TNG

Skräddarsydd rekryteringsutbildning för företag: Fördomsfri rekrytering

Utbildning i fördomsfri rekrytering för chefer och HR

I den här utbildningen täcker vi in de flesta områden inom fördomsfri rekrytering. På så sätt får er organisation en gemensam grund att stå på samt nya infallsvinklar för att effektivt lyckas hitta de bästa kandidaterna. Samtidigt som ni undviker minor som (ofta omedveten) diskriminering.

Under utbildningen går vi igenom några av följande områden (teori och praktik), där deltagarna lär sig att:

  • Skapa en fördomsfri rekryteringsprocess
  • Minska risken för att fördomar ska påverka rekryteringsbeslut
  • Utforma en fördomsfri kravprofil
  • Skriva en fördomsfri platsannons
  • Göra fördomsfria urval
  • Ställa kompetensbaserade intervjufrågor

FÅ FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG OCH OFFERT!

Fyll i dina uppgifter här.