TNG
En ny rapport från TNG visar att bra chefer är avgörande i valet av en ny arbetsgivare.

Lästid: 3 minuter

Senast redigerad:

Ny rapport! Bra chefer avgörande i valet av ny arbetsgivare

Så ska en bra chef vara 2023

Är du tydlig och rak? Då är du en bra chef! I alla fall enligt en ny rapport från TNG med svar från över
1 200 svenska jobbsökare.

När vår senaste kandidatrapport TNG Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring kom ut blev många överraskade. Det visade sig nämligen att ingenting är så viktigt i valet av arbetsgivare som att chefen är bra. Mer än 7 av 10 jobbsökare menar att chefen är avgörande i valet av en ny arbetsgivare. Först därefter hamnar utvecklingsmöjligheter (67 %) och lönenivå och förmåner (64 %).

Vidare uppger nästan 6 av 10 kandidater att möjlighet till ”work life balance” är viktigt. Likaså är möjlighet att jobba hemifrån finns. Det svarar 42 %.

Diagram som visar att bra chefer är det viktigaste i valet av en ny arbetsgivare.
Källa: TNG Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring

Fler kvinnor söker bra chefer

Fler kvinnor (76 %) än män (69 %) svarar att en bra chef är viktigt. Men ännu större skillnad är det mellan hur många kvinnor och män som efterfrågar balans mellan arbete och fritid (69 % respektive 52 %). Det är även fler kvinnor (48 %) än män (37 %) som vill ha möjlighet att jobba hemifrån.

Att distansarbete är attraktivt för att attrahera talanger är inget nytt. Enligt en studie som Kantar Sifo gjort på uppdrag av Trygghetsrådet (TRR) anser nästan 80 procent av cheferna inom det privata näringslivet att möjligheten till distansarbete ökar företagets attraktionskraft vid rekryteringar.

Men tillbaka till bra – och dåliga – chefer. Vad spelar chefen för roll för anställda medarbetare och potentiella sökande?

Så påverkas vi av dåliga chefer

Att dåliga chefer skrämmer bort medarbetare och jobbsökare är kanske inte samma nyhet som att bra chefer verkligen attraherar jobbsökare i Sverige 2023. Men låt oss ändå kort titta på vad andra sagt om dåliga chefer.

  • Forskning från Karolinska Institutet visar ett tydligt samband mellan dåliga chefer och ohälsa. Särskilt stor uppmärksamhet fick en rapport 2009, som visade att risken för hjärtinfarkt ökar med 40 % om chefen saknar avgörande chefsegenskaper.
  • En amerikansk undersökning 2022 från plattformen Ten Spot visar att nästan hälften av de drygt 2 000 tillfrågade funderar på att byta jobb på grund av en dålig chef.
  • En studie signerad Harvard Business School visar att vinsterna med att ta bort en inkompetent medarbetare eller chef är 2,5 eller tre gånger större än fördelarna med att rekrytera en högpresterande ”superstar”.
  • I en debattartikel i tidningen Kollega med namnet ”Sluta dalta med dåliga chefer” rekommenderar skribenten medarbetare med destruktiva chefer att säga upp sig och söka nytt jobb.

Så, vad är då en bra chef istället?

En bra chef är en rättvis person som har stort fokus på att medarbetarna ska må bra och få växa (om de vill), som lyssnar och tar sig tiden och är tillgänglig.

Anonym jobbsökare

Vad är viktigaste egenskaperna hos bra chefer?

Nästan 9 av 10 jobbsökare menar att det allra viktigaste för att en chef ska anses som bra är att hen är tydlig och rak. Tätt följt av engagerad (81 %) och inlyssnande (67 %).

Vidare efterfrågar 65 % en chef som är inkluderande och kan främja samarbete mellan medarbetare med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv. Endast 31 % menar att en bra chef är snäll och ännu färre ser resultatinriktade chefer som bra (28%).

Jenny Nilsson, produktägare för TNG Lead som är specialiserade på modern och fördomsfri chefsrekrytering, är inte förvånad över siffrorna.

– Snälla chefer har varit lite på tapeten de senaste åren, men något som vi ser allt mer är att både medarbetare och organisationer efterfrågar chefer som kan skapa psykologisk trygghet i gruppen. Vilket i mångt och mycket startar i tydlig kommunikation och inkludering i samtal.

Diagram som visar att den viktigaste egenskaperna för bra chefer är tydlighet.
Källa: TNG Talent Insights 2023: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändring

Engagemang lockar unga – och jobbsökare i norr

När vi bryter ner resultatet både på åldersgrupper och geografiska områden så ser dock vissa skillnader. Bland jobbsökare i åldersgruppen 25–35 år kommer till exempel tydliga och raka chefer först på andra plats. Hela 86 % menar istället att engagemang hos chefen är viktigast.

Sticker ut gör också norra Sverige, där ”engagerad” toppar listan med 89 %, samtidigt som 79 % efterfrågar en tydlig och rak chef.

Enligt den uppmärksamma rapporten The six signature traits of inclusive leadership från Deloitte är just engagemang och ”commitment” ett av sex kännetecken för ett framgångsrikt och inkluderande ledarskap.

Rekrytera bra chefer

Summan av ovan är att det blir lättare att rekrytera nya medarbetare till verksamheten med bra chefer. Med andra ord blir chefsrekrytering en het potatis för kandidatattraktion generellt.

På TNG Lead är vi specialister på datadriven, modern och hållbar chefsrekrytering. Vi hittar och identifierar de chefer som har rätt kompetens för ett modernt ledarskap. De som bygger framgångsrika, produktiva och psykologisk trygga team. Hur kan vi hjälpa dig idag?

Hitta bra chefer med TNG Lead

Om undersökningen

Ny kandidatrapport från TNG: Jobbsökarnas krav på en arbetsmarknad i förändringÖver 1 200 respondenter deltog i anonymt i undersökningen, som genomfördes som en enkät under 2022. Jobbsökarna kom från plattformar som Careerbuilder, Blocket Jobb, Arbetsförmedlingen, Linkedin, Facebook, med flera. De motsvarar ett slumpmässigt urval av jobbsökande i Sverige inom ett brett spektrum av branscher. Till exempel ekonomi, teknik, IT, finans, marknadsföring, kundservice, försäljning, administration, HR, inköp och logistik.

Ladda ner rapporten här!

Rekommenderat för dig