TNG
Projektledare till Nordion Energi i Malmö

Projektledare till Nordion Energi i Malmö

Projektledare inom energiinfrastruktur till Nordion Energi i Malmö

Arbetsgivare Nordion Energi AB
Placeringsort
Yrkeskategori
Sista ansökningsdag 2021-12-06
6 v semester 6 v semester
Friskvård Friskvård
Kollektiv&shyavtal Kollektiv­avtal
Jobba hemma Jobba hemma
Lovisa Wang-Larsen
Visste du att du alltid kan följa status på dina ansökningar online?
Frågor om jobbet? Kontakta din rekryterare för mer information

Lovisa Wang-Larsen

0708-888 411

Projektledare inom energiinfrastruktur till Nordion Energi i Malmö

Vill du ha en betydelsefull roll i Nordion Energis fortsatta utveckling av infrastruktur för energigas? Med högt i tak och fokus på vidareutveckling ges du nu möjligheten att i rollen som Projektledare driva tekniskt komplicerade projekt för ett mer hållbart samhälle. Varmt välkommen med din ansökan.

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

Samhället befinner sig i förändring där klimatfrågan står i centrum. Nordion Energi är en ny koncern som är specialiserad på energiinfrastruktur. Hos oss erbjuds du en plats på ett företag i tillväxt och med höga ambitioner. Vi bygger en energikoncern med hållbara lösningar för framtidens energiförsörjning. Nu behöver vi dig - ytterligare en viktig medarbetare för att ta oss vidare i vår utveckling!

Du kommer att ingå i enheten Project Management som ansvarar för tekniska projekt på Nordions anläggningar.

DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER

DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER

 • Leda projektering, konstruktion och utförande av om- och tillbyggnader av Nordions anläggningar med stöd av specialister.
 • Ta fram budget, tidplan och mål för tilldelade projekt och aktiviteter samt upprätta beslutsunderlag.
 • Ansvara för att budget, tidplan och andra mål uppfylls i tilldelade projekt.
 • Avropa nödvändiga resurser från övriga funktioner inom Nordion samt externt.
 • Följa, utarbeta och kontinuerligt förbättra för verksamheten erforderliga anvisningar, instruktioner och rapporter.
 • Delta vid kontakter med berörda myndigheter och ackrediterade kontrollorgan kopplade till gasledningssystem för gas.
 • Överlämna projekt till Asset management och drift- och underhållsgruppen gällande underlag för rutiner och instruktioner.
 • Se till att slutdokumentation upprättas och arkiveras.
 • Stötta innovation och marknad i tidiga skeden av projekt.
 • Hantera inköp, främst kopplat till projekt men kan även vara stöttande funktion i andra inköp.
ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ

ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ

Vi har som mål att tillsammans med våra medarbetare, kunder och andra partners skapa ett hållbart och flexibelt energisystem som är rustat för framtiden; där el, gas och värme samspelar.
I rollen som Projektledare rapporterar du till Chefen för projektledning. 
Tjänsten är placerad i Malmö eller Göteborg.

VEM ÄR DU?

VEM ÄR DU?

Branscherfarenhet är alltid intressant men vi ser även möjlighet för dig som projektledare inom närliggande områden att ta steget vidare till oss.

Du har: 

 • Relevant högskole- eller civilingenjörsexamen eller motsvarande arbetslivserfarenhet
 • Erfarenhet som projektledare för liknande projekt inom exempelvis process eller energi
 • Utbildning i projektledning eller motsvarande erfarenhet
 • Goda kunskaper inom inköp och kostnadskalkylering
 • Flytande svenska och engelska
 • B-Körkort

Meriterande:

 • Kännedom inom entreprenadjuridik enligt AB/ABT
 • Erfarenhet från naturgas, biogas, vätgas och LNG/LBG eller andra energigaser
 • Erfarenhet från process, entreprenad och anläggningsarbeten
 • Kunskap och erfarenhet av att jobbat med HSE-frågor kopplat till projekt som tex BAS-P

Som person: 
Vi ser att du är en drivande person som har en naturligt känsla för att skapa goda relationer då rollen innebär många kontaktytor. Nordion Energi är ett växande bolag vilket innebär att en förmåga för god egen struktur är viktig samtidigt som du har en öppenhet för fortsatt utveckling och förändring. Kvalitet i alla våra leveranser är viktigt. Vi har mycket kompetens i bolaget och ser att du som ny medarbetare kommer in med stor nyfikenhet att sätta dig in i vårt sätt att arbeta samtidigt som du gärna kommer med nya idéer. 

Nordion Energi AB

Nordion Energi AB

Samhället befinner sig i en stor förändring där klimatfrågan står i centrum. Nordion Energi är en ny koncern och vi har bildats för att vara med och driva omställningen mot 100 % grön energi. Det är en stor uppgift vi har att lösa, och för det behöver vi tänka nytt och agera snabbt. Vi är specialiserade på energiinfrastruktur, som är en nyckel för att vi ska nå ett hållbart samhälle. Idag har vi infrastruktur för gas och el, och förnybar energi står högst på vår lista. Men vi vill mer än så. Vi satsar vår kraft på att skapa ett hållbart och flexibelt energisystem som är rustat för framtiden; där el, gas och värme samspelar. Vi gör det möjligt för våra kunder att nå sina miljö- och klimatmål. Det råder ingen brist på förnybar energi. Utmaningen är att göra den tillgänglig - där den behövs, när det behövs och till ett konkurrenskraftigt pris. Det är här infrastrukturen spelar en avgörande roll. Det är en spännande resa som vi ska göra - tillsammans med våra kunder och andra partners som har samma mål som vi: 100 % grön energi.

Nordion Energi AB
Arbetsgivare Nordion Energi AB
Placeringsort
Yrkeskategori
Sista ansökningsdag 2021-12-06
Lovisa Wang-Larsen
Vi ser bortom din CV, ålder, bakgrund, namn och kön när vi rekryterar fördomsfritt.
Frågor om jobbet? Kontakta din rekryterare för mer information

Lovisa Wang-Larsen

0708-888 411

Räkna ut avståndet till jobbet

Riggaregatan 57