TNG
second opinion möller bil rekrytering stockholm

Lästid: 2 minuter

Senast redigerad:

Undvik risken för felrekrytering med Second Opinion

Success story mellan Möller Bil och TNG

En Second Opinion – vad innebär det egentligen?  Istället för att få hjälp med en hel rekrytering kan du  få experthjälp i mindre skala när du rekryterar på egen hand. Du får då stöd i att objektivt kvalitetssäkra dina slutkandidater. Diana Bernelind, HR-generalist på Möller Bil, är en av dem som återkommande anlitar TNG för Second Opinon. Här berättar hon om fördelarna med tjänsten.

Som HR-generalist på ett av Nordens största bilföretag med cirka 750 anställda och 70 chefer i Sverige bär Diana ett stort ansvar.

I sin roll stöttar hon bolagets 13 återförsäljare och ansvarar även för rekrytering av ny kompetens. Det är en tidskrävande uppgift, inte minst för chefspositioner:

När det gäller chefsrekryteringar har vi en tydlig intern rekryteringsprocess där vi träffar kandidater och tar in referenser. Men även om vi gör ett grundligt arbete så har vi behov av ytterligare en säkerhetsgranskning, för att säkerställa att vi har gjort allt vi kunnat.

Värdefullt med extern blick

diana-bernelind-hr-generalist-moller-bil

Diana Bernelind, HR-generalist på Möller Bil

Att få en extern blick på sin rekrytering är många gånger värdefullt. Diana menar på att det är en form av kvalitetssäkring och att en Second Opinion ofta stärker företagets bild av kandidaten.

Dessutom får hon ett kvitto på att bedömningen som gjorts är korrekt. Det har även hänt att Diana fått en direkt avrådan att gå vidare med en kandidat.

Enligt Diana kan en extern rekryterare jobba mer djupgående och specialiserat. Hon menar på att hon i vissa fall, om hon fått en väldigt bra bild av en kandidat, kan det med TNG:s arbetspsykologiska screeningtester bli väldigt tydligt att hennes uppfattning är baserad enbart på kandidatens ord:

Samma kandidat kanske presterar noll på tester kring logiskt och ekonomiskt tänkande. Sådan information får vi inte fram utan en Second Opinion.

En ytterligare fördel med Second Opinion är att det minimerar risken för felrekryteringar vilket varit lönsamt för oss, hävdar Diana. Det är också en typ av inventering av kandidatens styrkor och svagheter. Utifrån kunskapen om personen kan vi avgöra vad vi behöver fokusera på vid en onboarding.

Började med egen upplevelse

När Diana först kom i kontakt med TNG var när hon själv anställdes på Möller Bil.

– TNG gjorde en Second Opinion på mig inför min anställning på Möller Bil. Jag fick en väldigt bra kandidatupplevelse. Det var fyra år sedan. Idag känner TNG vårt företag och vet vilka kandidater vi söker. Jag skulle säga att TNG är väldigt pricksäkra!

TNG kvalitetssäkrar dina rekryteringar

Vi hjälper dig kvalitetssäkra dina egna rekryteringar

På TNG erbjuder vi flertalet olika flexibla lösningar inom rekrytering och bemanning, baserat på vad du och ditt företag behöver. Alla gånger finns inte behovet av att anlita oss för en hel rekrytering, och då kan vi i stället hjälpa till med delar av en rekryteringsprocess. Exempelvis är vi ofta inblandade när företag och önskar en objektiv och extern Second Opinion som en del av en egen rekryteringsprocess.

Läs mer om Second Opinion!

Rekommenderat för dig