TNG
Hung Lee talade kring remote work under Unbiased Day 2022.

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Hung Lee: Så påverkas världen av remote work efter pandemin

Utmaningar och vinster med nya tidens distansarbete

Pandemin har skakat om spelplanen på arbetsmarknaden i hela världen. Inte minst vad gäller jobbsökarnas krav på remote work när de söker nytt jobb.
Men remote work betyder också nya utmaningar för rekryterare och arbetsgivare framåt. Hur? Det var huvudfokus när HR-världens egen internationella rockstjärna, Hung Lee, gästade Unbiased Day 2022.

Hung Lee är rekryteraren som efter 15 år i branschen startade ett nyhetsbrev med syftet att inspirera kollegor med nya trender och snackisar inom HR och rekrytering. Idag har hans Recruiting Brainfood växt till ett internationellt community med tiotusentals prenumeranter världen över. Något som gjort Hung till en flitigt anlitad föreläsare och moderator.

Under sin föreläsning Reshuffling the Deck: DEIB in the Remote First World på Unbiased Day 2022 stod det högaktuella frågan kring remote work i fokus. För vad har distansarbete egentligen medfört vad gäller rekrytering globalt utifrån DEIB (diversity, equity, inclusion and belonging)? Vilka är utmaningarna framåt? Och hur löser vi dem?

Remote work skapar nya jobbmöjligheter

Ökade möjligheter till remote work har gjort arbetsmarknaden tillgänglig för fler – både vad gäller att jobba och söka jobb. Det konstaterar Hung inledningsvis och pekar på att nya målgrupper nu börjar synas i rekryteringsprocesser.

Enligt siffror från USA lever 61 miljoner människor i landet med någon form av handikapp. 13 % av dessa handikapp handlar om rörlighet. Tack vare distansarbetet har dessa personer plötsligt fått en ny chans på arbetsmarknaden. Samma sak gäller för kvinnorna i USA, som i vardagen står för den största ansvaret för omsorgen av familjens barn och äldre. När remote work blivit mer accepterat får denna målgrupp också nya chanser att kunna söka jobb.

Även personer som inte har råd att pendla till ett kontor gynnas, likaså introverta personer som många gånger får stå tillbaka mot extroverta kollegor som har lättare för det sociala spelet på ett kontor. Hung lyfter även faktumet att remote work ger redan yrkesverksamma medarbetare större frihet att söka andra jobb när processerna digitaliseras. Något som i förlängningen skapar större rörlighet på arbetsmarknaden.

Hung Lee om utmaningar kring remote work

Hung Lee blir intervjuad under Unbiased Day 2022.

Så vilka är de främsta utmaningarna? Här är några risker som Hung Lee menar att arbetsgivare behöver vara medvetna om.

– Otrygg och okontrollerad hemmiljön. En studie från Buffer visar att så många som 80 % arbetar remote från sitt hem. En ny exkluderingsfaktor enligt Hung Lee, då förutsättningarna skiljer sig åt.
Medan vissa har goda förutsättningar att skapa en trygg och bra arbetsplats på hemmaplan, har andra svårare på grund av exempelvis stökiga familjeförhållanden.

Som arbetsgivare är det samtidigt svårt att kontrollera medarbetarens hemmakontor. Hung Lee refererar till en svensk undersökning som visar att singelhushåll utan barn och husdjur har bäst förutsättningar för hemarbete. Jämför detta med en yngre person som bor ihop med flera kompisar, säger han. Något som naturligt påverkar personens förutsättningar att lyckas och prestera på jobbet.

– Ekonomi. En remote värld kräver viss teknik och utrustning för att till exempel genomföra en digital intervju. Något som inte alla har ekonomi till att införskaffa. Slutsats: Ett dåligt wifi får helt enkelt inte påverka rekryteringsprocessen.

Ageism åt båda hållen. När arbetsplatserna digitaliseras ökar risken att våra fördomar sätter käppar i hjulet för personer som nått en viss ålder ”som inte anses hänga med i allt det nya”. Samtidigt finns risk för åldersdiskriminering även åt andra hållet, där unga också exkluderas. Då de inte anses kunna ”litas på” i det nya friare arbetslivet.

Proximity bias. Det vill säga risken att medarbetare som väljer att jobba nära chefen på plats på kontoret medvetet eller omedvetet gynnas av det. Det kan till exempelvis handla om nya karriärmöjligheter och befordringar. Ett fenomen som studier visar redan var förekommande innan pandemin men som kan öka framåt.

Tips kring remote work vid rekrytering

Hur ska då rekryterare och arbetsgivare tackla utmaningarna framåt i rekryteringsprocessen och utifrån DEIB? Här är Hung Lees bästa tips och insikter kring remote work.

  1. Ompröva vikten av intervjun. Hung Lee menar att rekryterare och rekryterande chefer måste vara medvetna om att en jobbintervju är fylld av risker att påverkas av medvetna och omedvetna fördomar kring en kandidat. Oavsett om mötet sker digitalt eller på plats. Finns det andra bättre och mindre fördomsfria sätt att få fram en persons kvaliteter för ett jobb framåt?
  2. Använd data. Hung Lee förespråkar att använda ”interview analytics” den nya tekniken och programmen som finns för att mäta bias kring digitala intervjuer. Till exempel hur lång tid en intervju tar beroende på vem kandidaten är, hur många frågor som ställs och hur många gånger en kandidat avbryts, bland mycket annat. ”Den här datan kan hjälpa till att utbilda rekryterare och rekryterande chefer, hjälpa dem utvärdera vad som händer under en intervju och öka förståelsen för vad som påverkar ett beslut.”
  3. Anpassa rekryteringsprocessen. Hung Lee ser ett värde av att skräddarsy rekryteringsprocessen och intervjun utifrån vilket jobb och arbetsuppgifter som efterfrågas. Och även här ifrågasätta intervjuns relevans för vissa jobb. Till exempel vid enklare jobb som sker remote utan större samarbete med andra.
  4. Använd relevanta tester. Hung Lee lyfter här det skandinaviska företaget Toggl som utformat en digital plattform där alla kandidater inledningsvis testas på olika sätt – innan de blir kallade till intervju. ”Allt utifrån vad som är relevant för det aktuella jobbet.”
  5. Kandidatupplevelsen i fokus. Här pratar Hung Lee om att ge kandidaten större möjlighet att välja vilka rekryteringsverktyg som passar hen bäst. Till exempel om processen ska starta med en intervju, test, eller arbetsprov. Allt för att förbättra kandidatupplevelsen och fokusera på det som får kandidatens prestera och komma fram på allra bäst sätt.
  6. Anpassa jobb efter individen. Kan vi skapa jobb som tillåter möjlighet för medarbetare att designa sina tjänster själva? Till exempel gällande arbetsort, arbetstid, flextid, kollegor. ”Det är det ultimata sättet att reducera våra bias i en ny remote värld.”

Vill du höra mer från Hung Lee? Streama hela föreläsningen från Unbiased Day 2022 här!

Vi på TNG är specialister inom kompetensbaserad fördomsfri rekrytering. Är du i behov av nya medarbetare? Tveka inte att kontakta oss!

Kontakta oss redan idag!

Rekommenderat för dig