TNG
Belonging är den tredje dimensionen i samband med rekrytering

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Trend: Belonging – den tredje dimensionen inom rekrytering

Tillhörighet viktig för att medarbetare ska stanna

Redan 2016 började företag som LinkedIn prata om Belonging som den tredje dimension i samband med rekrytering. Det är nästa steg efter mångfald och inkludering. Tillhörighet, eller samhörighet som det också kallas, behövs för att de som kommer in i organisationen ska lyckas och bli engagerade medarbetare.

Man brukar säga att mångfald – eller diversity – handlar om att öppna upp för olikheter medan inkludering handlar om att man som olik blir inbjuden och får vara med. Men det saknas något i sammanhanget. För även om företag lyckas med sitt mångfaldsarbete kan det ändå bli så att de i slutändan misslyckas.

Och det handlar om att medarbetare slutar för att de inte känner sig hemma på företaget. De saknar Belonging = tillhörighet eller samhörighet som det är vanligt att kalla det inom motivationsteorin. Utan det skapar inte heller de som kommer in i organisationen bra medarbetare. Och detta är något som allt fler organisationer nu pratar om.

Var dig själv på jobbet

Känslan av tillhörighet handlar om att kunna vara sig själv i sin arbetsmiljö. Det är viktigt inte bara för att det gör att människor mår bra, utan också för att det skapar ett engagemang hos varje individ. Ett engagemang som gör att alla vill prestera bättre och lyckas oavsett bakgrund, härkomst och sexuell läggning. När människor inte är övertygade om att de hör hemma i sin omgivning – en känsla som är särskilt vanlig bland minoriteter – kan denna osäkerhet dramatiskt minska deras prestationer.

Engagemang ökar prestationen

Känner anställda däremot tillhörighet så ökar engagemanget. Och ett högt engagemang på jobbet ger bättre resultat. Företag med ett högt medarbetarengagemang förbättrade rörelseresultatet med 19 procent och vinsten per aktie med 28 procent. När könsfördelningen blev jämnare och mångfalden rikligare så ökade vinsten ytterligare.

Det forskas just nu mycket på ämnet och vill du veta mer så rekommenderar vi varmt den här föreläsningen av Pat Wador, CHRO på Linkedin nedan och en riktigt bra artikel med tidigare nämnda person här.

Rekommenderat för dig