TNG

Diskriminering och rekrytering

Hur hanterar TNG diskriminering vid rekrytering?

På TNG arbetar vi seriöst med att leva upp till vår vision – ”att se bortom fördomar”. Därför rekryterar och bemannar vi fördomsfritt. Vi utbildar all personal hur de ska undvika diskriminering vid rekrytering och tipsar gärna våra kunder hur vi jobbar. 

TNG vill vara med och påverka arbetsmarknaden i positiv riktning. Att rekrytera fördomsfritt kräver dock stor medvetenhet och träning, därför samarbetar vi med mångfaldsexperten Paula Lejonkula som har stor erfarenhet av jämlikhetsarbete från DO, Diskrimineringsombudsmannen. Hon hjälper oss praktiskt att hantera lagstiftning och utbildar oss i att tänka rätt för att hitta den bästa kompetensen för våra kunder.

Vi vände oss till Diskrimineringsombudsmannen för att få utbildning i diskrimineringsfrågor. Paula var då projektledare för ett arbete kring rekrytering och diskriminering och det blev ett mycket fruktbart utbyte av erfarenheter kring lagregler och praktik. I dag driver Paula sin egen verksamhet där hon hjälper företag och organisationer att bli bättre på att tillämpa diskrimineringslagstiftningen.

Dels ger Paula nya medarbetare på TNG en kunskapsbas kring diskrimineringsfrågor och dels arbetar vi med fördjupningsområden inom området ”diskriminering vid rekrytering” – allt för att stärka alla medarbetare i sina roller som representanter för TNG:s ambitioner och visioner. Vi kopplar också tydligt ihop diskrimineringslagens regler med verksamheten, både när det gäller TNG:s roll som arbetsgivare och som arbetsförmedlare. Men framförallt inspirerar Paula oss till fortsatt lärande.

Paula Lejonkula – expert inom diskriminering vid rekrytering

Paula är jurist med drygt 10 års erfarenhet av arbete med diskriminering, jämlikhet och fördomar. Hos Diskrimineringsombudsmannen, som utredare, projektledare och enhetschef, har hon granskat arbetsgivares och utbildningsanordnares förebyggande arbete enligt kraven i diskrimineringslagen, så kallade aktiva åtgärder. Hon har arbetat med utbildningsinsatser, utveckling och omvärldsbevakning, samverkan och samråd. Tidigare har hon även arbetat som personalchef och konsult.

Vi rekryterar fördomsfritt utan att diskriminera

TNG är det rekryterings- och bemanningsföretag som rekryterar objektivt, fördomsfritt och utan att diskriminera. Vi ser potentialen hos alla som söker jobb och tillsammans bidrar vi till ökad mångfald och innovation på arbetsplatser. Det är inte bara fina ord. Vi gör det på riktigt. Varje dag. Och vi gör det genom att behandla alla sökande rättvist och låta fakta gå före magkänsla, namn, ålder, kön och bakgrund.

JAG VILL BÖRJA REKRYTERA FÖRDOMSFRITT!