TNG
kandidatupplevelse

kandidatupplevelse

Bloggartiklar om kandidatupplevelse och kandidatmakt

Marknaden för jobbsökande håller på att förändras. På en arbetsmarknad där det råder allt större kompetensbrist hamnar makten hos kandidaterna snarare än hos företagen.

För att attrahera kandidater måste arbetsgivare idag lägga allt större vikt vid hur jobbsökande upplever ansökningsprocessen. Det handlar om att vara transparent, ge snabb återkoppling och ge tillräckligt med information under hela processen.

Läs mer om kandidatupplevelse och de senaste trenderna inom detta område nedan!