TNG

Detta jobb går inte längre att söka

Men kolla in våra andra jobb istället!

Alla lediga jobb

Rektor till Jönköping University

Vill du vara med och forma framtiden för Jönköping University? Nu söker Jönköping University ny rektor!

Välkommen att söka till Jönköping University (JU) - ett modernt lärosäte som kännetecknas av en internationell profil, entreprenörsanda och nära samarbete med det omgivande samhället.

Har du drivet och kompetensen att leda JU in i framtiden? Är du en erkänd forskare med erfarenhet av framgångsrikt ledarskap på högre chefsnivå? Sök uppdraget som Rektor för Jönköping University och ta ditt ledarskap till nästa nivå!

Ditt anställningserbjudande

Information om anställningen
Rektorn har det övergripande ansvaret för högskolan och är utsedd av Stiftelsens styrelse.
Anställningen är ett förordnande på fyra år som rektor, med möjlighet till förlängning.
En kombination med annan anställningsform kan bli aktuellt.

Kollektiv&shyavtal
Kollektiv­avtal
Kompetens&shyutveckling
Kompetens­utveckling
Friskvård
Friskvård
Flexibel arbetsplats
Flexibel arbetsplats

Dina arbetsuppgifter

Ditt uppdrag som rektor är att leda organisationen in i framtiden, med visioner och en tydlighet i nära samarbete med alla medarbetare, studenter och andra intressenter.

Jönköping University har tillväxtambitioner, med en grund i konkurrenskraftig utbildning och effektfull forskning samt starka samarbeten med industrin och andra lokala, nationella och internationella intressenter.

Värt att veta

Jönköping University är en stiftelsehögskola med rätt att utfärda examina på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.

Jönköping Universitys vision är en internationell högskola i Jönköping. Vi attraherar högt kvalificerade, uppfinningsrika och företagsamma människor från hela världen. Vi bidrar till hållbart välstånd i regionen där vi bor, vilket ger plats för kunskapsbaserad innovation och företagande.

Våra förväntningar

Kvalifikationer
Akademisk bakgrund:
I enlighet med högskoleförordningens behörighetskrav för rektorer (SFS 1993:100, 2 kap, 11§) och varit verksam i den internationella forskningsmiljön, kunskap om utbildningssektorn och erfarenhet från undervisning och samverkan vid universitet och högskolor.

Ledarerfarenhet:
Du har dokumenterad erfarenhet av strategisk ledning samt att leda framgångsrikt genom andra i komplexa internationellt verksamma kunskapsinstitutioner, gärna på högre chefsnivå.

Strategisk utveckling:
Du har kunskap om nationella och internationella förutsättningar och möjligheter för högre utbildning och forskning. Du har även en god förmåga att utveckla och tillämpa strategier som resulterar i konkurrenskraftig organisation och god verksamhetsutveckling. Erfarenhet av att driva hållbarhets-, jämställdhets- och mångfaldsarbete.

Samverkan med intressenter:
Du har erfarenhet av konstruktiv och resultatorienterad samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor och omgivande samhälle regionalt, nationellt och internationellt, framför allt EU.

Språkkunskaper:
Du är en god kommunikatör som har tillräckliga kunskaper i svenska, så att du kan läsa, skriva och kommunicera. Du talar och skriver flytande engelska.

Ledarskap:

Meriterande är om du har:

Välkommen med din ansökan, senast 2023-09-25.
Ansökningarna kommer att hanteras löpande, skicka därför in din ansökan redan i dag!

Till ansökan bifogas CV i PDF-format.

Vill du nominera någon till det här uppdraget? Vänligen kontakta Kathrine Jahnberg på TNG, e-mail: kathrine.jahnberg@tng.se.

Frågor? Kontakta HR-direktör Marie Eriksson +4636-101257 eller

Stiftelsens ordförande Anders Danielsson, 0706-999669

Facklig företrädare Mikael Palmgren, Saco-S +4636-101647
Thomas Axelsson, ST +4636-101257

Alla lediga jobb