TNG

Detta jobb går inte längre att söka

Men kolla in våra andra jobb istället!

Alla lediga jobb

Haninge Kommun söker Dagvatteningenjör

Nu söker vi en Dagvatteningenjör till Haninge Kommun som vill vara med och bidra till en hållbar och balanserad tillväxt.

Vi söker en ingenjör eller motsvarande som vara med och utveckla det viktiga arbetet mot klimatanpassningen. Om du har erfarenhet av dagvattenhantering och vill få möjlighet till personlig kompetensutveckling, stimulerande arbetsuppgifter som kännetecknas av engagemang och serviceanda? Sök rollen som dagvatteningenjör på Haninge Kommun!

I Haninge kommun får du utvecklas tillsammans med erfarna kollegor för utförandet av kommunens viktiga samhällsbyggande uppdrag. Haninge kommun var den femte snabbast växande kommunen i landet 2021.

Ditt anställningserbjudande

Vi erbjuder ett spännande och meningsfullt arbete i en förvaltning som befinner sig i ett utvecklingsskede där du är med och driver utvecklingen och får möjlighet att påverka och göra skillnad. Vi har friskvårdsbidrag, årsarbetstid/flexibel arbetstid och möjlighet till distansarbete, klämdagar, rökfri arbetstid, möjlighet till semesterväxling samt besök hos läkare och tandläkare på betald arbetstid.

Vi ser fram emot din ansökan och hoppas att du liksom vi vill bidra till utvecklingen av dagvattenhanteringen i Haninge.

Distansarbete
Distansarbete
Flextid
Flextid
Kompetens&shyutveckling
Kompetens­utveckling
Gym på kontoret
Gym på kontoret

Dina arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter kommer bland annat vara att:

Ansvara för att planera och ta fram strategiska dokument med riktlinjer och strategier gällande dagvatten- och skyfallsfrågor.
Delta som kompetensresurs i framtagandet av översiktsplan, lokala åtgärdsprogram, klimatanpassningsplaner och andra liknande dokument som strategisk planering är ansvariga för.
Bidra med kompetens och ta ansvar för att skyfallsfrågan hanteras i detaljplaneprocessen, i ny- och ombyggnationer och i befintlig miljö.
Omvärldsbevaka och analysera.
Stötta med funktioner vid skyfall/klimatanpassning (utveckling och tillämpning inom befintlig miljö samt i ny- och ombyggnation) samt bygglov (granskning av ansökan).
Hantera hydraulisk modellering samt beställning av utredningar och utredningsarbete inom området.

Värt att veta

VA-avdelningen består av ca 60 personer och du kommer att tillhöra enheten Projekt och utredning på ca 15 personer som bland annat leder investeringsprojekt och deltar i kommunens stadsbyggnadsprojekt. Utredningsgruppen som tillhör Projekt och utredning är en grupp på ca sju personer som jobbar nära varandra, varav tre stycken är dagvatteningenjörer, och kommer att utökas med en dagvatteningenjörer. Det ska byggas en ny organisation med nya arbetsuppgifter och det kommer finnas goda möjligheter att forma sin roll och sina arbetsuppgifter tillsammans med oss där vi kompletterar varandra och utvecklar våra roller samt verkar stöttande för andra avdelningar.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och rollen kommer tillsättas med start omgående eller enligt överenskommelse.

Våra förväntningar

Vi tror att du kan vara civilingenjör, miljöingenjör, hydrolog eller kanske landskapsarkitekt eller innehar någon annan funktion inom samhällsbyggnad/geovetenskap eller motsvarande med minst fyra års yrkeserfarenhet inom dagvatten, exempelvis med projektering och utredning. Vi ser gärna att du har kunskaper inom MIKE programvara och GIS-baserade program.

För att lyckas i rollen har du god datorvana samt mycket god förmåga att kommunicera både muntligt och skriftligt eftersom du förväntas skriva utredningar, ärenden m.m. och hålla presentationer i olika forum. Du är bra på att självständigt planera och strukturera ditt eget arbete, gillar att samarbeta med andra samt har förmågan att leda processer.

Tjänsten kräver B-körkort.

Det är meriterande om du har juridiska kunskaper inom relevant område, exempelvis miljöbalken eller lagen om allmänna vattentjänster.

Alla lediga jobb