TNG
kandidatupplevelse

kandidatupplevelse

Tips för att skapa en positiv kandidatupplevelse

Marknaden för jobbsökande befinner sig i snabb förändring. På en arbetsmarknad där det råder allt större kompetensbrist, hamnar makten hos kandidaterna snarare än hos företagen. Därför blir allt viktigare att kunna erbjuda en transparent, rättvis och inkluderande kandidatupplevelse.

På TNG arbetar vi ständigt med att utveckla vår kandidatupplevelse utifrån ambitionen ”ultimate candidate rejection”. Alltså den ultimata nej-tackningsprocessen. För faktum är – hur många sökande du än har till en tjänst så är det bara en som kan få jobbet. Men med ett gott bemötande kan du ändå bygga ett långsiktigt förtroende för ert varumärke. Vill du veta mer? Här delar vi med oss av trender, tips och inspiration!