TNG
kompetensbaserad-rekrytering-utbildning-företag

Skräddarsydd utbildning i kompetensbaserad rekrytering

Utbildning i kompetensbaserad rekrytering för chefer och HR

Vår skräddarsydda utbildning bygger på våra erfarenheter och kunskaper om kompetensbaserad rekrytering, i kombination med insikter från den senaste forskningen kring objektiva urval och vad som bäst förutspår en sökandes framtida arbetsprestation.

Tillsammans anpassar vi sedan utbildningens längd och innehåll, där teori är viktigt, men fokus ligger på praktiska verktyg för att lyckas långsiktigt.

Några av de områden som vi bland annat kan inkludera i din skräddarsydda utbildning är:

  • Definition av kompetens – vad är egentligen kompetens?
  • Den senaste forskningen kring bedömning av framtida arbetsprestation och kompetens
  • Kompetensbaserad kravprofil – teori och praktik
  • Kandidatupplevelse och trender: Attrahera kandidater i det digitala landskapet, inkluderande annonsutformning, kandidatbeteende och förväntningar
  • Kompetensbaserade och objektiva urval utifrån ansökningshandlingar och eventuella arbetspsykologiska tester
  • Kompetensbaserad intervjumetodik
  • Referenstagning
  • Objektiv sammanfattning av kandidaten i relation till kravprofilen
  • Hur man undviker att diskriminera i rekryteringsprocessen (direkt och indirekt)

UTBILDNING PÅ DISTANS?

Med tanke på rådande situation kring Covid-19 kan våra rekryteringsutbildningar för företag numera även hållas som onlinebaserad distansutbildning.

FÅ FÖRSLAG PÅ UPPLÄGG OCH OFFERT!

Fyll i dina uppgifter här.