TNG
Skanska teckar ramavtal med TNG om rekrytering och bemanning

Skanska bygger för framtiden – tecknar ramavtal med TNG om rekrytering

Skanska har valt TNG och tecknat ramavtal om bemanning och rekrytering. Avtalet berör tjänster inom ekonomi och administration i Sverige.

Skanska är ett av världens största byggföretag med över 11 000 medarbetare i Sverige, 57 000 globalt. Byggföretaget framhåller de moderna urvalsmetoderna som ett bidragande skäl till att TNG vann upphandlingen.

– Vi är glada att ha vunnit en så stor upphandling. Särskilt uppskattar vi att Skanska värdesätter våra seriösa urvalsmetoder som fokuserar på att se bortom fördomar och verkligen hitta rätt medarbetare med rätt potential. Att rekrytera kompetensbaserat handlar i förlängningen om att skapa ökad lönsamhet för våra uppdragsgivare, säger Niklas Bragée, kundansvarig på TNG.

I samtliga uppdrag arbetar TNG med urvalsmetoder som möjliggör mångfald och fokuserar på kompetens och personlig potential, t ex via screeningtester. Testerna är en av flera metoder och de utgör en självklar del i samarbetet med Skanska.

– Vi valde TNG för deras nytänkande arbetssätt med fokus på kompetensbaserade tillsättningar av bemannings- och rekryteringsuppdrag. Det rimmar väl med vår ambition. Med kunniga och drivna medarbetare bygger vi Sverige, menar Hanna Olsson, Category Manager på Skanska Sverige.

För mer information eller frågor, vänligen kontakta:

Niklas Bragée, TNG Group AB, tel: +46 702 11 20 50
epost: niklas.bragee@tng.se
Hanna Olsson, Skanska Sverige, tel: +46 (0)10 449 38 82
e-post: hanna.h.olsson@skanska.se

TNG är den nya generationen bemannings- och rekryteringsföretag. Med moderna metoder ser vi bortom fördomar och hittar kandidaterna andra inte ser. Det gynnar våra kunder. Dessutom bidrar vi långsiktigt till en hållbar arbetsmarknad.