TNG

Detta jobb går inte längre att söka

Men kolla in våra andra jobb istället!

Alla lediga jobb

Stabschef stöd och administration Haninge kommun

Led och utveckla i en nyckelposition hos social- och äldreförvaltningen i Haninge kommun.

Som Haninges stabschef för stöd och administration blir du viktig för socialtjänstens målgrupper genom att effektivt stödja politik, ledning och verksamhet och skapa förutsättningar för att ge målgrupperna stöd på bästa sätt. Du får en strategisk roll i förvaltningsdirektörens ledningsgrupp med fokus på att leda för effektivitet och kvalitet i stödprocesserna.

Välkommen som ny chef i Haninge kommun och framtidens socialtjänst!

Ditt anställningserbjudande

Som stabschef för stöd och administration blir du en nyckelspelare i Social-och äldreförvaltningen och Haninge kommun. Du kommer att leda medarbetare och genom chefer samt få möjligheten att leda en stabsenhet som med god kvalitet ska ge effektivt stöd till verksamheterna inom individ- och familjeomsorg, funktionshinderomsorg och äldreomsorg.

Haninge kommun värdesätter och främjar en inkluderande arbetsmiljö där alla känner sig välkomna och respekterade. Vi tror på att skapa en atmosfär av samarbete och öppen kommunikation, där varje individ spelar en viktig roll i våra processer.

Haninge kommun eftersträvar att balansera arbete och liv och erbjuder flexibilitet avseende arbetstid samt kontorsarbete eller distansarbete när arbetet tillåter. Vi är stolta över att erbjuda konkurrenskraftiga förmåner och möjligheter till professionell utveckling.

Distansarbete
Distansarbete
Flextid
Flextid
Kompetens&shyutveckling
Kompetens­utveckling
Gym på kontoret
Gym på kontoret

Dina arbetsuppgifter

I rollen kommer mycket fokus vara att leda och utveckla dina medarbetare och organisation för att leverera ett ändamålsenligt och effektivt stöd och stödprocesser för att kärnverksamheten ska kunna skapa värde för Haninges målgrupper och tillgodose deras behov utifrån politikens mål och långsiktiga vision. 

Du ingår i förvaltningsdirektörens ledningsgrupp och i nära samverkan med ledningsstab, verksamhetsområdeschefer, stödfunktioner samt politiken har du övergripande ansvar för stabens arbete och uppgift att stödja verksamhetsområdena i frågor som rör:

Rollen innebär att du med tillit leder och utvecklar en stab med specialister och samtidigt främjar en företagskultur av samarbete och engagemang. Du ansvarar för såväl verksamhet, ekonomi och personal. Du arbetar också strategiskt som en del av förvaltningsdirektörens ledningsgrupp.

Med ett transformerande ledarskap förväntas du stötta och coacha dina medarbetare genom att följa upp deras prestationer och delegera uppgifter som en del av deras professionella utveckling.

Värt att veta

Haninge kommun är inne i en intensiv och expansiv utvecklingsfas. Ambitionen är att erbjuda den bästa servicen och vara en stad där invånarna trivs och känner framtidstro. Haninges starka attraktivitet och närhet till city, med sju pendeltågsstationer, gör att de lockar nya invånare och fler företag att etablera sig i kommunen. Arbetet och uppgifterna på Social- och Äldreförvaltningen är en otroligt viktig del av en större helhet när vi går från förort till stad.

Social- och äldreförvaltningens verksamhet står inför en rad utmaningar:

Det kommer vara färre personer som är i arbetsför ålder och vi ska försörja och stötta allt fler. För att möta de utmaningar kommunen står inför söker vi dig som vill bidra till att framtidssäkra Social- och Äldreförvaltningens interna organisation och "rigga" den för framtidens socialtjänst.

Våra förväntningar

Vi letar efter en ledare med en relevant akademisk bakgrund och mångårig framstående erfarenhet inom offentlig förvaltning. Din förmåga till helhetssyn och att navigera i komplexa situationer är avgörande. Som ledare ska du ha förmågan att inspirera och utmana dina medarbetare till förändring.

Vi söker en erfaren ledare inom offentlig förvaltning med dokumenterad framgång i att leda och driva förändringsarbete. Din kompetens sträcker sig över strategiskt och operativt ledarskap, med tydlig förmåga att motivera och leda grupper. Förvänta dig att hantera bemanningsfrågor och kompetensutveckling, samt visa stark förståelse för systemförvaltning och budgeteffektivitet. Ett digitalt mindset och omvärldsorientering är nödvändigt för innovativt arbete.

Du kommer att leda stabsenheten genom ett processbaserat arbetssätt, ansvara för systemförvaltning, delta i nämndprocesser och driva rekrytering samt bemanningsfrågor för hållbar kompetensförsörjning. Du kan förvänta dig att ge stöd och vägledning till verksamhetsområdena och effektivt samverka med politiska instanser.

Vi förväntar oss att du kan kommunicera komplexa ämnen klart och tydligt, både i tal och skrift på svenska.

Välkommen till en plats där ditt ledarskap gör verklig skillnad!

Alla lediga jobb