TNG

Detta jobb går inte längre att söka

Men kolla in våra andra jobb istället!

Alla lediga jobb

Kvalitetsansvarig till AB Transitio, Stockholm

AB Transitio söker en Kvalitetsansvarig med erfarenhet av förvaltning och projekt samt utveckling av kvalitetssystem / standarder

Nu har vi rollen för dig som vill arbeta i en organisation som präglas av en hög och positiv förändringstakt! Här får du goda möjligheter att utveckla arbetsmetodik, processbeskrivningar och vara ett viktigt stöd för praktisk kvalitetsledning inom vår verksamhet.

Till AB Transitio söker vi nu en kvalitetsansvarig som har möjligheten att påverka hela förvaltningsverksamheten. Hos oss kommer du ansvara för att utveckla, implementera och driva arbetet med verksamhetens arbetssätt och processer inom kvalitet. Som kvalitetsansvarig kommer du använda dina erfarenheter och kunskaper för att stödja fordonsförvaltningens uppdrag som bland annat innebär att vidmakthålla våra fordons myndighetsgodkännande, säkerhet, prestanda och funktionalitet.

Välkommen med din ansökan redan idag!

Ditt anställningserbjudande

Vi erbjuder dig en självständig roll i en organisation som lyssnar och tar vara på goda idéer.

Vårt uppdrag är att bistå regionaltrafiken med de spårfordon de behöver samt vara den kunskapspartner och resurs inom järnvägsområdet som regionen är i behov av. Vi är en mindre organisation som lyssnar, utvecklas, lär av varandra och lämnar stort utrymme för påverkan och utveckling. Vi ser det som en självklarhet att vi hjälps åt när det behövs.

Vi tror på att en engagerande och inkluderande organisation skapar trygga medarbetare. Därför valde vi att inkludera samtliga medarbetare när vi tog fram våra fem värdeord: Prestigelöshet, Ömsesidig respekt, Transparens, Gemenskap, Ansvar. Vårt arbete under det senaste året har gjort att vi gemensamt kommit fram till dessa och att alla i organisationen kan stå bakom dessa. Välkommen till en organisation där ditt arbete uppmärksammas och spelar roll. Vi jobbar i team, hjälps åt och tar tag i uppkomna problem.

6 v semester
6 v semester
Kollektiv&shyavtal
Kollektiv­avtal
Kompetens&shyutveckling
Kompetens­utveckling
Friskvård
Friskvård

Dina arbetsuppgifter

Värt att veta

AB Transitios uppgift är att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon åt svenska regionala kollektivmyndigheten. Som viktigt stöd för fordonsförvaltningens uppdrag söker vi nu en kvalitetsledare som kan ansvara för kvalitetsledning i syfte att säkerställa säkerheten, funktionaliteten över fordonens livslängd.

I rollen som Kvalitetsansvarig / kvalitetsledare arbetar du i nära samarbete med alla avdelningar inom AB Transitio och är med och driver kvalitets- och verksamhetsutveckling. Du coachar och stöttar Teknikverksamheten i arbetet med att proaktivt identifiera och driva kvalitets- och effektivitetsförbättringar i företagsövergripande processer. Som kvalitetsledare rapporterar du resultat och framdrift till Chefen för Teknik och Projekt. Tjänsten är placerad i Stockholm.

Våra förväntningar

För att passa bra in i rollen söker vi dig med:

Som person är du driven, trygg och självgående. Du har en förmåga att skapa förtroende, bygga relationer och arbeta såväl självständigt som i team. Vidare är du systematisk samt värdesätter struktur och ordning & reda. Du har förmåga att planera och organisera ditt arbete effektivt och självständigt och i samråd med andra när så krävs. Vi ser också att du har en strategisk helhetssyn och verksamhetsinsikt - förmåga att ta hänsyn till de olika intressen som finns i de olika delarna av organisationen men också att överblicka helheten och se till verksamheten i stort.

Alla lediga jobb