TNG
Scandinavian Biogas växer och rekryterar nya medarbetare med stöd av TNG Tech - specialister på hållbar och datadriven ingenjörsrekrytering

Lästid: 4 minuter

Senast redigerad:

Scandinavian Biogas växer – rekryterar med stöd av TNG Tech

Söker medarbetare med passion för grön omställning

För att klara den pågående omställningen till förnyelsebar energi spelar biogas en viktig roll. Och efterfrågan ökar. Därför skalar nu Scandinavian Biogas upp sin produktion och söker nya medarbetare med passion för hållbar omställning. Rekryteringen sker i nära samarbete med TNG Tech – specialister på hållbar och datadriven ingenjörsrekrytering.

Scandinavian Biogas

Biogas är idag det renaste fordonsbränslet för tunga transporter och lyfts ofta som en hörnsten i den cirkulära ekonomin. Biogasen produceras i ett slutet kretslopp där biologiskt avfall, avloppsvatten och restprodukter från skog och industri omvandlas till förnybar biogas och biogödsel. Energin kan i sin tur användas som drivmedel, eller för att skapa el och värme genom förbränning. Biogödseln återförs till marken som näring och låser därmed in koldioxiden i marken.

Sverige är redan idag ledande inom förnybara drivmedel, men användningen begränsas av bristande utbud eftersom biogasen haft svårt att konkurrera med den väsentligt billigare och fossilbaserade naturgasen.

Hållbar övergång till förnybar energi

I den pågående övergången från fossil till förnybar energi är Scandinavian Biogas en viktig aktör. Bolaget har som målsättning att vara ledande inom storskalig framställning av biogas och biogödsel. Som ett led i detta verkar de för en utökad användning av biogas som en del i energimixen.

Den nordiska sektorn för tunga vägtransporter är det viktigaste området för bolagets tillväxtambitioner i nuläget, men biogasmarknaden förväntas även växa inom sjötransporter och industrin. Samtidigt har efterfrågan på flytande biogas (BioLNG) ökat kraftigt under de senaste åren, och utbudet av biogasdrivna fordon har blivit större.  

Ska bygga ut anläggningar

Linda Sundberg, HR-chef på Scandinavian Biogas

För att möta den kraftigt ökande efterfrågan på biogas, arbetar Scandinavian Biogas idag intensivt med att accelerera sin verksamhet i norra Europa.

Sedan starten 2004 har bolaget hunnit bli Nordens största privata producent av biogas med totalt cirka 100 anställda och anläggningar i Södertörn, Henriksdal och Bromma i Stockholm. I Skogn, norr om Trondheim i Norge, har de även världens största anläggning för flytande biogas, där fiskrens omvandlas till biobränsle. Utöver Norden har de också verksamhet i Sydkorea.

Siktet är nu inställt på att öka tillväxttakten i norra Europa under de kommande 10 åren. Bland annat pågår utbyggnad av anläggningarna i Södertörn och Trondheim samt att nya etableringar tillkommer.

Den planerade tillväxten kräver naturligtvis rekrytering av ett stort antal nya medarbetare. Här har bolaget sedan flera år tillbaka ett nära samarbete med TNG Tech – specialister på kompetensbaserad och datadriven teknik- och ingenjörsrekrytering inom Engineering, Supply Chain och Production.

Samsyn kring hållbarhet

Linda Sundberg, HR-chef för koncernen, kom i kontakt med TNG Tech första gången som kandidat. Det var nämligen de som rekryterade henne till Scandinavian Biogas. ”En bra process med snabb återkoppling från rekryteraren”, minns hon.

Som HR-chef för koncernen är hon bland annat ansvarig för att rekrytera och bestämma hur det snabbväxande bolaget ska jobba framåt. Till exempel med frågor som rör kultur och kommunikation. Alltid med tydligt hållbarhetsfokus.

– Hållbarhet är viktigt och genomsyrar hela organisationen. Oavsett vilken roll man har. Bland annat har vi just infört en ny medarbetarundersökning för att mäta engagemanget genom löpande pulsmätningar, berättar Linda.

Även för TNG Tech är hållbarhet ett ledord. Med utgångspunkt i visionen om att se bortom fördomar och därmed bidra till en hållbar arbetsmarknad, strävar TNG Tech efter att varje dag vara en ansvarstagande aktör som bidrar till att skapa en hållbar affär och framtid.

