TNG
Varsågod! Här är vårt Bemanningslexikon

Bemanningslexikon

Tolka lingot i rekryterings- och bemanningsbranschen

Här hittar du ett bemanningslexikon och ordlista som bemanningsföretag ofta använder i branschen. Vi hoppas att det kan vara användbart för dig som jobbar eller ska börja som bemanningskonsult.

Ambulerande tjänsteman
En tjänsteman som har anställts för att utföra arbete i kundföretag och vars arbetsplats, arbetstid och arbetsuppgifter sålunda kan variera inom ett överenskommet tjänstgöringsområde.

Anställningsvillkor
De villkor som gäller för medarbetaren under anställning, te.x. arbetstid, lön, semester och försäkringar.

Arbetsgivare
En arbetsgivare är en juridisk eller fysiskt person som upprättar ett anställningsavtal med en arbetstagare där arbetsprestation kompenseras med överenskommen ersättning.

Arbetsledare/chef på kundföretaget
Ansvarar för att vägleda dig i dina dagliga arbetsuppgifter och rutiner på arbetsplatsen.

Auktoriserat bemanningsföretag
Auktorisationen är en garanti för att ett bemanningsföretag är seriöst och följer lagar och regler.

Garantilön
Som tjänsteman har du en garanterad lön motsvarande 133 arbetstimmar per månad. Denna är oberoende av hur många timmar du är uthyrd. Antalet uthyrda timmar finns det ingen garanti för.

Kollektivavtal
Ett kollektivavtal är en överenskommelse mellan en arbetsgivare och arbetsgivarorganisation och arbetstagare och fackförbund om arbetsgivarens och arbetstagarens rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Auktoriserade bemanningsföretag måste ha kollektivavtal.

Konsultchef
Din chef och kontaktperson på bemanningsföretaget. Konsultchefen fungerar som ditt stöd och ansvarar för praktiska frågor gällande din anställning.

Kundföretag/uppdragsgivare
Det företag som hyr in personal av bemanningsföretaget.

Prestationslön
Som tjänsteman har man en garanterad lön för minst 133 timmar per månad När du arbetar fler än 133 timmar får du en prestationslön för de överstigande timmarna.

Tjänstgöringsområde
Det geografiska område som du, som uthyrd kan komma att arbeta inom.

Vill du veta mer?

Vi hoppas att vårt bemanningslexikon ska vara till nytta och kanske gjort dig lite nyfiken på hur det är att jobba som konsult på ett bemanningsföretag?

Jobba som konsult på TNG!

Rekommenderat för dig

Visa alla