TNG
culture add

culture add

Tips för att rekrytera för culture add

Fikapausrekrytering pratar vi om i Sverige. Utomlands kallas samma fenomen ”the beer test”. Det vill säga att fatta anställningsbeslut baserat på hur trevlig en kandidat verkar vara att ta en öl med efter jobbet. Men ska en kandidat med rätt kompetens verkligen bli bortvald för att hen inte passar in i företagskulturen?

Idag ser allt fler arbetsgivare fördelarna med att rekrytera utifrån ”culture add” i stället för ”culture fit”. Tanken är att nyanställda ska kunna tillföra något nytt till organisationen och ifrågasätta status quo. Det öppnar upp talangpoolen och företag får in oliktänkande som bidrar till ökad mångfald och innovationstakt på företagen. Vill du veta mer? Här hittar du alla våra artiklar kring ämnet!