TNG

Detta jobb går inte längre att söka

Men kolla in våra andra jobb istället!

Alla lediga jobb

Kulturskolechef till Haninge Kommun

Är du en drivande kraft som vill vara med och forma Haninge kommuns nya kulturskola? Sök rollen som kulturskolechef!

Vill du vara med och sprida glädje, kunskap och kreativitet genom kultur och bildning? Är du en kulturutövare och en inspirerande ledare? I rollen som kulturskolechef på Haninge kulturskola får du göra en meningsfull skillnad, vara en del av en tillväxtresa och berika andra genom kultur och bildning. Ansök nu och bli en viktig del av vårt team av engagerade medarbetare!

Ditt anställningserbjudande

Som kulturskolechef får du en unik möjlighet att vara en del av en spännande förändringsresa. Just nu är kulturskolan mitt i en utvecklingsfas där vi tillsammans strävar mot tydliga mål och en klar riktning. Din passion och ditt ledarskap kommer att vara avgörande för att driva oss framåt och göra vår vision till verklighet. Med stöd av våra skickliga medarbetare kommer du att utveckla och genomföra strategier som tar vår kulturskola till nya höjder.

Haninge kommun erbjuder en välkomnande och stimulerande arbetsmiljö och vi strävar efter att skapa en kultur där samarbete och dialog ersätter hinder och begränsningar. Som kulturskolechef är du en viktig nyckelperson och du kommer att samarbeta med andra förvaltningar för att forma gemensamma strategier och utvecklingsprojekt.

 

6 v semester
6 v semester
Flextid
Flextid
Kompetens&shyutveckling
Kompetens­utveckling
Friskvård
Friskvård

Dina arbetsuppgifter

I rollen som kulturskolechef kommer du att ha en central roll i Haninge kulturskola och arbeta tillsammans med biträdande kulturskolechef för att säkerställa en inkluderande och välfungerande verksamhet. Du kommer ha ett övergripande budgetansvar för kulturskolan samt personalledning av cirka 25 medarbetare i samarbete med den biträdande kulturskolechefen.

Dina huvudsakliga ansvarsområden kommer att vara följande:

I rollen ingår också att ha ansvar för rekryteringsprocesser, söka externa medel och rapportera om användningen av dessa samt vara en aktiv deltagare i chefsgrupper och representera avdelningen och förvaltningen.

 

Värt att veta

Som kulturskolechef kommer du att vara en del av Kultur- och fritidsförvaltningen och ingå i avdelningen för kultur och bibliotek och rapportera direkt till avdelningschefen. Tillsammans med 80 engagerade medarbetare, fördelade på tre enheter, bibliotek, kulturskola och kulturenhet, arbetar ni alla för att främja och sprida kännedom om Haninges rika kulturella resurser till invånare och verksamma i området. Ditt arbete kommer huvudsakligen att ske under kontorstid, men viss flexibilitet kan krävas med kvälls- och helgarbete.

Kulturskolan är lokaliserad på Brandbergskolan i Haninge där man har egna lokaler i en del av skolbyggnaden. Kulturskolan kommer även att vara verksam i stadsdelen Vega där man kommer att ha verksamhet i nya Vega skola och aktivitetshus.

Vi har friskvård, årsarbetstid, klämdagar samt möjlighet till semesterväxling. I rollen ges du möjlighet till extern handledning och kontinuerlig kompetensutveckling utifrån behov. Du kommer att ha en unik tillgång till kunskap och erfarenhet i ett nära samarbete med nuvarande kulturchef som kommer att finnas kvar i ny roll som biträdande kulturchef på egen begäran.

Våra förväntningar

Vi söker en engagerad kulturskolechef som har förmågan att vidga kulturskolans räckvidd och nå ut till nya och fler deltagare. I synnerhet kommer du att ha ett speciellt fokus på att nå unga i Brandbergen och Jordbro. Tillsammans med ditt team kommer du också att fortsätta driva utvecklingsarbetet för Haninge kulturskola genom att erbjuda ett breddat utbud av konstformer, nya format och ökad delaktighet. 

För att vara framgångsrik i denna roll är det viktigt att du har:

Det är även meriterande om du har arbetat inom en politiskt styrd organisation. Vi ser också en stor fördel med att du har egen erfarenhet av att arbeta med barn och unga inom kulturskola, samt erfarenhet av arbete med barn med särskilda behov och mångkulturverksamhet. 

Vi tror att du är en strukturerad och ansvarsfull person som effektivt planerar, organiserar och prioriterar. Du har god samarbetsförmåga, kommunicerar på ett lyhört sätt och som ledare inspirerar du och inkluderar dina medarbetare.

Vi ser fram emot att välkomna dig till vårt team där vi tillsammans kommer att fortsätta skapa en inkluderande och berikande kulturverksamhet för invånarna i Haninge kommun.

 

Alla lediga jobb