TNG
RPO den nya trenden inom HR

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Heta HR-trenden – RPO – på väg till Sverige 

Dags att outsourca HR?

I USA inser allt fler fördelen med att fokusera på sin kärnverksamhet. Därför outsourcar företagen allt oftare delar av sin HR-verksamhet.  Siffrorna talar sitt tydliga språk. 26 % av företagen anger att de sparar pengar*. Nu kommer den växande HR-trenden vid namn RPO snart till Sverige.

Idag är det en självklarhet att anlita externa specialister för sin rekrytering och bemanning när det är dags att hyra personal. Att hitta rätt kandidater, bedöma och selektera är tidskrävande och en kompetens i sig, ofta långt ifrån den övriga kärnverksamheten.

I USA har detta utvecklats ett steg längre. Här växer sig nu en ny trend allt starkare som handlar om att outsourca hela eller delar av HR-verksamheten med fokus på just rekrytering. Syftet är att fria upp tid för HR-specialisterna för att jobba med företagets existerande personal så att de stannar och utvecklas.

Outsourcing fenomenet kallas RPO (Recruitment Process Outsourcing) och växer snabbt i USA. Den amerikanska organisationen The National Association of Professional Employer Organizations (PEO) förutspå att cirka 3 miljoner amerikaner idag arbetar i den växande PEO-industrin som är branschorganet för de som jobbar med RPO.

Definition av RPO

En arbetsgivare överlåter hela eller delar av sin rekryteringsprocess till en extern leverantör. Leverantören kan hantera hela eller delar av rekryterings- och/eller anställningsprocessen, och i huvudsak fungera som en förlängning av bolagets personalavdelning.

Samma outsourcingtrend förutspår också Kompetensföretagen i Sverige. Och utvecklingen går snabbt. Amerikanska Job Science har identifierat frekvensen av HR-outsourcing i USA och studien visar att ca 11-14% av HR-avdelningar idag outsourcas – samma nivåer som t.ex. finans- och säljavdelningar.

Vanligaste anledningar till outsourcing med RPO

De fem vanligaste anledningarna till att anlita externa HR-tjänster enligt The Society for Human Resource Management* är:

  1. Spara pengar: 26 %
  2. Utveckla sin strategiska kompetens: 23 %
  3. Utveckla sin ”compliance management”: 22 %
  4. Bli mer korrekt (t ex med juridik): 18 %
  5. Få tekniska fördelar: 18 %

Kort sagt, med en outsourcad HR-avdelning får företaget det värdefulla yttre ögat, en partner som kan se bortom invanda mönster, och fokusera på behoven och möjligheterna. Dessutom är det mer kostnadseffektivt för vissa företag.

Med extern hjälp kan HR växa ytterligare och bli ännu viktigare i det komplexa företagspusslet. Energin kan läggas på rätt saker och HR-specialisterna kan fokusera på att förflytta företaget och dess medarbetare åt rätt håll. Framåt.

Vill du veta hur vi på TNG kan hjälpa dig med delar av din HR-outsourcing? Läs mer om vår volymrekryteringstjänst Q&Q här eller kontakta oss för mer information.

Rekommenderat för dig