TNG
Så rekryterar du fördomsfritt och bidrar till mångfald

TNG rekryterar fördomsfritt varje dag – så här gör vi

27 steg för en fördomsfri rekryteringsprocess

Det är glädjande att intresset för fördomsfri rekrytering ökar. Allt fler pratar om att välja kompetens och potential framför magkänsla när de rekryterar. Men sker det verkligen fördomsfritt hela vägen? Hur är det med kravprofilen, rekryteringsmarknadsföringen, testerna, intervjuerna, kandidatupplevelsen och referenstagningen? Är alla steg objektiva? För först då handlar det om kompetensbaserad fördomsfri rekrytering. På riktigt. Här är 27 saker som ingår när du rekryterar fördomsfritt tillsammans med oss på TNG!

På TNG är vi specialister på att rekrytera fördomsfritt. Vi har drivit branschen och fördomsfri rekrytering framåt under flera år. Men vi är inte klara än. Vår ambition är inskriven i vår vision, vilket innebär att vi dagligen arbetar med de små förbättringarna. Vårt mål är tydligt och det finns mer att göra. Alla behöver vi bli bättre på att inte välja bort sökande på fel grunder eller magkänsla. Själva försöker vi se bortom det uppenbara varje dag och delar gärna med oss av vår kunskap inom området. Allt för att bidra till en hållbar arbetsmarknad när kompetensbehovet och yrkesroller snabbt skiftar.

Hos oss blir ingen sökande bortvald på magkänsla. Eller felaktiga eller diskriminerande grunder som namn, ålder, kön, bakgrund eller tidigare erfarenhet. För att lyckas följer vi ständigt trender inom området, utvecklar egna digitala verktyg samt investerar löpande i HR-tech för att fortsätta utveckla oss själva och vårt erbjudande.

Vi rekryterar just nu

Så rekryterar vi fördomsfritt

1. Kompetensbaserad rekryteringsprocess

På TNG arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess, byggd på vetenskap som säger att begåvning har störst påverkan på framtida arbetsprestation. Därför mäter vi potentialen hos alla sökande så att de snabbt kommer igång på arbetsplatsen och matchar de kompetenser du verkligen behöver.

2. Bred syn på kompetens

Vi definierar kompetens som en mix av kunskap, begåvning, färdighet och motivation. Detta möjliggör att bedöma kandidaters olika styrkor för varierande roller som ska tillsättas.

3.Talent Score Card

Vi skräddarsyr och kvalitetssäkrar kompetens med TNG:s unika Talent Score Card™ där vi objektivt kan kvantifiera och jämföra kompetens.

4. Utmanar kravprofilen

Tillsammans med våra kunder utmanar vi kravspecifikationen (beskrivningen av kompetensbehovet) så att fokus ligger på avgörande kompetenser när vi gör urval, och inte ålder, kön, ursprung eller enbart ”fina” lärosäten.

5. Kompetensbaserade intervjuer

Vi har verktyg och kunskap att säkerställa att vi genomför en kompetensbaserad intervju, där kompetensen står i fokus och intervjuer bedöms utifrån vårt Talent Score Card™.

6. Tester för alla sökande

Vi låter alla sökande genomför digitala screeningtester som ett första urval i rekryteringen när vi rekryterar. Det gör att alla kandidater får en rättvis chans att lyckas.

7. Skräddarsydda testpaket

En ekonomtjänst på företag A kan skilja sig mycket från ett på företag B, och då ska testerna göra detsamma. Därför skräddarsyr vi dagligen olika testpaket baserat på den kompetens som efterfrågas.

8. Tester innan vi läser CV

Sedan tittar vi inte på de sökandes CV förrän de genomfört våra fördomsfria arbetspsykologiska personlighets- och begåvningstester. På så sätt får alla möjlighet att visa upp sin potential och kompetens.

9. Tester på olika språk

För att språk inte ska vara ett hinder föra att visa upp sin kompetens, erbjuder vi våra arbetspsykologiska tester på över 37 språk.

