TNG
Så leder du som chef team på distans - ladda ner chefsguide

Lästid: 2 minuter

Chefstips: Så leder du ditt team på distans…

… och håller motivationen uppe

Att vara chef och ledare i normala tider kan vara en utmaning. Att också stå stadigt när det blåser i kristider, och allt förändras från dag till annan, är en helt annan sak. Krydda sedan med att vara chef för ett team som aldrig tidigare jobbat remote och du har en rejäl utmaning framför dig. Här bjuder vi på en hel del chefstips hur du leder på distans!

Många svenska företag har i flera år varit flexibla med att låta anställda arbeta hemma vid behov. Verktygen har funnits och Sverige har legat ganska långt fram med digitaliseringen av arbetsmiljön. Det finns en anledning till att vi skapat uttrycket vobba (vårda sjuka barn och jobb hemifrån samtidigt) då vi haft de tekniska möjligheterna ett bra tag.

Men när medarbetare vobbat har det rört sig om en dag hit eller dit. Fullt hanterbart för dig som chef. Men att plötsligt stå där med ett helt team att leda på distans, utan tydliga riktlinjer eller vetskap om hur länge hemarbetet ska ske, är en helt annan situation. Har du tur finns det riktlinjer och regler. Men när hela arbetsmarknaden nu vänts upp och ner så är det kanske inte möjligt. Och även om er HR-funktion jobbar dag och natt för att få till strukturen, så är det i slutändan ditt ansvar att hantera ditt team.

Viktigt med tydlighet

Remote work: Led team på distans Det är nu ditt team behöver veta vad du förväntar dig och ha tydliga mål och arbetsuppgifter. Speciellt om ni hör till de många företag som kommer att korttidspermittera för att företaget ska överleva.

Hur håller man tempo och motivationen uppe när medarbetare kanske bara arbetar 60 %, men får 90 % av lönen? Den nya situationen kan skapa en osäkerhet hos medarbtarna kring vad de ska prioritera. Och om du som chef uppfattar att de levererar. Indirekt kan deras självförtroende sjunka, vilket innebär att du som chef måste peppa och stötta.

Hantera olikheter i teamet

En annan utmaning är att dina medarbetare sannolikt kommer agera på olika sätt vid distansarbete. Vissa kommer blomstra på hemmaplan medan andra kommer sänka sin produktivitet, då arbetskamrater och teamkänsla är vad som får dem att vara engagerade. En verklighet som kommer sätta dig på prov.

För att tackla detta krävs ett tydligt, empatiskt och kommunikativt ledarskap – anpassat för dina medarbetares olikheter. Har ni på företaget tidigare arbetat aktivt med inkludering och belonging så kommer detta gynna er nu.

Leda på distans - guide från TNGLadda ner vår chefsguide med tips och råd om att leda på distans

Men din tid är också knapp och hur gör man då? Speciellt när många chefer oroar sig för att medarbetare inte jobbar tillräckligt mycket när de är hemma, även om research från USA visar att så inte är fallet. Hur motiverar man och håller engagemanget högt i gruppen utan att övervaka jobbaktiviteten, något som allt fler företag tyvärr har börjat göra. Mjukvaror inom området säljer som smör just nu. Kort siktigt kanske det är bra, men i längden kommer det påverka förtroendet för företag och deras employer brand.

Frågorna och funderingarna från HR-specialister och chefer är många. På TNG Lead – specialister inom chefsrekrytering – har vi därför satt ihop en Insights-guide kring hur du som chef kan leda ditt team på distans på bästa sätt för att lyckas med era affärsmål i kristider.

  • Motivation: Hur håller jag motivationen och produktiviteten uppe i teamet?
  • Kommunikation: Hur kan jag kommunicera och hålla kontakt när vi inte kan träffas personligen?
  • Tillit: Hur skapar jag tillit till organisationen trots eventuella negativa besked?
  • Lugn: Hur kan jag stötta teamet i denna osäkerhet som påverkar både hemmaekonomi, familj och eventuellt jobbet?

Ladda ner guiden här!

Rekommenderat för dig