TNG
HR-chef till Chalmers tekniska högskola i Göteborg

HR-chef till Chalmers tekniska högskola i Göteborg

Chef till Chalmers tekniska högskola i Göteborg som vill driva ett öppet och hållbart HR arbete!

Arbetsgivare Chalmers tekniska högskola
Placeringsort
Yrkeskategori
Sista ansökningsdag 2021-07-14
Kollektiv&shyavtal Kollektiv­avtal
Livspussel Livspussel
Centralt kontor Centralt kontor
Företags&shyhälsovård Företags­hälsovård
Anna Rydbacken
Visste du att du när som helst kan logga in och följa status på dina ansökningar?
Frågor om jobbet? Kontakta din rekryterare för mer information

Anna Rydbacken

031-7612225

Chef till Chalmers tekniska högskola i Göteborg som vill driva ett öppet och hållbart HR arbete!

Vill du vara ansvarig för att leverera och utveckla ett professionellt HR stöd till Chalmers olika verksamheter så de kan fortsätta erbjuda världsledande utbildning, excellent forskning och ett hållbart nyttiggörande? Har du kunskap och drivkrafter att skapa och leda en verksamhet som genomsyras av lyhördhet, engagemang och samarbete?

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

Chalmers är ett ledande tekniskt lärosäte med höga ambitioner. Som chef för HR får du ansvara för övergripande HR-frågor och arbeta tillsammans med ledare, chefer och medarbetare för att Chalmers ska fortsätta vara en attraktiv och hållbar arbetsplats för alla.

Du får förmånen att leda en verksamhet som både jobbar genom linjeorganisationen och i tvärfunktionella team för att erbjuda ett professionellt och ändamålsenligt stöd till verksamheten.

DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER

DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER

HR-avdelningen är en del av Chalmers centrala verksamhetsstöd och består av ca 40 medarbetare som erbjuder stöd till verksamhetens ledare och chefer. Som chef för HR leder du HR-avdelningens tre enheter; HR-partner och rekryteringssupport, Löne- och reseräkningssupport samt Metod- och utvecklingssupport, vars chefer rapporterar direkt till dig, liksom en förhandlingssamordnare och en HR administratör. 

Som HR-chef arbetar du strategiskt med bla;

  • Chalmers metoder för personal- och kompetensförsörjning
  • Fackliga förhandlingar, lönebildning och arbetsrättsliga frågor
  • Arbetsmiljö- och jämlikhetsfrågor
  • Organisations- och ledarutvecklingsfrågor
  • Miljöfrågor
  • Företagshälsovård
  • Beredning av ärenden till ledningen

 

I avdelningens uppdrag ingår;

  • Att vara stöd åt rektor, pro- och vicerektorer samt prefekter i HR-relaterade frågor.
  • Att ansvara för kommunikation kring de uppdrag avdelningen ansvarar för eller bereder.
ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ

ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ

Att utveckla en effektiv HR-funktion i linje med Chalmers vision, strategiska plan och uppställda kvalitetsmål.

HR-chefen rapporterar till chefen för Chalmers verksamhetsstöd. HR-chefen arbetar direkt med rektor/VD och Chalmers ledningsgrupp i strategiska frågor inom sitt ansvarsområde. HR-chefen ingår i ledningsgruppen för Chalmers verksamhetsstöd och i Chalmers ledningsgrupp.

VEM ÄR DU?

VEM ÄR DU?

Vi söker dig som har mångårig kunskap och erfarenhet av arbete inom större HR-organisationer och/eller mångårig erfarenhet av att leda större verksamhet inom akademin. Du har kunskap inom arbetsrätt, arbetsmiljö, ledarskap, samtalsmetodik och samverkan med arbetstagarorganisationer. Du har innehaft formell chefsroll med ansvar för ekonomi, verksamhetsutveckling och underställd personal. Därtill har du en akademisk utbildning minst på grundnivå.

Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av arbete i akademi/högskola/universitet och av att leda genom andra chefer.

I din yrkesroll är du en person som bygger relationer, lyssnar aktivt och kommunicerar övertygande. Du har en förmåga att förstå komplexa organisationer och se helheten. Du driver förändringsarbete med stor entusiasm och motiverar andra att delta i förändringar och utmana status quo på ett lämpligt sätt. Du bygger öppna och tillitsfulla relationer och skapar ett klimat där individerna är engagerade, delar information och utvecklas.

Chalmers tekniska högskola

Chalmers tekniska högskola

Chalmers vision är att aktivt medverka till en hållbar framtid. Vår forskning och utbildning inom teknik, naturvetenskap, arkitektur och sjöfart bedrivs i nära samarbete med omvärlden. Strategin för att nå vetenskaplig excellens och relevans förverkligas inom sju flervetenskapliga styrkeområden; Energi, Hälsa och teknik, Informations- och kommunikationsteknik, Materialvetenskap, Nanoteknik och nanovetenskap, Produktion och Transport. De grundläggande vetenskaperna utgör basen och hållbarhet, innovation och entreprenörskap är viktiga drivkrafter. Chalmers har omkring 11 000 studenter och 3000 anställda. Utveckling och förnyelse har präglat Chalmers ända sen starten 1829, helt enligt grundaren William Chalmers motto: Avancez!

Chalmers tekniska högskola
Arbetsgivare Chalmers tekniska högskola
Placeringsort
Yrkeskategori
Sista ansökningsdag 2021-07-14
Anna Rydbacken
Vi anonymiserar ditt namn eftersom det inte säger något om din framtida arbetsprestation.
Frågor om jobbet? Kontakta din rekryterare för mer information

Anna Rydbacken

031-7612225

Räkna ut avståndet till jobbet

Chalmersplatsen 4