TNG
Det våras för kompetens

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

VD-Insights: Det våras för kompetensen… Eller?

Kompetensen finns i Sverige, om vi matchar rätt

Det går bra nu. Allt tyder på det. Vi går en vacker vår till mötes. Under 2016 tog Sverige på sig jobbskorna och vandrade gladeligen in i en ny högkonjunktur, enligt Konjunkturinstitutet. Ändå har Sverige problem. Med kompetensen.Det våras för kompetensen enligt TNGs VD Åsa edman Källströmer

Ekonomin i fjol har den starkaste tillväxttakten på fem år, säger Statistiska centralbyrån. Och exporten steg med 7,4 % jämfört med 2014, enligt Kommers-kollegiet. Ändå har landet problem. Med kompetensen. Jobben finns där. Människorna också.

Överutbildning

Det är helt enkelt svårt att få rätt medarbetare på rätt plats. Ofta har bristen på utbildning varit en akilleshäl i samhällskroppen. Men nu pekar flera studier på ett nytt fenomen, överutbildning. Det vill säga, okvalificerade jobb innehas av människor med högre utbildning än jobbens krav. Endast ungefär hälften av alla anställda i Sverige är korrekt matchade, både sett till utbildningens längd och inriktning. Matchning av kompetensen är ett tydligt problem – men samtidigt en glasklar möjlighet. Åtminstone för företagare som vill framåt.

Kompetensen är outnyttjad

Här har Sverige en outnyttjad potential i att göra landets företag – och därmed landet i sig – mer konkurrenskraftigt. Vi har människor med rätt kompetens, nu måste vi bara sätta dem på plats. Lyckas vi med det applåderar vi alla, det är ju i förlängningen Sveriges framtida välfärd som står på spel.
Vilka har vi missat? Och varför? En bra fråga att ta med sig, särskilt när du läser SCB:s senaste yrkesstatistik. Där står bland annat att det vanligaste jobbet bland invandrare är städare. Statistiken visar att många som invandrat är överkvalificerade för sina jobb. Av dem med jobb som bara kräver en kortare introduktion har 11 % en lång eftergymnasial- eller rent av en forskarutbildning i bagaget. Motsvarande siffra för personer födda i Sverige är 3 %.

Det finns outnyttjade resurser

Det är tydligt att här finns en outnyttjad resurs för landets företagare. Kompetensen som bara väntar på att få blomma ut – på rätt arbetsplats. Samtidigt har TCO  gjort en intressant granskning. Den visar att man på 8 år med ett okvalificerat arbete inte ökar sina chanser att komma närmare ett kvalificerat som man har bevisad kompetens för. Visst, det kan vara bra att en läkare städar sjukhus istället för att gå arbetslös, men för samhället är det en förlust.

SACO uppskattar att en svenskutbildad akademikers utbildningskostnad är cirka 2,45 miljoner kronor. Att säkra en invandrads utbildning och komplettera med språkundervisning beräknas kosta endast 310 000 kronor.

Statistiken speglar våra fördomar

Fördelarna med att hitta rätt kompetens är tydliga, på flera plan, både företagsekonomiska och på nationell nivå i det blågula företaget som kallas Sverige AB. Statistiken speglar många av våra fördomar – om olika kulturer och ålder. Det senare visar även att det fortfarande förekommer en utbredd åldersdiskriminering där man ofta bedömer äldre personer som förbrukade. Även här finns en fantastisk potential. I Dagens Industri uttalade sig Stefan Oscarsson, ämnesråd på socialdepartementet, så här: ”Pensionsålder är ett allt mer flytande begrepp. Att ta ut pension och att gå i pension är inte längre samma sak.”

Den trenden syns även i statistiken. Statistiska centralbyråns tabeller visar en kraftig ökning av andelen sysselsatta i åldrarna 65-74 år.

Att välja bort människor på grund av ålder, namn eller födelseort är beklagligt. Det är att säga ”nej, tack, jag är inte intresserad av potentialen som kan innebära ny expansion, energi och effektivitet.”

Öppna upp, exkludera inte kompetensen

Men många företagare vet bättre. Bolag och hr-avdelningar som ser kompetensen är också de som går mot framtiden i solglasögon – ”The future’s so bright, I gotta need shades”, som någon sjöng. Det handlar om att öppna upp, inte stänga ute. Vare sig människor eller företags möjligheter.

Mångfald ger, som ordet antyder, många fördelar. Särskilt för organisationer som vill växa.  För om det är någonting som ger växtkraft i företagsrabatten så är det kompetens. Det kanske inte är vår ute – när jag skriver det här snöar det (!) – men det våras för svensk tillväxt.

Tänk annorlunda, utmana och skaffa insikt

Men det handlar om att våga tänka annorlunda, utmana det man alltid gjort tidigare och därmed hitta kompetensen som faktiskt finns på arbetsmarknaden. På TNG gör vi det med vår fördomsfria rekrytering och bemanning. Vi har verktygen, kunskapen och insikten som får det att hända. På riktigt. Och vi ser att det fungerar. Vi rekryterar dagligen medarbetare med rätt kompetens som får företag att blomma ut. Därför lönar det sig att se bortom det uppenbara.

Av: Åsa Edman Källströmer, VD TNG

Rekommenderat för dig