TNG
rekrytera-rekryterings-guide-chefer-hr-tng-rekrytering

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Så hittar du medarbetare med osynlig kompetens och rätt potential

Ladda ner vår guide om osynlig kompetens

Att värdera kompetenser och erfarenheter hos en jobbsökare är ofta lättare sagt än gjort. Många gånger skapar vi oss själva en bild av vad kandidaten kan baserat på vilket lärosäte hen studerat eller hos vilka arbetsgivare hen arbetat för. Men hur lyckas man se bortom det uppenbara och identifiera “de osynliga” kompetenserna som personlig driftkraft och framtida potentialTNG guidar dig till en hållbar, inkluderande och fördomsfri rekrytering! 

Egenskaper som kreativ, flexibel, initiativrik, snabblärd, strukturerad, pålitlig, bra på att samarbeta och en fena på problemlösning. Visst låter det som en drömanställd? 

rekrytering-rätt-medarbetare-osyling-kompetensJa, många chefer skulle nog skriva under på att ovan nämnda förmågor ofta är mer värdefulla än en examen från “rätt” skola, eller ett prestigefyllt certifikat inom ett visst ämnesområde. Och även om goda meriter självklart aldrig är fel, så talas det nu allt mer om de andra, mjukare aspekterna av kompetens.

Soft skills – värdefulla osynliga kompetenser 

Soft skills handlar om de förmågor som inte lärs ut på universitet eller högskola. Dock är de ofta en förutsättning för att medarbetaren snabbt ska komma igång och lära sig nytt. Förmågor för att kunna tänka långsiktigt och skapa värde inom organisationen. Men för att lyckas hitta dessa förmågor krävs det att man vågar tänka utanför boxen. Det handlar om att utmana den traditionella synen på potential, att hitta och se osynlig kompetens. 

Många upplever utmaningar kring bedömning 

Under TNG:s trendspaning 2019 lyfte vi soft skills som en av de viktigaste trenderna inom HR och rekrytering. Något som bekräftades i LinkedIns årliga trendrapport samma år med data från 35 länder. Där framkom att 92 procent bland chefer anser att soft skills är lika viktiga, eller viktigare, än ”hårda” kompetenser. 

Men samtidigt som medvetenheten kring soft skills ökar, finns en osäkerhet kring hur man ska mäta, identifiera och bedöma dem. Enligt LinkedIn-rapporten uppger 57 procent att de kämpar för att på ett precist sätt bedöma mjuka kompetenser. Och endast 41 procent har formella processer för att klara av det. 

En grundläggande del av TNG:s fördomsfria rekryteringsmetodik är att fokusera enbart på mätbar kompetens och potential, snarare än att stirra sig blind på CV-historik och subjektiva tolkningar. Vår metodik bygger på den senaste forskningen och 15 års utvecklingsarbete. Ett arbetssätt som vi varje dag ser bidrar till mer träffsäkra rekryteringar. Dessutom skapar vi en mer positiv kandidatupplevelse och snabbare får medarbetare på plats. Samtidigt som vi säkerställer att ingen talang väljs bort på felaktiga grunder. 

rekrytera-osynlig-kompetens-rätt-potential

Guide om osynlig kompetens för chefer och HR

För att hjälpa och stötta chefer och HR kring rekrytering i kristider har vi samlat vår kunskap och erfarenhet i en guide. Här får du konkreta tips på hur du lyckas identifiera medarbetare som har den osynliga kompetens och potential som krävs. Allt för att lyckas hänga med och lära sig nytt i en snabbt föränderlig värld. Fler rekryteringsguider från TNG hittar du här. 

 

Ladda ner guiden här!

Rekommenderat för dig