TNG
En positiv onboarding-upplevelse enligt jobbsökare 2019

Lästid: 2 minuter

Det här vill ny personal ha från chefen första dagen på ett nytt jobb

98 % förväntar sig en onboarding upplevelse

Ny data från TNG:s senaste kandidatresarch visar att n’rmare 100 % av alla jobbsökare förväntar sig någon form av onboarding upplevelse. Det största ansvaret ligger på dig som chef. För som nyanställd är det inte HR man i första hand vänder sig till, utan till sin närmaste chef. Men vad utgör egentligen en bra onboarding-upplevelse? Vi har brutit ner jobbsökarnas svar!

Onboarding brukar ibland kallas för kronan på verket i rekryteringsprocessen. Och vi förstår varför. För hur man som nyanställd blir bemött första dagen på jobbet kan vara avgörande för hur man trivs resten av tiden – och om man väljer att stanna överhuvud taget. Så här gäller det att du som chef är väl förebredd!

68 % önskar sig personlig mentor

Medan endast 28 % förväntar sig att du bjuder ut dem på lunch så räknar 86 % med att du förberett en introduktion åt dem. Det kan vara ett schema där du listat vad din nya medarbetare ska ägna sig åt de första veckorna för att få bästa möjliga förutsättningar att lära känna organisationen, kollegorna och sina arbetsuppgifter. Vidare vill 74 % att deras arbetsplats ska vara riggad och klar med telefon och dator och liknande. 68 % förväntar sig att du som chef utsett en mentor som kan hjälpa dem lite extra den första tiden.

De över 1 500 jobbsökare som deltog i vår undersökning kom från branscher som ekonomi, teknik, IT, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik. Undersökningen visar att onboarding är något man förväntar sig oavsett bransch. Även skillnaderna mellan olika åldersgrupper var marginella. I gruppen 25-35 år förväntar sig samtliga svarande någon form av upplevelse den första tiden. Medan siffran är något lägre i gruppen 36-45 år: 96 %.

En bra onboarding upplevelse enligt jobbsökarna själva

– hur många punkter uppfyller ni på din arbetsplats?

Onboarding - detta förväntar sig jobbsökare första dagen på nya jobbet (Från TNG:s kandidatundersökning 2019)

Ur TNG:s kandidatundersökning 2019

Vill du veta mer om jobbsökares krav och förväntningar?

Jobbsökares syn på fördomsfri rekrytering, diskriminering, chefens agerande, transparens, teknik, onboarding. Det och mycket mer kan du läsa om i årets kandidatrapport från TNG!

Insikterna från rapporten är värdefulla för alla som vill hålla sig uppdaterad om arbetssökandes tankar och önskemål på arbetsmarknaden. Allt för att skapa en kandidatupplevelse som attraherar talanger, inkluderar och främjar mångfald samt långsiktigt stärker ert employer brand.

LÄS MER OCH LADDA NER RAPPORTEN HÄR!

Rekommenderat för dig