TNG
Bild med färgstarka paraplyer som illustrerar rekryteringstrenden Kvantifierad kompetens inkl Talent SCORE CARDS och bedömningsmatriser, som TNG tar upp i sin årliga trendspaning 2018.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Kvantifierad kompetens och talent scorecards

Bedömningsmatriser av kompetens

De klassiska ”Balanced scorecards” anses vara en av de viktigaste styrmetoderna för bolag enligt Business Harvard Review och nu sprids metodiken till rekryteringsvärlden. Med så kallade talent scorecards blir det möjligt att kvantifiera kompetens för att kunna jämföra kandidater på ett mer objektivt sätt.

Trenden är en del av TNG:s artikelserie: Trender inom fördomsfri rekrytering 2018.

Det handlar om att poängsätta varje kandidat utifrån i förväg utvalda kriterier istället för att låta den berömda magkänslan ta över i rekryteringen. Syftet är att effektivisera och kunna kommunicera fördomsfritt mellan rekryterare och chefer. Och så klart anställa kandidater med hjälp av en fördomsfri och kompetensbaserad rekrytering. Som vanligt är det i USA som trenden växer fram. I praktiken innebär det att man väljer ut fem till tio nyckelkompetenser och bedömningspunkter innan rekryteringen startar. Därefter bedöms varje kandidat enbart på dessa punkter inom en graderad skala. Inget annat.

Decennier av forskning har visat att vi människor är fördomsfulla, vi påverkas av våra känslor och vi har en förmåga att vara inkonsekventa vid intervjuer. Studier tyder på att bara en av fem ”vanliga” intervjuer leder till en lyckad rekrytering.

Det värsta är att vi ofta inte ens är medvetna om att vi är fördomsfulla. Med scorecards blir det enklare att använda samma metodik och poängsättning oavsett vem som gör urval eller leder en intervju. Bedömningarna blir enhetligare och metoden minskar det subjektiva inflytandet från de som intervjuar. Det gör bedömningen enklare, effektivare och mer objektiv eftersom alla kandidater bedöms utifrån samma kriterier i rekryteringsprocessen.

Scorecards kommer starkt

Nu kommer trenden talent score cards - kvantifierad kompetens Intressant nog drivs utvecklingen av dem som utvecklar rekryteringssystem. Allt fler systemleverantörer bygger in funktionalitet kring scorecards. Motiveringen att kandidatbedömningen blir mer rättvis när chefer och rekryterare inte färgas av varandra.

Oftast visas inte heller individuella bedömningar förrän alla är klara med sin egen bedömning. Först då läggs resultaten ihop och kandidaterna graderas efter hur de bäst matchar de kompetenser som efterfrågas. Matchningen sker utifrån rekryterarens och chefernas perspektiv.

Airbn använder sig av scorecards. HubSpot är ett annat amerikanskt bolag som använts sig av scorecards på ett framgångsrikt sätt genom sitt rekryteringssystem GreenHouse. Breezy är ett annat system med integrerade scorecards.

TNG och scorecards

På TNG har vi skapat en egen bedömningsmatris och algoritm där vi objektivt kvantifierar kandidaternas begåvning, personlighet, kunskap, erfarenhet och motivation. Bedömningen sker både via testresultat men också utifrån våra rekryterares bedömningar av kompetens. Vi jobbar alltid med samma mall som utgångspunkt för att bedöma kompetens. Det gör att vi kan hålla oss objektiva så långt det går i våra urvalsbeslut. Metoden vi använder för att bedöma kompetens är densamma, oavsett tjänst, men beroende på vilka kompetenser som efterfrågas så viktar vi resultatet olika.

Utöver att vara en hjälp i urvalet finns det också en annan fördel med scorecards. Det ger dig en dokumentation över hur du har gjort dina urval och hur kandidaterna har blivit bedömda. Något som är extra viktigt om en kandidat skulle känna sig utsatt för diskriminering. Då är det enkelt att ge andra insyn genom att presentera hur bedömningen gick till.

Vill du veta mera om talent scorecards och kvantifierad kompetens, och ta del av våra källor. Kontakta oss!

Vill du ha hjälp att rekrytera snabbt, fördomsfritt och med fokus på rätt kompetens?

På TNG arbetar vi med fördomsfri rekrytering och bemanning. Vi sätter kompetensen främst och ser bortom de sökandes ålder, bakgrund, etnicitet, sexuella läggning, kön och namn. Det gör att vi hittar kandidater som andra har valt bort på felaktiga grunder. Vår talangpool är därför större och bredare och vi har fler kompetenser att matcha mot ditt företags behov. Det innebär också att vi snabbare kan tillsätta uppdrag och hitta rätt medarbetare till ditt företag.

Visa mig hur ni rekryterar fördomsfritt!

Rekommenderat för dig