TNG
Rekrytera HR-chef

Rekrytera eller hyr en interim HR-chef

Rekrytera eller hyr in en HR-chef – fördomsfritt och datadrivet

Söker du någon som kan arbeta strategiskt och affärsdrivet utan att glömma företagets humankapital? Vi på TNG Lead hjälper dig att rekrytera eller hyra in en HR-chef för att driva just ert företags personalarbete framåt redan idag. Alltid kompetensbaserat och fördomsfritt.

TNG-LEADDet är alltid kandidatens kompetens och potential som är i fokus på TNG Lead. Med vår moderna, specialiserade och hållbara chefsrekrytering öppnar vi upp för fler kandidater. På så sätt kan vi hitta de bäst lämpade HR-chefskandidaterna. HR-chefer som besitter förmågan att leda och arbeta strategiskt med humankapital i beaktning.

Rekrytera en strategisk HR-chef

Idag behöver företag ständigt jobba och utveckla sitt HR-arbete för att attrahera rätt kompetens. Inte minst vad gäller Employer Branding. Med hjälp av TNG Leads moderna chefsrekrytering kan ett företag öka sin konkurrenskraft genom att rekrytera en HR-chef som strategiskt arbetar med personalfrågor.

Det är inte heller ovanligt att personer inom ledningsgruppen har delat ansvar för personalen på ett företag. Med en HR-chef på plats kan ledningsgruppen tryggt lämna över personalansvaret till denne och istället fokusera på mer angelägna arbetsuppgifter.

Med TNG Lead får du:

  1. Chefsrekryterare som har lång erfarenhet och bred kompetens av modern chefsrekrytering inom HR och personal.
  2. Skräddarsydda arbetspsykologiska tester som bland annat mäter HR-chefens ledarskapsförmåga och stresshantering. Detta gör att vi kan hitta rätt kandidat för just ert företag.
  3. En hållbar, fördomsfri och datadriven rekryteringsupplevelse där vi identifierar HR-chefens ledarskapspotential, digital mognad, förändringsbenägenhet och framtida arbetsprestation.

Rekrytera HR-chef

Kontakta oss!

Vill du veta mer om hur vi på TNG Lead kan hjälpa dig att rekrytera en HR-chef eller höra mer om våra HR-tjänster inom interim?

Lämna dina uppgifter i formuläret så ringer vi upp!

Rekrytera HR-chef

Hyr in en interimschef inom HR

Vid pågående rekryteringsprocesser eller längre frånvaro vid exempelvis föräldraledighet behövs snabba och flexibla lösningar. Vi på TNG hjälper dig hitta en interimschef som kan ansvara för HR-arbetet under en övergångsfas eller under ett pågående förändringsarbete. Genom att anställa en interimschef slipper du långa komplexa introduktioner då hen är igång och jobbar från dag ett.

Eftersom interimschefen kommer utifrån erbjuder hen också nya perspektiv och kunskap vilket göra tt den interna organisationen växer samtidigt. 

Behöver du rekrytera andra roller inom chef- och ledarskap?

Behöver du rekrytera andra chefsroller? Då kan vi på TNG Lead givetvis hjälpa dig! Vår rekrytering inom chefskap och ledarskap sker löpande i hela Sverige och vi tar gärna ett möte där vi berättar mer. Hör av dig ovan eller läs vidare här!

Jobb inom personal & HR som vi rekryterar just nu

Se fler jobb