Scandinavian Biogas har anläggningar för framställning av biogas i hela Norden.
Scandinavian Biogas anläggning i Södertörn (övre bilden) och i Skogn (nedre bilden).

Personlig kontakt och bollplank

Under sin tid på Scandinavian Biogas har samarbetet med framför allt rekryteraren Dana på TNG Tech pågått löpande. Hittills har det hunnit bli ett antal roller: processingenjörer, drifttekniker, laboratorietekniker, en Technology Manager, en Operation Analyst med flera.

Linda lyfter särskilt den nära och personliga kontakten med rekryteraren:

– Samarbetet har fungerat jättebra. Det är därför vi valt att fortsätta med TNG Tech nu när vi utökar vår organisation. Jag uppskattar att kunna ha en nära kontakt där vi kan bolla fram och tillbaka och snabbt få svar.

Som exempel nämner hon ett tillfälle då en platsannons inte hade fått så många ansökningar. Då fick de direkt tips från TNG Tech om hur de kunde vrida annonsen för att synas bättre.

Något annat hon uppskattar är TNG Techs strukturerade rekryteringsprocess, som bygger på vetenskapliga data och mätbara urvalsmetoder – som exempelvis arbetspsykologiska tester – för att säkerställa framtida arbetsprestation. Något som minskar risken för att magkänsla och fördomar påverkar bedömningen – och bidrar till att skapa ett mer objektivt och rättvist urval.

– Genom att ge alla som har rätt kompetens, potential och drivkraft samma chans kan vi tillsammans bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad, konstaterar Linda.

Viktigt att förstå verksamheten

Scandinavian Biogas samarbetar med TNG Tech för att rekrytera roller som bland annat processingenjörer, drifttekniker och laboratorietekniker.

Utöver hållbarhetsfokuset och det strukturerade arbetssättet, uppskattar Linda också att rekryterarna på TNG Tech satt sig in i verksamheten på Scandinavian Biogas. Något som är extra viktigt när man verkar inom en nischad bransch, där styrkan är just de unika kunskaperna inom biogasframställning.

– Det vi arbetar med är komplext och det är viktigt att vår rekryteringspartner kan förklara för kandidaterna som söker jobbet. Hur ser det ut på anläggningen? Hur arbetar man? Kandidaterna har ofta frågor om exempelvis anläggningarna och vill sätta sig in i hur det fungerar. Då är viktigt med någon som förstår verksamheten vilket jag tycker Dana gjort jättebra.

Bland annat var Dana nyligen ute på anläggningen i Södertörn och fick en rundvandring med en anläggningschef.

– Jag uppskattar deras engagemang och att de är intresserade av att förstå.

Letar brett

Vissa roller har varit svårare än andra att tillsätta. Linda berättar om en tjänst där de fick söka under ett halvår för att hitta rätt matchning, men rekryterarna på TNG Tech kämpade på tills de rodde rekryteringen i hamn

När det kommer till mer komplexa roller krävs det oftare en bredare sökning som väger in många aspekter, exempelvis erfarenhet från liknande bransch. Även motivation och intresse är viktiga faktorer:

– Biogas är en nischad bransch så det är inte nödvändigt att kandidaten har erfarenhet från biogasbranschen. Det kan fungera att komma från processindustrin, eller att ha arbetat med liknande arbetsuppgifter.

– Många som jobbar här har ett intresse för biogas och ett miljötänk. De brinner verkligen för dessa frågor och vill arbeta på ett sådant bolag. Det hör vi ofta när vi träffar kandidater.

Nu fortsätter tillväxtresan för Scandinavian Biogas. Intresset för Bio-LNG växer och efterfrågan drivs på av det pågående paradigmskiftet inom tunga transporter i Europa. Bio-LNG ses alltmer som ett effektivt drivmedel för att förverkliga samhällets målsättning om en omställning till förnybar energi. Vill du veta mer? Läs mer om Scandinavian Biogas och bolagets tillväxtresa på deras hemsida.

Rekrytera och hyr kvalitetssäkrade inköpare, ingenjörer och tekniker vetenskapligt med TNG Tech

Vetenskaplig rekrytering, kvalitetssäkrad kompetens

Nyfiken på hur TNG Tech kan hjälpa även din organisation att rekrytera hållbart för framtiden? Hör av dig så lyssnar vi gärna på era behov och kompetensutmaningar framåt.

Kontakta TNG Tech!

Rekommenderat för dig