TNG
psykologisk trygghet

psykologisk trygghet

Tips för att skapa en orädd företagskultur

Högt i tak, okej att misslyckas, tillit och respekt. Det är faktorer som är avgörande för att skapa psykologisk trygghet inom en organisation. 

Det är inget nytt begrepp. Men det blir viktigare och viktigare för företag att ha koll på. I sin bok The fearless organization. Psykologisk trygghet på jobbet (2019) argumenterar Amy Edmonsson för varför det i dagens moderna ekonomi blir allt viktigare för organisationer att ha en orädd företagskultur. Och förklarar varför en sådan bäddar för bättre resultat, högre innovationstakt och medarbetare som trivs och vill stanna kvar länge. Vill du veta mer om ämnet? Här samlar vi nyheter, tips och inspiration!