TNG
Avslappnat samtal mellan en grupp anställda på ett tak utomhus.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

90 % av chefer vill rekrytera personer som passar in i teamet

Vill chefer ha ett enkelt ledarskap?

Heja på samma fotbollslag och eller trevlig att ta en AW med? Nej, det är inget som svenska chefer i regel tar hänsyn till vid rekrytering. Däremot anställer de gärna personer som passar in i det befintliga teamet. Det visar en kartläggning från TNG.

fördomsfri rapport transparent bakgrund statistik mångfaldI rapporten ”Mycket snack och lite verkstad – fördomsfri rekrytering i Sverige 2021 presenterar vi på TNG ett omfattande underlag med statistik kring hur svenska organisationer förhåller sig till fördomsfri rekrytering och mångfaldsfrågor. Svaren kommer från över 1 000 chefer och HR-specialister över hela Sverige.

Att man vill ha medarbetare med rätt kunskap och erfarenhet är såklart givet. Men vad är viktigt utöver det? Här svarar 88 % att de helst vill rekrytera personer som passar in i teamet. 25 % anser även att rätt utbildning och lärosäte är viktigt. Lågt rankar däremot att ha liknande intressen som övriga i teamet (3 %), vara sportintresserad (1 %)  eller trevlig att umgås med efter jobbet (4 %).

Skillnad mellan chefer och HR

En viss skillnad i svaren syns mellan chefer och HR. 87 % inom HR tycker det är viktigt att rekrytera personer som passar in i teamet. Motsvarande siffra bland chefer och VD:ar är 90 %. Här finns möjligen ett samband med att 75 % av chefer och VD:ar anser att magkänslan är viktig eller mycket viktig vid anställning. Ett påstående som enbart 39 % av HR-specialisterna håller med om.

Bryter man ner svaren per bransch utmärker sig säljområdet. Här svarar hela 90 % att de tycker det är viktigt att anställa någon som passar in i teamet. Lägst är siffran inom kundtjänst med 85 %. Däremot tycks rätt utbildning vara mindre viktigt (23 %) inom säljbranschen än inom exempelvis teknik (29 %) och finans (28 %).

Förändring ställer krav på ledarskap

åsa edman källströmer profilbild

Åsa Edman Källströmer, VD TNG

Enligt Åsa Edman Källströmer, VD på TNG, kan en trolig anledning till att företag inte rekryterar fördomsfritt och kompetensbaserat hela vägen vara att chefer och HR är måna om att rekrytering ska vara enkelt.

– Att röra om i grytan och teamet kan vara krävande och utmana ledarskap och organisation. Detta bekräftas av vår undersökning, där många väljer att anställa medarbetare som direkt passar in i teamet.

Det säger Åsa och fortsätter:

– Däremot är det glädjande att se att viljan till förändring på många håll verkar finnas. I vår undersökning framkommer även att 50 % gärna anställer personer som kan tillföra synlig mångfald som ålder, etnicitet, kön eller utseende. Och 48 % är öppna för att anställa personer som tillför osynlig mångfald utifrån personlighet och inre kompetens. Något som det idag finns gott om belägg för bidrar till ökad lönsamhet och innovationstakt inom organisationer.

Vill du veta mer? Hela resultatet från TNG:s kartläggning hittar du i rapporten ”Mycket snack och lite verkstad – fördomsfri rekrytering i Sverige 2021? Ladda ner den gratis här!

Rekommenderat för dig