TNG
Man med tatuerad underarm arbetar vid laptop.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Trend: Nya kandidater med nya digitala verktyg

Fördomsfri HR-tech det snackas om

Nya lösningar som hjälper företag att lyckas med fördomsfri rekrytering och mångfald lanseras hela tiden. Vissa försvinner, andra blir etablerade. Här är några nya digitala verktyg som branschen tror kommer hjälpa företag att öka mångfalden under 2016.   

Entelo Diversity

Entelo Diversity är start-up som erbjuder en egen-utvecklad sökmotor för att hitta passiva kandidater på webben. I deras produktutbud finns också en “diversity-modul”, som via avancerade algoritmer rankar och sorterar kandidaters kompetens och kvalifikationer med deras ”mångfaldsprofil”.

Mjukvaran aggregerar kandidatprofiler från över 50 källor baserat på bl.a. ålder, kön och etnisk bakgrund, samt hens intressen, medlemskap i olika onlinegrupper, bostadsort och namn (!). Den aggregerade profilen visar sedan t.ex. vilken etnisk tillhörighet kandidaten har.

Entelo, i dess nuvarande form, skulle vara diskriminerande i Sverige. Men det är nog bara en tidsfråga innan ett liknande alternativ dyker upp på den svenska marknaden. Utomlands användas mjukvaran när en rekryterare vill använda positiv särbehandling och enkelt vill hitta och anställa en kvinnlig UX-designer med asiatisk bakgrund.

App: Who am I? Race Awareness game

Who am I Race Awareness Game  är en omdiskuterad gaming app framtagen av en antropolog och mångfaldsexpert på Harvard University. Den är egentligen utvecklad för barn för att testa och utmana deras fördomar etnicitet, kultur och familjekonstellationer.

Idag används appen allt oftare av HR-avdelningar för att tydliggöra för linjechefer hur fördomsfulla vi alla faktiskt är.  Något som sedan avspeglas när cheferna rekryterar. Resultatet blir ett bra underlag för vidare diskussion hur företag ska jobba vidare med implementering av objektiv rekrytering.

Gender decoder

Ett annat digitalt verktyg är Gender decoder. En av många nya gratissajter som låter HR testa texter i platsannonser för att se om en platsannons har mer manligt eller kvinnligt språk, och därmed kan upplevas som diskriminerande av vissa mottagare. Kort sagt en platsannonstestare som avkodar platsannonser utifrån ett genusperspektiv.

Det som gör Gender decoder unik är att den bygger på en forskningsrapport som handlar om platsannonser och vilka ord som kan vara könsdiskriminerande.

Gender decoder är enkel att använda. Allt rekryteraren gör är att klippa in annonstexten på sidan, klicka testa och sedan visas resultatet inom några sekunder.

De flesta testerna är förstås på engelska och det finns idag (vad vi på TNG vet) ingen svensk motsvarighet. Men de företag som annonserar på engelska kan använda Gender decoder för att garantera att annonstexten riktar sig lika till alla.

Visste du förrresten att TNG nu har installerat Google Translate på sin webbsida så att alla talanger kan läsa texter och platsannonser på sitt eget språk? Inte ett nytt digtalt verktyg kanske – men bra tycker vi!

Rekommenderat för dig