TNG
Dessa soft skills rankas högst av världsledande arbetsgivare.

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

CV-tips! Dessa soft skills rankas högst av världsledande företag

God samarbetsförmåga toppar listan

Har du god samarbetsförmåga, tydligt kundfokus och gillar att lösa problem? Grattis! Då besitter du nyckelegenskaper som världens mest attraktiva arbetsgivare just nu söker hos nya medarbetare. Det visar nya siffror från Universum, en av världens ledande Employer Branding-byråer.

I årets undersökning har Universum frågat ut över 1650 arbetsgivare från totalt 75 länder kring rekrytering, Employer Branding och fokus framåt. Runt 60 av de deltagande företagen identifieras dessutom i rapporten som världens mest attraktiva arbetsgivare, WMAE (World´s most attractive employers).

Resultatet från undersökningen ger en viktig signal kring hur arbetsmarknaden över tid förändras för unga och yrkesverksamma – och inte minst vilka soft skills jobbsökare bör trycka på i sitt CV framöver.

Att just god samarbetsförmåga toppar arbetsgivarnas önskelista över nyckelegenskaper tror Universums researchers beror på ett strategiskt fokus på två saker:

  1. Att företagen vill ha medarbetare som stannar länge. ”Företag vill anställa människor som vill arbeta för snabba, innovativa organisationer, men som också vill stanna och följa projekten in i mål. Som Jacqui Barrett-Poindexter från Glassdoor förklarar: ”Att anställa medarbetare som samarbetar innebär att identifiera människor ”som inte endast vill leda omvandlingsinitiativ inom sin organisation, utan som också vill följa med inom en rimlig, hållbar tidsram.”
  2. Att företag vill ha människor som kommer trivas i en hybrid miljö.” Företag har anammat en mängd virtuella och hybridarbetsmodeller. Men de håller fortfarande på att ta reda på hur dessa team arbetar mest effektivt. En samarbetande medarbetare förstår att deras egen framgång är bundna i sina lagkamraters framgångar”.

Integritet och etik klättrar på listan

En annan intressant insikt från årets undersökning kring soft skills är att integritet och etik har seglat upp hela åtta placeringar från 2021 och därmed hamnar på plats fem på listan.

Universum kopplar ihop det med att många människor idag jobbar hemifrån och att företag kämpar med att hantera den nya verkligheten. Till exempel osäkeheten kring om anställda som jobbar remote verkligen jobbar sina timmar? Och om de är lika produktiva på kontoret som hemma? ”Önskemål om hög integritet och etik går hand i hand med detta skifte”, går att läsa i rapporten.

Sugen på en ny jobbutmaning? Vi har alltid en rad spännande tjänster på vår jobbsajt. In och kika redan idag!

Till lediga jobb

Hela listan! Dessa soft skills rankas högst av världsledande arbetsgivare 2022*

1. Samarbetsförmåga 49% (35%)
2. Kundfokus 39% (30%)
3. Problemlösning 39% (32%)
4. Öppenhet för mångfald 37% (18%)
5. Integritet/etik 37% (22%)
6. Anpassningsbar/flexibel 34% (28%)
7. Kreativitet/innovation 34% (28%)
8. Inlärningsförmåg 29% (29%)
9. Resultatfokus 27% (24%)
10. Drivenhet/proaktiv 27% (30%)

*Siffrorna visar procentsats från företagen som identifieras som världens mest attraktiva arbetsgivare av Universum. Inom parantes syns siffror för undersökningen totalt.

Rekommenderat för dig