10. Certifierade rekryterare

Alla våra rekryterare är certifierade inom våra testverktyg och kan skräddarsy testpaket, samt ge feedback till dina sökande.

11. Motivationstext istället för personligt brev

Vi har skrotat det personliga brevet då det allt som oftast innehåller privat information, som ej är relevant för framtida arbetsprestationer. Istället får de sökande motivera kort varför de söker just din tjänst.

12. Inga frågor om ålder

Vi frågar aldrig efter ålder när vi rekryterar, och har tagit bort möjligheten att registrera ålder för jobbsökare.

13. Inga privata frågor

Vi ställer aldrig frågor av privat karaktär under intervjun, då detta inte är relevant för arbetsprestationen.

14. Inga foton

Vi har tagit bort möjligheten att ladda upp foto när man söker jobb, då en bild alltid granskas med subjektiva ögon.

15. Anonymiserade namn

Vi blindar och anonymiserar alla sökandes namn i första urvalsfasen, så att rekryteraren inte ska påverkas av egna fördomar utan enbart se kompetensen.

16. Löpande intern upskilling

Våra rekryterare går återkommande refresh-utbildningar inom kompetensbaserad rekryteringsmetodik och intervjuteknik.

17. Koll på diskrimineringslagen

Vi utbildar löpande all vår personal i diskrimineringslagstiftningen och går alltid igenom de senaste casen i DO tillsammans.

18. Omvärldsbevakning

Vi följer alla trender inom fördomsfri rekrytering och vetenskapliga rön på området och delar alltid informationen internt till alla – oavsett vilken roll du har på företaget.

19. Investerar i HR-tech

Vi investerar i AI-teknik och HR-techverktyg för att utveckla oss själva inom ny teknik som kan hjälpa våra rekryterare att hålla sig objektiva i sina kandidaturval. Ett exempel är screeningmjukvaran Tengai som bidrar till mer fördomsfria och rättvisa anställningsintervjuer.

20. Inkluderande språk

Vi skriver platsannonser som inkluderar alla sökande och undviker språk som kan uppfattas diskriminerande eller indirekt utesluter vissa målgrupper.

21. Inkluderande plattformar

Vi väljer inte digitala plattformar som bygger på den sökandes utseende eller videoplattformar där det krävs vana att ”pitcha” sig själva i rörligt media som en del av urvalskriterierna.

22. Bred annonsering

Vi publicerar alla platsannonser på flera öppna digitala plattformar, inklusive sociala medier, så att alla har möjlighet att söka.

23. Inkluderande platsannonser

Vi skriver platsannonser som inkluderar och riktar sig till alla sökande.

24. Fördomsfri search

Vi har utvecklat en unik fördomsfri searchmetod för att inte omedvetet exkludera talanger när vi letar efter bristkompetenser, samt utvecklat ett kommunikationsflöde som inkluderar och bygger på utvalda kompetenser.

25. Transparent kandidatupplevelse

Vi ger alla våra sökande en transparent kandidatupplevelse där alla live och i realtid kan följa sin ansökan och rekryterarens arbete digitalt – oavsett vem man är.

26. Tillgänglig hemsida

Vi har implementerat Google Translate på vår sajt så att alla sökande kan läsa på det språk de är mest bekväma att använda.

27. GDPR

Vi låter alla våra kandidater blir medlemmar hos TNG för att möta GDPR-krav på compliance. De kan när som helst välja att enkelt stänga ner sin profil eller hämta ut sina uppgifter.

Behöver du ny personal?

TNG är specialisterna som gör fördomsfri rekrytering, bemanning och interim enkelt för dig. Genom vår fördomsfria rekryteringsmetod får du rätt medarbetare som snabbt och kostnadseffektivt levererar i din organisation idag, och i framtiden.

Se alla våra tjänster!

Rekommenderat för dig

Visa alla