TNG

Detta jobb går inte längre att söka

Men kolla in våra andra jobb istället!

Alla lediga jobb

Fordonsansvarig till AB Transitio

AB Transitio söker en Fordonsansvarig / Fleet Manager med ansvar för att leda och utveckla förvaltningen av Öresundstågsflottan

Till AB Transitio söker vi en teknisk generalist med erfarenhet av och intresse för att leda förvaltningen av en av våra fordonstyper och utveckla svensk regional järnvägstrafik. Som Fordonsansvarig på AB Transitio är du en viktig del i arbetet inom anskaffning, fordonsförvaltning och underhåll i syfte att optimera ägarnas fordonskostnader och kvalitet. Dessutom bidrar du till AB Transitios fortsatta utveckling och ett hållbart samhälle. I den här rollen är du ansvarig för AB Transitios Öresundståg. Du har nära samarbete med de andra fordonsägarna i ett gemensamt förvaltningsteam för samtliga Öresundstågfordon. Fordonen utgör stommen i Öresundstågtrafiken i södra Sverige och till Köpenhamn.
Låter det spännande? Välkommen med din ansökan!

Ditt anställningserbjudande

AB Transitio ägs av Sveriges Regioner och vårt uppdrag är att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon samt vara den kunskapspartner och resurs inom järnvägsområdet som våra ägare behöver. Du kommer till en organisation som präglas av en hög och positiv förändringstakt. Vi har genom åren tagit många bra initiativ och skapat bra arbetsprocesser och utvecklar vårt arbetssätt genom ständiga förbättringar. Vår utvecklingsresa fortsätter! Det ger dig stora möjligheter att vara med och forma såväl det strategiska som operativa arbete.

Vi är en mindre organisation som lyssnar, utvecklas och lär av varandra. Vi ger alla våra medarbetare stort utrymme till påverkan och utveckling. Vi ser det som en självklarhet att vi hjälps åt när det behövs. Välkommen till en organisation där ditt arbete uppmärksammas och spelar roll. Vi jobbar i team, hjälps åt och arbetar tillsammans mot uppsatta mål. 

6 v semester
6 v semester
Friskvård
Friskvård
Kompetens&shyutveckling
Kompetens­utveckling
Kollektiv&shyavtal
Kollektiv­avtal

Dina arbetsuppgifter

I din roll som Fordonsansvarig / Fleet Manager arbetar du nära andra fordonsansvariga, projektledare och fordonsspecialister. Du motiveras av att arbeta både strategiskt och operativt inom ditt område. Du trivs att arbeta med tekniska frågor, underhåll och uppskattar närheten till "dina" fordon. Du uppskattar samarbete och samverkan både internt och med kund och leverantörer. Arbetsuppgifterna är dynamiska och fokus ligger till en del på att utveckla och förbättra våra arbetssätt.

I dagsläget har flertalet av de fordon du ska förvalta nått mer än halva sin livslängd. Det innebär att det är extra viktigt hur fordonen förvaltas och utvecklas så att prestanda och funktion upprätthålls och den tekniska livslängden säkras, vilket kommer vara en stor del av ditt huvudansvar.

I rollen som fordonsansvarig kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara:

Värt att veta

Förvaltningen av Öresundstågfordonen sköts av ett gemensamt förvaltningsteam. Detta innebär att du arbetar i ett förvaltningsteam där kollegorna är placerade i Skåne men din placeringsort är Stockholm. En förstudie pågår för anskaffning av nya fordon till Öresundstågstrafiken och där kommer förvaltningsteamet att bidra i arbetet.

Planerade resor i tjänsten förekommer och är i omfattningen ca 20% av den totala arbetstiden. 

Våra förväntningar

Rollen som Fordonsansvarig kräver att du är kommunikativ, initiativtagande, utvecklingsorienterad och motiverande i din relation inom och utanför organisationen. Vi söker dig som är problemlösningsorienterad, pragmatisk och affärsmässig. Du har ett helhetsperspektiv och är trygg med att fatta beslut för att driva arbetet framåt.

För att lyckas i den här rollen tror vi att du har:

 

Alla lediga jobb