fram våra fem värdeord: Prestigelöshet, Ömsesidig respekt, Transparens, Gemenskap, Ansvar. Vårt arbete under de senaste åren har gjort att vi gemensamt kommit fram till dessa och att alla i organisationen kan stå bakom dessa. AB Transitio är certifierad av Great Place to Work och tillhör därmed en unik skara av organisationer som sätter sina medarbetare först. Certifieringen är ett bevis på en hög grad av trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap inom organisationen.

Extra semesterdagar
Extra semesterdagar
Kollektiv&shyavtal
Kollektiv­avtal
Kompetens&shyutveckling
Kompetens­utveckling
Friskvård
Friskvård

Dina arbetsuppgifter

I din roll som Fordonsansvarig / Fleet Manager arbetar du nära andra fordonsansvariga, projektledare och fordonsspecialister. Du motiveras av att arbeta både strategiskt och operativt inom ditt område. Du trivs med att arbeta med tekniska frågor, underhåll och uppskattar närheten till "dina" fordon. Du uppskattar samarbete och samverkan både internt och med kund och leverantörer. Arbetsuppgifterna är dynamiska och fokus ligger till en del på att utveckla och förbättra våra arbetssätt.

I dagsläget har flertalet av de fordon du ska förvalta uppnått mer än halva sin livslängd. Det innebär att det pågår flera förvaltningsaktiviteter i syfte att säkerställa god tillgänglighet för fordonen- och att den tekniska livslängden säkras, vilket kommer vara en stor del av ditt huvudansvar.

Initiativ pågår för att minska Itinofordonens klimatpåverkan och en kartläggning av miljövänligare alternativa fordon är genomförd. 

I rollen som fordonsansvarig kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:

Värt att veta

Våra dieseldrivnafordon trafikerar i flera regioner i Sverige och ditt uppdrag är att ta hand om dem med fokus på fordonens livslängd. Vi har tagit många goda initiativ i syfte att förbättra fordonens tillgänglighet och säkerställa den planerade livslängden men det finns många aktiviteter kvar att göra. Vi söker dig som har ett stort intresse för att ta hand om de befintliga fordonen samtidigt som du bevakar teknikutvecklingen för miljövänligare alternativ. Du blir en nyckelspelare i framtida förbättring med nya och miljövänliga fordon vilket kommer att ge dig möjligheten att komma nära ny teknik för järnvägsfordon.

Våra förväntningar

Rollen som Fordonsansvarig kräver att du är kommunikativ, initiativtagande, utvecklingsorienterad och motiverande i din relation inom och utanför organisationen. Vi söker dig som är problemlösningsorienterad, pragmatisk och affärsmässig. Du har ett helhetsperspektiv och är trygg med att fatta beslut för att driva arbetet framåt.

För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:

Alla lediga jobb