TNG
åsa vd TNG mångfaldsmånaden eu diversity month

EU Diversity Month 2021 – vi medverkar!

Under hela maj månad 2021 pågår European Diversity Month. Det är ett initiativ från EU-kommissionen i syfte att uppmärksamma hur viktigt det är med mångfald och inkludering på våra arbetsplatser och i övriga samhället i EU. Självklart är detta något som vi på TNG medverkar i och vill synliggöra. Vi vet hur viktig mångfald är för ökad jämlikhet och för att främja inkluderande arbetsplatser.

Att människor fortfarande diskrimineras runtom på arbetsplatser råder det ingen tvekan om. Visste du att mer än varannan europé (59 %) anser att diskriminering på grund av etniskt ursprung är vanligt förekommande? Eller att 70 % misstänker att de någon gång valts bort i en rekryteringsprocess på grund av ålder, kön eller könsöverskridande identitet, etniskt ursprung, funktionsnedsättning, sexuell läggning, hälsa eller utseende?

EU Diversity month förenade i mångfalden

Den statistiken är fruktansvärd och vi behöver alla göra mer för att stå upp för mångfalden. Under maj månad kommer vi därför släppa positiv mångfaldsstatistik på våra sociala medier som fler måste ta del av. Exempelvis studier som visar att blandade team fattar bättre beslut 87 % av tiden, eller att personer med högfunktionell autism är 40 % bättre problemlösare. Fördelarna med mångfald och inkludering är många, och just därför kommer vi att fortsätta upplysa om detta.

Åsa Edman Källströmer, VD på TNG, är tydlig med att klargöra att TNG:s vision handlar om att se människans fulla potential och se bortom fördomar. Enligt henne är syftet enkelt: TNG vill hitta de allra bästa medarbetarna till kundföretagen.

Efter många års arbete med fokus på fördomsfri rekrytering vet hon att det går att göra skillnad. Hon vet också hur viktigt just detta är för att företag och organisationer ska lyckas, inte minst för att det skapar mer innovation och högre lönsamhet. Tråkigt nog visar dessvärre många studier på att vi inte kommit så långt, vare sig på den svenska eller internationella arbetsmarknaden – fortsatt förekommer diskriminering både direkt, men även indirekt, och i många fall omedvetet.

– Vi tycker EU:s initiativ att fokusera på detta viktiga ämne under en månad behövs för att öka medvetenheten om vikten av att skapa mångfald och inkludering. Vi vill därför stödja detta viktiga initiativ och tillsammans skapa en hållbar arbetsmarknad där vi i framtiden fokuserar på kompetens och inget annat när vi ska rekrytera.

– Åsa Edman Källströmer, VD på TNG

För att följa oss och ta del av allt det positiva med mångfald: Följ oss på Instagram, Facebook och LinkedIn under hashtagen #EUDiversityMonth.