TNG

Vårt CSR-fokus

Vårt CSR-arbete bidrar till en hållbar arbetsmarknad.

Vårt CSR-engagemang och de aktiviteter vi engagerar oss i, med medarbetarnas tid eller delar av våra intäkter, ska alltid bidra till att se bortom fördomar. På så sätt följer vi vår vision och bidrar till en hållbar och fördomsfri arbetsmarknad.

Några av de organisationer och föreningar som vi stödjer i vårt CSR-arbete är:

Läxhjälpen er en del av det CSR-arbete vi på TNG engagerar oss i

Läxhjälpen är en icke-vinstdrivande stiftelse som driver ett riktat och resultatfokuserat läxhjälpsprogram för högstadieelever i skolor med resultat som ligger under rikssnittet och i områden där behovet är som störst. Målet är att få fler unga att klara skolan – att höja sina betyg, sin studiemotivation, sitt självförtroende och öka sina möjligheter till fortsatta studier och framtida jobb.

Varför?
Genom att stötta Läxhjälpens verksamhet ser vi en möjlighet att vara med och göra skillnad för att hjälpa unga, oavsett bakgrund, få rätt förutsättningar att komma ut på framtidens arbetsmarknad.

Hur?
TNG bidrar med ekonomiskt stöd.

Transfer är en av CSR-aktiviteterna vi engagerar oss i.

Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsningar till skolan från näringslivet. Organisationen är en neutral plattform mellan skola och näringsliv – ideellt, icke-vinstdrivande, och politiskt obundet. Transfer ser till att arbetslivet på ett naturligt sätt kommer in i klassrummet och inspirerar ungdomar om den arbetsmarknad som väntar efter avslutad utbildning.

Varför?
Med Transfer kan vi bidra till att unga lyckas när de börjar söka jobb. Med vår egen kompetens om arbetsmarknaden och rekrytering kan vi inspirera, utbilda och engagera morgondagens arbetskraft så att de är redo när de ska ut i arbetslivet.

Hur?
TNG bidrar med passande personal som tar fram utbildningsmaterial och föreläser på betald arbetstid.

TNG stöttar Friends arbete mot mobbning - en del av vårt CSR-arbete

Friends är en icke-vinstdrivande organisation som erbjuder kunskap, verktyg och stöd för att förebygga och sprida kunskap om mobbning, kränkningar och diskriminering inom skola, förskola, idrott och näringsliv.

Varför?
Just nu sker en stor omställning på arbetsmarknaden och det är viktigt för oss att stödja verksamheter som bidrar till ett hållbart samhälle och en arbetsmarknad utan diskriminering, där alla får samma förutsättningar till jobb och utbildning.

Hur?
Som företagsvän bidrar TNG med ekonomiskt stöd för att Friends ska kunna fortsätta arbeta mot sin vision om en värld där inget barn utsätts för mobbning.

BKBK är en av CSR-aktiviteterna vi engagerar oss i.

Bagarmossen Kärrtorp Bollklubb (BKBK) är en ideell förening med crika 1 000 medlemmar och hemort i Stockholms stads sydöstra närförorter. Med Bredd – Glädje – Gemenskap vill de skapa en möjlighet för barn och ungdomar att spela fotboll i södra Stockholm.

Varför?
TNG väljer att stötta BKBK då klubben aktivt jobbar för att välkomna och stötta medlemmar från vitt skilda bakgrunder och även ta emot nyanlända på praktik för att förbättra integrationen i samhället. Klubbens värderingar Bredd-Glädje-Gemenskap rimmar också väl med våra egna värderingar och strävan att skapa ett öppet samhälle där alla känner sig välkomna.

Hur?
TNG bidrar med ekonomiskt stöd.

TNG stöttar ÖSK Ungdom

ÖSK Ungdom är Örebro läns största barn- och ungdomsförening med cirka 2 300 aktiva fördelade över fem idrotter – bandy, fotboll, handboll, innebandy och e-sport. ÖSK Ungdom vill vara en klubb för alla, oberoende av sociala och ekonomiska förhållanden. Klubben strävar även efter att vara ett föredöme när det gäller integration och inkludering och har som mål att bli Sveriges mest framgångsrika förening, både ur ett idrottsligt perspektiv och när det gäller mångfald, jämställdhet och samhällsnytta.

Varför?
TNG väljer att stötta ÖSK Ungdom då vi ser att idrotten är en viktig del av samhället och att klubben bedriver ett aktivt arbete för att minska utanförskap och främja integration och inkludering.

Hur?
TNG bidrar genom rekrytering av personal.

Fördomsfri rekrytering. På riktigt.

TNG rekryterar fördomsfritt. Det är inte bara fina ord. Vi gör det på riktigt. Varje dag. Och vi gör det genom att behandla alla sökande rättvist och låta fakta gå före magkänsla, namn, ålder, kön och bakgrund. Istället är det din potential och kompetens som står i fokus.

Så här funkar det!