TNG
Nyord inom HR och rekrytering

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Årets nyord – påverkar HR och rekrytering 2017

Gigekonomi, kompetenstrappa, annonsblockerare

Filterbubbla, gigekonomi och egenanställning är några av de ord som Språkrådet och Språktidningen presenterade i sin årliga lista av nyord. Totalt finns det 43 ord på listan och många speglar hur samhället idag utvecklas, men också hur HR-och rekryteringsbranschen kommer att fortsätta utvecklas framöver. 

Vi på TNG har tittat lite närmare på nyorden och identifierat några tydliga HR-trender. Orden Hållbarhet och delningsekonomi fortsätter inspirera till nya ord och kommer att påverka rekryteringsbranschen mycket framöver, liksom de nya anställningsformerna och ord som gigaekonomi och egenanställningsföretag. Frilansuppdrag och uppdrag via bemanningsuppdrag blir vanligare och mer accepterat.

Här nedan presenterar vi de ord och tre övergripande områden som vi tror kommer ha störst påverkan för de som jobbar med rekrytering och HR under kommande år baserat på årets lista av nyord.

Anställningsformer och yrken

Trenden:
Digitaliseringen tar ett allt större grepp om HR- och rekryteringsvärlden. Nya verktyg som ska underlätta det dagliga arbetet kommer dagligen. Samtidigt utvecklas också delningsekonomin (som digitaliseringen möjliggjort) vilket gör att allt fler kan ta sig ut på arbetsmarknaden på nya sätt.

De ”traditionella” frilansare har funnits länge men med möjligheter att använda sig av egenanställningsföretag blir detta ännu vanligare inom alla branscher och tros explodera inom något år. Allt för att det inte kräver att man driver egen firma, och att det är flexibelt för de som vill ta korta uppdrag och slippa administration, eller de som vill varva jobb med resor.

Men för att det ska fungera fullt ut på den svenska arbetsmarknaden behöver arbetsmarknadens partner hitta en bra lösning hur dessa företag och anställda passar in i den svenska modellen. Men arbete sker här just nu i den politiska och fackliga världen så det ska bli intressant att följa.

Några nyord som hamnar inom det här området:

 • Egenanställningsföretag – företag som sluter avtal med frilansare som går ut på att frilansarna ska kunna fungera mer som anställda än som egenföretagare
 • Gigekonomi – ekonomi som bygger på tillfälliga uppdrag eller anställningar
 • Uberisering – samhällsutveckling som innebär att alltmer av ekonomin hanteras med hjälp av digitala tjänster som gör det möjligt för privatpersoner att byta tjänster med varandra
 • Blåljuspersonal – anställda som arbetar med akuta insatser inom polis, sjukvård och brandkår

Rekryteringsmarknadsföring

Trenden:
Att hitta jobbsökare – passiva som aktiva kräver hela tiden nya digitala lösningar.  Och trenden är tydlig – allt fler företag anställer digitala marknadsförare för att hitta, attrahera, engagera och sedan konvertera kandidater i både traditionella som sociala och digitala kanaler. Dessutom behöver man medarbetare som kan se framåt och titta på vad digitaliseringen erbjuder HR inom kort /eller redan nu?).

Några passande ord från årets nyordslista som rymmer inom den här trenden då de idag påverkar hur företag jobbar med rekryteringsmarknadsföring är:

 • Annonsblockerare – program som förhindrar att annonser visas på internetsidor
 • Filterbubbla – individanpassat innehållsurval på internet som filtreras fram automatiskt utifrån exempelvis sökmotorernas registrering av individens tidigare sökningar
 • Förstärkt verklighet – upplevelse som skapas genom att den verkliga miljö man befinner sig i kompletteras med datorgenererade inslag
 • Influerare – person vars inflytande används i marknadsföringssammanhang

Hållbarhet

Trenden:
Att arbeta hållbart har många företag gjort länge. Men ofta har det handlat om att publicera texter på en hemsida om CSR och miljö (och självklart finns det många undantag!). Men dagens arbetskraft väljer många gånger företag utifrån värderingar och hur företag ser på världen. Och de vill se äkta och transparanta organisationer – som också praktiserar vad de säger. På riktigt.

Det kan handla om att ha en stark miljöpolicy men också att tex (som nedan) erbjuda lånegarderober till sin personal när de behöver gå på kundmöten så att de inte ska behöva investera i nya kläder som har en kraftig miljöpåverkan.

Inom rekrytering blir hållbarhet också viktigare då alla behöver ta hand om den kompetens som söker sig till företag, se bortom det uppenbara när kandidater söker jobb, samt vidareutveckla existerande medarbetare på nya sätt som inspirerar och motiverar utifrån dagens Sverige där medarbetare har olika bakgrunder, åldrar och erfarenhet. Att också ta hand om de sökande efter ett jobb är tillsatt och se om fler i rekryteringsprocessen kan passa på en annan plats i företaget kommer också bli viktigare. Kort sagt, det handlar om att medverka till att skapa en hållbar arbetsmarknad.

Årets nyord inom området:

 • Kompetenstrappa – utvecklingsprogram för anställda som syftar till att göra arbetsplatsen mer attraktiv
 • Korsspråkande – samtidig användning av en persons samtliga språk, till exempel i samband med inlärning
 • Cirkulär ekonomi – kretsloppsbaserat sätt att driva företag som bland annat skapar så lite avfall som möjligt
 • Lånegarderob – ställe där man kan låna kläder i stället för att köpa dem

Källa: Språkrådet och Språktidningen

Rekommenderat för dig