TNG
Hero 5 saker du inte får glömma när du hyr in konsulter

Lästid: 3 minuter

Chefstips: 5 saker du inte får glömma när du hyr in konsulter

Checklista till chefer som hyr in konsulter

Hej chef! Funderar du att hyra in konsulter, exempelvis vid föräldraledighet eller för att klara en deadline i ett viktigt projekt? Ibland kan det vara svårt att veta hur mycket konsulterna vill vara delaktiga i det dagliga arbetet och hur du ska agera för att få ut mesta möjliga av de konsulter du hyr in. Här bjuder en av TNG:s konsulter på en checklista vad du som chef kan tänka på.

Lotta Yourstone. Foto: SAAB Dynamics

Möt Lotta Yourstone – en av de cirka 250 konsulter som idag är anställda hos TNG och arbetar på olika arbetsplatser runtom i landet.

Lotta har nyligen avslutat ett 15 månader långt konsultuppdrag och påbörjat ett nytt, där hon är nöjd med den introduktion hon fått. I samband med det frågade vi henne vad hon anser är viktigt för arbetsgivare att tänka på när de hyr in konsulter. Utifrån hennes kloka svar har vi sammanställt en checklista med tips till chefer vid bemanning och konsultuthyrning.

Se till att du har koll på alla punkter i listan, så säkerställer du att du ger din konsult bästa möjliga förutsättningar att trivas och göra ett bra jobb hos er!

Checklista: Tänk på detta när du hyr in konsulter

Ge konsulten tid och förutsättningar att komma igång

Se till att samla alla manualer, policys och eventuella medarbetaraktiviteter på en plats och informera konsulten om vad de finns. Det kan var en personalhandbok, ett intranät, en anslagstavla eller en Facebook-grupp.

Lotta: Som konsult är det alltid spännande och utvecklande att komma till en ny arbetsplats. Men det kan också kännas lite ovant i början och det kan ta ett tag innan man lärt sig alla nya begrepp. Som chef kanske det är lätt att tänka att bara för att man hyrt en konsult så ska personen komma igång direkt. Men hur duktig man än är så behöver alla lite extra tid på sig i början för att bli varm i kläderna. Det är bra om man i början kan få praktisera i verksamheten för att få en förståelse hur företaget jobbar i produktionen. Det ger jättemycket när man kommer till en ny arbetsplats, ofta kanske i en bransch man inte jobbat inom tidigare.

Inkludera

Inkludera konsulten i det dagliga arbetet genom att bjuda in till viktiga möten, luncher, fikastunder och firanden. Ett annat sätt att få konsulten att känna sig inkluderad är att du berättar er historia. Dela med dig av teamets insatser, lyckade projekt, milstolpar i företagets historia samt vad som är visionen framåt, så kommer konsulten med största sannolikhet känna sig motiverad och inspirerad. Med den växande gigekonomin kommer konsulter bli allt mer involverade i det daglig arbetet och de vill bli bemötta som övriga anställda.

Lotta: Behandla konsulten som vilken anställd som helst. Det kan handla om sådant som att bjuda in till exempelvis stormöten där det delges viktig information, såsom planen framåt och vilken produkt man ska satsa på just nu.

Utse en mentor

Bestäm vem på kontoret som ska ta hand om konsulten lite extra de första dagarna. Att utse en mentor underlättar mycket för konsulten i att våga fråga om allt möjligt den första tiden. Någon som visar var allt från toaletter till kaffeautomaten till bästa lunchstället i närheten finns. Säkerställ också att mentorn får avlastning för att hinna med sina ordinarie arbetsuppgifter.

Lotta: Det är bra om du får en mentor som finns där den första tiden och kan svara på frågor. Här är det viktigt att chefen säkerställer att mentorn får tillräckligt tid avsatt för att lära upp och stötta konsulten. Tänk på att den utsedda mentorn förmodligen behöver få avlastning för att utöver mentorskapet hinna med sina ordinarie arbetsuppgifter.

Rigga skrivbordet

Säkerställ att all teknik är beställd och på plats, redo för din konsult att använda från första stund. Inget sänker motivationen så mycket som att upptäcka att det saknas skrivbord, dator eller telefon. Eller att ingen har tänkt på att man behöver lösenord till mejlen.

Lotta: Se till att skrivbord, dator, telefon, skärm och mus finns på plats första dagen. Annars är det ju ingen idé att man ens kommer dit.

Välj rätt konsult- och bemanningsföretag

Men det är inte bara från dig och ditt företag konsulten behöver få stöttning för att trivas. När du hyr in konsulter delar nämligen du och ditt bemannings- eller konsultföretag lika på arbetsgivaransvaret. Med andra ord bör du se till att anlita ett företag som är auktoriserat, har kollektivavtal samt ger löpande stöttning till din konsult och finns där som bollplank ifall det dyker upp några frågor kring anställningen eller arbetssituationen. Tänk också på att du och ditt bemanningsföretag står lika inför lagen om någon konsult upplever sig ha blivit illa behandlad eller diskriminerad. I samband med en tillsättning eller under ett pågående uppdrag.

Lotta: Jag upplever att TNG är ett företag som tar sig tid att ser och bryr sig om sina konsulter. Utöver regelbundna avstämningar med min konsultchef blir jag även löpande inbjuden till luncher och olika kvällsaktiviteter. Och när jag hade fyllt år för ett tag sedan kom jag hem till ett litet brev med biobiljetter som kommit med posten. Sådana små gester uppskattar jag som konsult.

TNG rekryterar och hyr ut konsulter fördomsfritt. På riktigt.

Hyr konsulter du vill behålla – snabbt, kvalitetssäkrat och fördomsfritt!

Behöver du hyra personal vid föräldraledighet, överbelastning, sjukskrivning, uppsägning eller vid förstärkning med specialister för att klara deadine under ett viktigt projekt? Oavsett vilket löser TNG din bemanning på heltid eller deltid!

Du får en konsult som hjälper dig när du verkligen behöver och bidrar till din affär – som du på sikt kanske vill behålla och anställa. Vi gör det snabbt, kvalitetssäkrat och fördomsfritt, allt enligt våra kunder som ger oss höga NPS-värden: hela +65 i den senaste mätningen.

HYR KONSULTER MED TNG!

Rekommenderat för dig