TNG

Detta jobb går inte längre att söka

Men kolla in våra andra jobb istället!

Alla lediga jobb

Driftområdeschef till Green Cargo Nord

Till Green Cargo Driftområde Nord - Sundsvall till Kiruna sökes en erfaren ledare inom produktion med vana från förändringsarbete

Har du erfarenhet av förändringsarbete som innefattar såväl kulturell förändring som nya arbetssätt? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Som driftområdeschef ansvarar du för att verksamheten i driftområdet är trafiksäker och resurseffektiv. Du ansvarar för implementering av nya kundavtal, avveckla kundavtal som löpt ut samt kontinuerligt effektivisera leveranserna i befintliga kundavtal, i samråd med försäljningsorganisationen. Du ansvarar även för att utveckla områdets organisation och arbetssätt med hjälp av målstyrt förbättringsarbete, med fokus på bolagets övergripande affärsmål och nyckeltal. Arbetet innebär samverkan med fackliga organisationer, myndigheter, övriga funktioner inom Green Cargo samt kunder.

VAD KAN VI ERBJUDA DIG?

Driftområde Nord sträcker sig från Sundsvall till Kiruna och leds av driftområdeschefen som är direkt underställd COO och ingår i Operations ledningsgrupp. Totalt antal medarbetare är c:a 300 (bangårdspersonal och lokförare). Det finns sju direktrapporterande gruppchefer. Som stöd i området finns även ledningsstöd, HR BP samt verksamhetsstöd säkerhet.

Placeringsort kan vara Umeå, Ånge, Luleå eller Boden.

Som ledare utgår du från våra ledarprinciper; är tydlig, är synlig, har integritet, är lojal och skapar engagemang då du leder och fördelar arbetet inom verksamheten.

6 v semester
6 v semester
Tjänstebil
Tjänstebil
Företags&shyhälsovård
Företags­hälsovård
Kompetens&shyutveckling
Kompetens­utveckling

DINA FRAMTIDA ARBETSUPPGIFTER

ROLLEN INNEBÄR OCKSÅ

Green Cargo är mitt uppe i ett omfattande förbättringsprogram bestående av förbättringsinitiativ, som syftar till att skapa effektiva och stabila processer som gynnar både Green Cargo, våra medarbetare och våra kunder. Förbättringsinitiativen drivs av initiativägare (linjechefer) och förändringsledare från Green Cargo. Engagemanget är brett och programmet omfattar hela bolaget. Målet är ett lönsamt och välmående bolag med stabila, säkra och långsiktiga processer. Gemensamt skapar vi en plattform för ständiga förbättringar och en kultur som uppmuntrar förändring. Som driftområdeschef inom Operations är du högst involverad i förbättringsarbetet och utvecklingen av Green Cargo

Resor förekommer varje vecka.

VEM ÄR DU?

Du har akademisk examen inom teknik eller ekonomi alternativt annan utbildningsbakgrund med relevant arbetslivs- och chefserfarenhet. Du har dokumenterat framgångsrikt lett och utvecklat en produktionsorganisation där ett systematiskt förändringsarbete har bedrivits. Just erfarenheten av att leda en produktionsorganisation under förändring och utveckling kommer att vara avgörande. Erfarenhet från produktionsledning kan vara både från tillverkning men även tjänsteproduktion i form av terminaltjänster, lagerverksamhet eller liknande. Du har drivit metodiskt förbättringsarbete (enligt lean eller motsvarande) där man kan visa på konkreta uppnådda resultat. Att ha lett verksamheter med en hög komplexitetsnivå med flertalet interna gränssnitt och externa kontakter är meriterande. Svenska och engelska är ett krav. Andra viktiga kompetensområden är:

Alla lediga jobb