TNG
Åldersmedvetet ledarskap

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Åldersmedvetet ledarskap – så gör du

Så leder du som chef teamet på plats och på distans

Att satsa på mångfald i teamet är lönsamt. Det vet vi. Samtidigt som det självklart är en utmaning för dig som chef då olika generationer förväntar sig och kräver olika saker av sin ledare. Så här lyckas du bäst med ett åldersmedvetet ledarskap!

Låt oss börja med att reda ut begreppen kring de olika generationerna som idag verkar på arbetsmarknaden. Något som författaren Olivia Mclvor lyfter i boken Four Generations One Workplace: Sharing in the Information Age.

 1. Baby Boomers är personer i åldrarna 57–75 år. Födda i efterdyningarna av andra världskriget då det var en ”babyboom” i födelseantal. Uppväxta under en tid av optimism, ekonomisk tillväxt och rymdforskning.

  Kännetecknande egenskaper: Produktiva, lagspelare, lång erfarenhet och kunskap.
  Motto: Jag lever för att jobba.
 2. Gen X eller ”70-talisterna” är personer i åldrarna 41–56 år. Ofta uppväxta i hushåll med frånskilda eller två arbetande föräldrar. Har upplevt tillkomsten av datorer och internet vilket gör dem tekniskt kunniga och mycket oberoende.

  Kännetecknande egenskaper: Samarbetsvilliga, flexibla, anpassningsbara och värdesätter Work Life Balance.
  Motto: Jag jobbar för att leva.
 3. Millennials, även kallade Gen-Y och 80-talister, är personer i åldrarna 25–40 år. Födda i en tid av ekonomisk tillväxt av optimistiska föräldrar som uppmuntrade dem att ta risker, samarbeta och bli entreprenörer i en teknikdriven värld.

  Kännetecknande egenskaper: Självsäkra, optimistiska och söker en högre mening på jobbet.
  Motto: Jag jobbar för att ha kul.
 4. Gen Z ” 90-talisterna” är personer i åldrarna 6–24 år. Födda och uppväxta i en tid av lång högkonjunktur, hög konsumtion, billiga resor, internationalister och nu senare populism, polarisering, politisk oro och klimatdiskussioner. Kallas ofta för digital natives och har inte upplevt en värld utan mobiler, sociala medier, appar och internet.

  Kännetecknande egenskaper: Realistiska, pragmatiska, inkluderande och aktivister.
  Motto: Jag jobbar för ett syfte och för trygghet.
Arbetskraften i Sverige 2021

Lätt att konflikter uppstår

De olika generationerna är högaktuella när vi pratar åldermedvetet ledarskap. En het snackis i HR-branschen just nu.

Tidigare har diskussionen kring jämlikhet, mångfald och inkludering fokuserat på etnicitet, kön eller sexuell läggning. Nu tar istället åldersfrågan större plats utifrån insikten att olika generationen också har olika krav på sin chef och sin arbetsplats. För medan baby boomers i första hand vill ha bekräftelse av sin chef vill Gen X att chefen ska investera i dem. De har flyttat fokus från företagets varumärke till egen personlig utveckling. De förväntar sig att bli tillfrågade om saker och vill känna att de kan påverka sin situation.

Det är därför inte ovanligt att det uppstår problem när 70-talisterna har 50-talister som chefer. De äldre tycker att de yngre ska veta sin plats och inte ifrågasätta. Medan de yngre vill ha tydlig kommunikation och både positiv och negativ feedback från sin överordnade.

Konflikter kan uppstå när olika generationer ska samlas på arbetsmarknaden - därför behövs åldersmedvetet ledarskap.

Chefen som mentor och vägledare

Vad ställer då de yngre generationerna för krav?

Både Millennials och Gen Z ser chefen i stor utsträckning som en mentor och vägledare på jobbet.
Millennials är dock mer värderingsstyrda än Gen Z. De vill veta hur arbetsgivare kan få deras Work Life Balance att gå ihop. De bryr sig om miljö och hållbarhetsfrågor. Här är det viktigt att som ledare ägna tid åt att implementera företagets värderingar och själv vara en god förebild.

Gen Z, 90-talisterna, har däremot höga förväntningar på vad en arbetsgivare kan göra för dem, snarare än tvärtom.

Samtidigt finns det ingen generation som visar på så stor simultankapacitet som just 90-talisterna. En dansk undersökning visar att denna åldersgrupp kan ta in 5,4 (!) mediekanaler samtidigt.

En rapport från LinkedIn visar också att 59 % av respondenterna i Gen Z uppger att de redan har personalansvar och leder team på sina arbetsplatser.

Millennials vill helst jobba remote

I takt med att samhället nu öppnar upp igen efter pandemin ställs chefer även inför nya utmaningar vad gäller hybrid- och remote work. För även här skiljer sig förväntningarna mellan generationerna.

En färsk rapport från det Londonbaserade rekryteringsbolaget Robert Walters med över 4000 respondenter visar att 60 % upplever ”nya utmaningar” när generationerna möts igen på jobbet. 40 % uppgav till exempel att de är irriterade på kollegornas postpandemiska arbetsvärderingar.

Studien visade nämligen på tydliga skillnader. Där Gen Z vill ha en arbetsplatskultur byggd på avsikt, sociala värderingar och mental hälsa och välbefinnande. Medan de äldre generationerna tycker att de yngre i första hand ska fokusera på själva jobbet i sig.

Samtidigt som Millennials, som också är det stora mellanchefssegmentet, trycker på mest om och värdesätter flexibilitet och remote work. Medan en tredjedel av de övriga åldersgrupperna anser att denna grupp spelar ”familje- och långpendlingskortet” i för stor utsträckning.

Gen Z vill bort från 24/7-samhället

Samma tendenser visar en annan spaning från Fast Company som lyfter att Millennials anser att de presterar bättre när de jobbar hemifrån med de digitala plattformar som finns. Medan baby boomers är neutrala även här. Gen Z är inte lika benägna att hålla med 80-talisterna att de gör bättre ifrån sig på hemmaplan.

Gen Z är generellt med traditionella än Millennials och är mer öppna för att jobba 8–17 och inte lika fascinerade av 24/7-samhället. De vill ha ett lugnare liv helt enkelt, med tydligare gräns mellan jobb och privatliv. Kanske som en motreaktion mot de oändliga möjligheter till konsumtion och upplevelser som de är uppväxte med?

Tuff utmaning för chefer framåt

Rapporten från Robert Walters slår fast hur tufft det är för företagsledare att implementera strategier gällande hybridarbete efter två år av pandemin.

Det är uppenbart att det finns några väsentligt olika åsikter mellan åldersgrupper som pandemin har förvärrat

Toby Fowlston, global VD på Robert Walters


– De långa perioderna av distansarbete har fragmenterat arbetsplatskulturen och de värderingar som kollegor en gång i tiden kan ha delat. Nu, med organisationer som lockar arbetare tillbaka till kontoret, kommer det att vara avgörande att identifiera de ”vanliga källorna till konflikter och ta itu med dem direkt” för att skapa och behålla sammanhållna team, säger han.


TNG är är specialister på fördomsfri rekrytering och interim. Vi övertygade om att det är möjligt att skapa en mer hållbar arbetsmarknad där all kompetens tas tillvara på bästa sätt.
Nyfiken på att veta mer om våra metodik och hur vi jobbar? Klicka på länken för mer information!

Så funkar fördomsfri rekrytering!

Rekommenderat för dig