TNG
Toppkrav från jobbsökare på svenska arbetsgivare 2023

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Det här förväntar sig kandidater 2023 av svenska arbetsgivare

Jobbsökarnas toppkrav 2023

Nytt år – och en förändrad arbetsmarknad. Men kompetensbristen på specialister och talanger kvarstår. Så vilka krav och förväntningar har egentligen jobbsökare på potentiella arbetsgivare, 2023 och framåt? Det har vi på TNG kartlagt i en ny omfattande rapport och presenterar kandidaternas toppkrav här!

Så hur ser jobbsökarna själva på sin egen framtid när de söker jobb och hur vill de bli bemötta? Kolla in listan på kandidaternas egna toppkrav.

Vill söka jobb fördomsfritt

Jobbsökarnas toppkrav i ny rapport.

Hela 92 % av jobbsökare vill söka jobb fördomsfritt, då de känner att deras ansökan tas hand om mer rättvist och att deras kompetens lyfts fram före ålder, kön, namn och bakgrund. Kvinnor är lite mer positiva (94 %) liksom specialister inom marknadsföring och kommunikation, samt jobbsökare inom kundtjänstområdet.

Viljan att söka jobb fördomsfritt är förhållandevis jämn i hela Sverige och ligger på 92–93 %. I Mellansverige är den något lägre (91 %) och i östra Sverige något högre (96 %). I norra Sverige är siffran 100 %.

Vill arbeta i ett diversifierat team

Att arbeta i ett team med en mix av åldrar, kön, bakgrund och erfarenheter är något som lockar en majoritet av jobbsökarna. 71 % vill jobba i ett team där medarbetarna har olika åldrar. Vidare uppger 44 % att de gärna jobbar i ett team där det finns en variation av etniciteter, nationaliteter och modersmål. Medan 64 % vill ha ett mer jämställt team med variation av kvinnor, män och personer med könsöverskridande identitet.

Vill ha snabbare rekrytering

”Gäsp!” Jobbsökarna är trötta på att vänta under segdragna rekryteringsprocesser. 92 % svarar att de tycker att rekryteringsprocesser alltid eller ibland tar för lång tid. Ofta handlar det om att det tar för lång tid att få besked efter en anställningsintervju.

Hybridarbete är en hygienfaktor numera

Pandemin har på många sätt ritat om kartan för hur och var vi vill jobba. Vår undersökning visar att hela 80 % av de tillfrågade vill jobba helt eller delvis remote.  Endast 1 av 5 vill jobba uteslutande från kontoret.

Anonymiserad ansökan

Vår undersökning visar att 51 % av jobbsökarna gärna söker jobb där deras namn inledningsvis är dolt för rekryteraren. Det är en ökning från TNG:s tidigare undersökning 2019, då motsvarande siffra låg på 41 %. Fler är också positiva till att skippa ålder och foto när de söker jobb.

En bra och inkluderande chef

Hela 72 % anser att en bra chef är kritiskt när de ska söka jobb. Den chefsegenskap högst andel (87 %) anger som viktig är att vara tydlig och rak. Följt av engagerad (85 %) och inlyssnande (66 %). Vidare efterfrågar 65 % en chef som är inkluderande vilket innebär att de främjar samarbetet mellan medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv.

Tydlig information om lönenivå

Hälften av alla sökande vill se aktuell lönenivå redan i platsannonsen. En markant ökning sedan 2019, då motsvarande siffra var 19 %.

Känna sig sedd på intervjun

Många respondenter upplever att chefer under anställningsintervjun är dåligt pålästa och inte alltid lyssnar till kandidaten. Hela 81 % har upplevt att chefen inte varit påläst.

Inga privata frågor

86 % vill inte få frågor om facklig anslutning, hälsotillstånd, civilstånd eller barn och familj.

Mer insyn och återkoppling

95 % av jobbsökare vill ha någon form av återkoppling under en rekryteringsprocess. Gärna löpande återkoppling och hela 44 % vill veta allt som sker i varje steg.

Vill du veta mer om hur jobbsökare tänker om fördomsfri rekrytering och jobbsökande under 2023? Ladda ner rapporten eller hör av dig direkt!

Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring - rapport från TNG

Ladda ner årets kandidatrapport om fördomsfri rekrytering!

Vilka krav och förväntningar har jobbsökare på potentiella arbetsgivare, 2023 och framåt? Det har TNG kartlagt i en omfattande undersökning bland jobbsökare i hela Sverige.

Arbetsgivare: Hämta din rapport här!

Rekommenderat för dig