TNG
tillverkning camfil case fabrik luftrening

Lästid: 4 minuter

Camfil – från cleantech-doldis till världsledande inom luftrening

Success story mellan Camfil och TNG Tech

Gömt i de sörmländska skogarna ligger det svenska cleantech-företaget Camfil. Vid start ett okänt bolag med visionen att skapa en ren miljö. Idag ett världsledande miljardföretag inom luftreningssystem. En tillväxt som byggt på förmågan att skapa en modig och innovativ företagskultur – med rätt medarbetare och ett tydligt ledarskap.

I den lilla idylliska orten Trosa, 6 mil söder om Stockholm, har Camfil Svenska AB sitt huvudkontor. Mycket har hänt sedan starten på 60-talet och idag är man världsledande tillverkare av kommersiella och industriella system för luftrening och stoftavskiljning, med en verksamhet som sträcker sig över 30 länder.

Camfil är ett bolag som till stor del skapats av engagerade medarbetare med en gemensam vision. Att skapa ren luft. Ren luft förbättrar produktiviteten, minimerar energianvändningen och gynnar människors hälsa och miljön.

För att lyckas med visionen har marknaden ställt höga krav på företaget och dess anställda. De behöver kunna lösa nya problem som uppkommer med ny teknik som inte funnits tidigare, kunskap och driv att skapa innovativ design och samtidigt alltid se kundvärdet.

Driver cleantech-branschen framåt

För att lyckas har det krävts att medarbetarna drivits av hållbarhetsfrågan då all produktutveckling utgått från företagets grundidé om att spara mer, minimera energianvändningen och hitta bättre sätt att andas lättare. Allt för att gynna miljön och människors hälsa. Det har skapat ett företag som driver cleantech-branschen framåt.

Och just hållbarhet är viktigt. Det är också därför som Camfils svenska verksamhet tagit hjälp av TNG Tech för att hitta rätt medarbetare och chefer inom inköp, logistik och lager.

daniel sandström camfil svartvit

En av dem som rekryterats är logistik- och inköpschefen Daniel Sandström. Han arbetar i Trosa där även Camfils Globala Tech Center ligger. Här bedriver företaget forskning samt tar fram nya produkter och maskiner för tillverkning och testning av filter.

–  Produktutveckling inom filterindustrin tar vanligtvis flera månader, ibland år, säger Daniel Sandström och fortsätter: Året som gått har varit tufft. Vi har ställt om delar av verksamheten samtidigt som många arbetat hemifrån. Då omvärlden förändrats har vi också varit tvungna att göra det. Hitta nya samarbetspartners och leverantörer för att kunna produktutveckla – allt för att möta förändrade marknadskrav.

Och det har gått bra. Nyckeln till framgång tror Daniel ligger i den entreprenörsanda som finns inom företaget:

– Vi är ett stort litet företag. Trots att vi är marknadsledande inom vår bransch har vi inga långa byråkratiska processer utan det går fort från ord till handling, vilket är en extrem styrka!

För att hantera pandemin har Camfil under året byggt ett Covid-19 lager som fungerat som en produktionsförsäkring. Daniel fortsätter:

– Detta valde vi att göra för att vi hela tiden skulle kunna leverera till våra befintliga kunder. Mycket handlar om att säkra flöden och material. Samtidigt har vi bytt vårt ERP-system. Det har varit en stor förändrings- och förbättringsresa!

Annorlunda ledarskap på distans

Men det har funnits fler utmaningar! Distansarbete till exempel. För när pandemin slog till flyttade hela inköpsteamet, tillsammans andra funktioner som inte behövde vara på plats, till hemarbete. Medan lagerarbetarna stannade kvar på plats.

En förändring som Daniel menar har påverkat hans ledarskap:

– Det har blivit mer mångfacetterat. Till skillnad från många andra företag har vi fått mer att göra under pandemin, mer spritt också. Vi är inne på flera områden där vi inte har varit tidigare, vilket ställer krav på att bygga upp och optimera nya lager och köpa in nya material.

Han menar även att det digitala arbetssättet ställer nya krav:

– Vi har tvingats ställa om och digitalisera många processer. Något som samtidigt haft positiva effekter. När man sitter över Teams blir det viktigare än någonsin att tydligt visualisera och dokumentera allt vi gör.

Så viktigt är förtroendet vid rekrytering av nya medarbetare

En annan viktig förutsättning för att lyckas med en så här pass stor förändringsresa, mitt under en pågående pandemi, är att ha rätt medarbetare i teamet.

Som logistik- och inköpschef ansvarar Daniel dels över en inköpschef och dennes inköpsgrupp, dels för en lagerchef med lagerpersonal. Och när han behövde rekrytera en lagerchef vände han sig till TNG Tech. Ett företag han mindes sedan han själv blev rekryterad till Camfil 2019.

Han beskriver TNG:s rekryteringsprocess som smidig, med hög transparens och där det är lätt att få tag på rekryteraren.

– Jag var väldigt nöjd med hur allt gick till och fick stort förtroende för processen som sådan.

Något han särskilt uppskattat i dialogen med TNG Tech är det nära samarbetet med företagets rekryterare och stödet i att ta fram kravprofiler för respektive roll.

Helst vill man ju ha med allt, skrattar Daniel och fortsätter:

Genom TNG fick jag hjälp att ställa allt lite på sin spets och ta reda på vad som egentligen är viktigast. De utmanade mig. Det finns ju lite olika saker som är viktiga för olika roller. Men det blev väldigt smidigt och ni fick det att klarna lite mer kring kravprofilen!

Nästa steg

Daniel fortsätter att blicka framåt:

– Mycket för oss nu inom logistik och inköpsorganisationen handlar om att fortsätta vår LEAN-resa att förbättra och förtydliga våra processer och arbetssätt. Något vi tagit med oss är just vikten av att i större tvärfunktionella konstellationer arbeta strukturerat, standardiserat och agilt för att varje vecka leverera enligt kundens önskemål.

Och agilt är ett ledord även hos TNG Tech. Med sin vetenskapliga och fördomsfria rekrytering ställer TNG Tech snabbt om och justerar löpande sina uppdrag när förutsättningarna ändras hos olika cleantech-kunder. Något som är vanligt idag med den snabba teknikutvecklingen och digitaliseringen.

Vill du veta mer om hur vi på TNG Tech kan hjälpa ditt företag hitta rätt medarbetare som vill arbeta inom cleantech? Hör av er idag!

TNG Tech rekryterar specialister och ingenjörer inom cleantech

TNG Tech: Teknikrekrytering inom cleantech

TNG Tech rekryterar och hyr ut ingenjörer och tekniker inom cleantech. Vi fokuserar främst på tre områden: EngineeringProduction och Supply Chain Management. Oavsett om du behöver en komplett rekryteringsprocess eller tjänster från våra seniora underkonsulter så ser vi till att hitta ett upplägg som passar just din verksamhet. Med grund i fakta, vetenskap och mätbara processer hjälper vi arbetsgivare i hela Sverige att hitta nya talanger och kvalificerade medarbetare. Cleantech-kompetens som långsiktigt bidrar till mångfald, innovation och lönsamhet! Via TNG Tech Interim erbjuder vi även flexibla interimslösningar när du snabbt behöver få in en teknisk specialist eller chef.

Vill du veta mer hur vi på TNG Tech kan hjälpa dig hitta cleantech-specialister som vill vidare eller börja sin karriärresa inom cleantech så hör av dig idag!

Jag vill veta mer!

Rekommenderat för dig