TNG

Vill du bli framtidens fastighetsskötare?

Sök till Fastighetsservice4women!

Är du kvinna, arbetssökande och vill ha ett socialt jobb med tekniska inslag? Då ska du söka till Fastighetsservice4women – ett jämställdhetsinitiativ där vi utbildar morgondagens kvinnliga fastighetsskötare och där du har stor chans att få anställning efter genomförd utbildning. Utbildningen är kostnadsfri och du får ersättning från Arbetsförmedlingen under utbildningstiden. ANSÖKAN TILL UTBILDNINGEN ÄR NU STÄNGD!

Fastighetsservice4women är TNG:s, HSB:s och Arbetsförmedlingens accelerated learning program som genomförs i samarbete med Yrkesakademin. Tillsammans arbetar vi för att öka jämställdheten i fastighetsbranschen genom att utbilda morgondagens kvinnliga fastighetsskötare. Vi söker dig som har ett personligt engagemang och drivs av ny teknik, kundfokus och service – och som vill jobba med att möta människor där de bor. Som fastighetsskötare är ingen dag den andra lik och utbildningen ger dig möjlighet att skaffa dig kunskapen som behövs för att klara utmaningarna du möter i din nya roll.

Så blir du fastighetsskötare

Under 40 veckor varvas teorilektioner på Yrkesakademin i Solna med mentorsledd praktik i fastigheter. Hos HSB får du med en egen handledare praktisera i fastigheter och träna på praktiska moment som felsökning, reparationer av tvättutrustning samt genomgång av el- och värmesystem. Totalt kommer 20 kvinnor att erbjudas plats på utbildningen, som pågår från 5 mars till mitten av december 2018, är kostnadsfri och sker på heltid från kl. 8:30 – 16:30. Efter avslutad utbildning är du examinerad fastighetsskötare och kan inleda din nya karriär. Om du uppfyller alla krav har du även chans till anställning hos HSB i Stockholmsregionen. Utbildningen är kostnadsfri och du får ersättning från Arbetsförmedlingen under utbildningstiden.

Vem söker vi?

Bli fastighetsskötare - sök jtill fastighetsservice4womenFastighetsservice4women letar efter personer med potential och utvecklingsvilja. Alla som är intresserade av service och teknik kan söka. Kanske är du utbildad inom ett serviceyrke och/eller har erfarenhet från restaurangbranschen, vården, skola, trädgård eller har jobbat som hantverkare men vill nu byta bransch. Ansök senast den 31 januari, 2018 (länk). Intervjuer genomförs under vecka 6-7 och de som antas till utbildningen meddelas senast under vecka 8 (19-23 februari).

Vem kan söka till Fastighetsservice4women?

Du som söker ska:

 • Vara inskriven som arbetssökande på Arbetsförmedlingen (detta kan du göra precis innan du skickar in din ansökan).
 • Ha genomgått gymnasieutbildning eller motsvarande.
 • Ha goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
 • Ha ett teknikintresse och förutsättningar för det aktuella yrket.
 • Ha B-körkort senast i samband med slutförd utbildning.
 • Ha fyllt 25 år. Om du är yngre krävs det att du ingår i jobbgarantin för ungdomar eller i etableringen.

Informationsträffar för dig som vill veta mera

I januari arrangerar vi tre informationsträffar där du får träffa representanter från TNG, HSB, Arbetsförmedlingen och Yrkesakademin. Det ger dig god insikt hur upplägget ser ut och vad som förväntas av deltagarna.

Tisdag 23/1 kl. 10:00 – Arbetsförmedlingen, Riddarplatsen 36, Järfälla

Onsdag 24/1 kl. 13:00 – Arbetsförmedlingen, Tunnelgatan 3, Stockholm

Torsdag 25/1 kl. 10:00 – Arbetsförmedlingen, Fullersta torg 18-20, Huddinge

Så görs urvalet

För att lyckas med utbildningen handlar det om att visa vad du vill, din servicemedvetenhet, fallenhet för att lära dig teknik och din potential att prestera. Urvalet sker i samarbete mellan TNG, HSB och Arbetsförmedlingen, där syftet är att säkerställa att de som går vidare både klarar utbildningen och har potential att skapa sig en karriär som fastighetsskötare. Så görs urvalet:

 1. Arbetssökande gör sin ansökan på TNG:s hemsida. Samtliga sökande ska sedan svara på de fördomsfria arbetspsykologiska screeningtester som kommer via e-post.
 2. Testresultaten vägs sedan samman och det är inte högst resultat som är viktigast. Istället tittar vi på hur du som sökande kommer att klara utbildningen och jobbet, samt väger också in din tidigare erfarenhet och kunskap från ett serviceyrke. Matchar profilen så går den sökande vidare i vår fördomsfria process och blir personligen kontaktad av en rekryterare.
 3. Nästa steg är kompetensbaserade intervjuer. Här fokuserar vi på din motivationskraft, serviceförmåga och teknisk fallenhet.
 4. Efter dessa steg väljer TNG ut de personer som är mest lämpade och har rätt förutsättningar att klara utbildningen. Urvalet stäms också av med HSB.
 5. Beslutet om vem som slutligen får delta görs av Arbetsförmedlingens handläggare (enligt deras arbetsmarknadspolitiska bedömning) efter att TNG och HSB gjort sitt kompetensurval.

Bakgrund och varför primärt kvinnor?

Vi har valt att primärt rikta utbildningen till kvinnor för att öka jämställdheten inom fastighetsbranschen. Antalet kvinnliga fastighetsskötare är låg, och med större mångfald skapas ett bättre arbetsklimat, högre produktivitet och bättre service. Fastighetsservice4woman är formellt en arbetsmarknadsutbildning* som bedrivs av Arbetsförmedlingen, TNG och HSB och har tre syften:

 1. Att bidra till den långsiktiga kompetensförsörjningen av fastighetsskötare.
 2. Att bidra till samhällsnytta genom att engagera personer som är arbetssökande, och på så sätt öka sysselsättningen.
 3. Att öka antalet kvinnliga fastighetsskötare för att få en bredare mångfald.

Om du är en talangfull man

Även om Fastighetservice4women har fokus på kvinnor så kan du som är man även gå en liknande arbetsmarknadsutbildning. Besök din Arbetsförmedling eller kontakta din handläggare för mer info. Eller klicka här för att läsa mer om utbildningen.

*Utbildningen sker inom ramarna för Arbetsmarknadsutbildningens ”Testutbildning till fastighetsvärd, fastighetsskötare eller fastighetstekniker.” Denna satsning är ett led i Arbetsförmedlingens strävan att främja jämställdhet inom fastighetsbranschen vilket tillåter positiv särbehandling enligt Diskrimineringslagen 2 kap. 9 §, punkt 1.