TNG
Reskilling och soft skills – trenderna som allt fler teknikföretag får upp ögonen för för att lyckas rekrytera ingenjörer och tekniker som klarar även morgondagens utmaningar

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Teknikföretag ser re-skilling och soft skills som nya sätt att lösa kompetensbristen

– Kompetensbristen inom industrin hotar företagens tillväxt

Mängden alarmerande rubrikerna i nyhetsartiklar och forskningsrapporter på temat kompetensbrist i teknikvärlden kan kännas överväldigande. Men nu ser allt fler att det går att tillvara på teknisk kompetens i samhället. Det finns lösningar på industrins kompetensbrist. Det handlar om att våga öppna upp för annan kompetens och skapa förutsättningar för vidareutbildning och re-skilling. 

Den fjärde industriella revolutionen, industri 4.0, är tveklöst här. Med teknik som AI, Internet of Things, nanoteknologi, virtual reality, 3D-printing och självkörande fordon driver digitaliseringen, automatiseringen och robotiseringen på utvecklingen. Och förändrar snabbt både affärsmodeller och produktionsprocesser.

Något som ökar behovet av tekniker och ingenjörer med längre och mer kvalificerad utbildning. Enligt en femårsprognos från Arbetsförmedlingen råder fortsatt en påtaglig brist på ingenjörer och tekniker. En orsak till bristen är den långa och förhållandevis svåra utbildningen för ingenjörer.

− Det är tuffa utbildningar, men samtidigt ska de vara det, säger Olle Dahlberg, utredare på Sveriges Ingenjörer, i en artikel på NyTeknik. Han menar att arbetsgivare bör titta bredare när de rekryterar:

Arbetsgivare gör klokt i att se sig om efter annan kompetens från exempelvis yrkeshögskolor. Man bör ta vara på kompetensen där den finns och inte bara se till dem som har högst utbildning.

Och något behöver göras omgående. För konsekvenserna av kompetenbristen är allvarliga. Teknikföretagens rapport Vinna eller försvinna, som bygger på en enkätundersökning bland deras medlemsföretag, visar att kompetensbristen bland annat ledar till:

  • Hindrad tillväxt (3 av 4 företag)
  • Minskad produktivitet (2 av 4 företag)
  • Tappade affärer eftersom man inte kunnat leverera enligt kundens kravställningar (1 av 3 företag)

Läs även: Så kan företag attrahera morgondagens tech-talanger

Måste öppna upp för fler

Men vad menar vi egentligen med kompetens? Kan det vara så att det faktiskt finns tekniskt kompetenta personer – bara att deras kompetens inte utnyttjas?

Ofta fokuserar arbetsgivare och rekryterare bara på de kandidater som har ”rätt” utbildning. Och inom industri och teknik finns idag allt fler äldre tekniker och ingenjörer med bra kompetens och lång erfarenhet, men som väljs bort på grund av fördomar och ålderism.

Här har branschen mycket att vinna på att använda nya metoder för att dels identifiera kompetens och potential, dels tillföra ny kunskap och omskola personal utifrån de behov som finns –  idag och imorgon. Allt för att lösa industrins kompetensbrist.

Data från Teknikföretagen - allt handlar om att lösa industrins kompetensbrist.

Värdet av soft skills

För att klara kompetensförsörjningen behöver vi bredda vår syn på kompetens. Det handlar inte bara om hård, teknisk kunskap i traditionell bemärkelse. Utan nu talas det allt mer om soft skills – de ”mjukare” kompetenser som handlar om på vilket sätt du genomför arbetsuppgifterna, vad du drivs av och hur du är som person. Faktorer som blir allt viktigare när smarta system tar över rutinmässiga arbetsuppgifter.

I en artikel på SupplyChain24 listas vilka tio egenskaper som är viktigast för att lyckas 2020, i och med industri 4.0. I toppen finns:

  1. Komplext problemlösande
  2. Kritiskt tänkande
  3. Kreativitet

Re-skilling – en smart lösning på industrins kompetensbrist

Och det finns vägar att nå fram. Enligt en rapport från McKinsey Global Institute tror 62 procent bland chefer att de kommer behöva omskola eller ersätta mer än en fjärdedel av sin arbetsstyrka innan 2023 till följd av digitalisering och automatisering.

Samtidigt inser en majoritet att nyrekrytering inte kan vara den enda lösningen. Endast 7 procent bland ledarna anser att kompetensbristen kan lösas enbart genom att rekrytera nya talanger. Här är re-skilling ett utmärkt alternativ för att öppna upp för kandidater med hög potential från närliggande branscher och yrkesområden.

Re-skilling kan innebära ett kortare utbildningsprogram, där kandidater (eller befintliga anställda) tillförs ny kunskap inom den specifika rollen. Helt enkelt en slags skräddarsydd intensivutbildning.

För att klara framtidens kompetensförsörjning bör sådana insatser gå hand i hand med att vi redan från början anställer rätt personer. Det vill säga personer som har potential att ständigt växa, utveckla och lära sig nya saker – snarare än personer som har ”rätt” utbildning, fem års erfarenhet eller känner rätt personer.

Så identifierar och kvalitetssäkrar vi kompetens

TNG Tech arbetar enligt en strukturerad kompetensmodell som tar hänsyn till flera aspekter av kompetens: kunskap och erfarenhet, begåvning, personlighet och motivation.

Genom vårt Talent Quality Score Card kan vi kvantitativt mäta olika soft skills som hjälper företag att rekrytera ingenjörer och tekniker med förutsättningar att klara dagens, men också morgondagens, utmaningar.

I kombination med vår vetenskapliga och datadrivna process är detta ett kraftfullt verktyg för att säkerställa att vi tar tillvara på all den kompetens och potential som redan idag finns tillgänglig på arbetsmarknaden.

LÄS MER OM TNG TECH HÄR!

Rekommenderat för dig