TNG
TNG:s VD bloggar om varför hållbarhet lönar sig vid rekrytering

TNG:s VD: Det lönar sig att satsa på hållbarhet

VD-blogg: Åsa Edman Källströmer, VD TNG

Nytt år och dags att blicka framåt! Som alltid har året inletts med att implementera vår Affärsplan för 2019, där all intern personal involverats i att ta fram det kommande årets fokus och mål. En del i detta arbete är att titta tillbaka och dra lärdomar från året som gått, som denna gång präglats av innovation, en helt ny kandidatupplevelse samt en fortsatt positionering som specialister inom fördomsfri rekrytering och bemanning. Nu fortsätter vi jobba mot vår vision om en hållbar arbetsmarknad, där kompetens och potential står i fokus – inte kön, namn, ålder, utseende eller bakgrund.

Åsa Edman Källströmer, VD, TNG – fördomsfri rekrytering och bemanningUnder 2018 har vi kunnat se hur allt fler pratar om fördomsfri rekrytering, vilket är positivt. Men vill man göra skillnad krävs mer än fina ord på en hemsida eller att man adderar tester till sin process. För att verkligen rekrytera fördomsfritt måste varje steg genomföras så objektivt och fördomsfritt som möjligt. Hela vägen från kravprofil till urval.

Inför 2019 hoppas vi därför att fördomsfri rekrytering och bemanning inte bara ska vara ett säljargument, utan att fler verkligen agerar och rekryterar fördomsfritt. På riktigt. Så att vi tillsammans kan skapa en mer hållbar arbetsmarknad.

Självklart innebär vårt hållbarhetsfokus även att vi tillsammans med personal och kunder bidrar till en rad olika CSR-aktiviteter som ligger i linje med vår vision. Bland annat Språkkraft, Hello World och Röda Korset.

Fler vågar tänka annorlunda

Och visst är det en spännande marknad just nu! Kandidatbristen finns absolut, men under året har vi sett klara bevis på att det går att göra något åt den. Bara man tänker lite annorlunda. Något som allt fler av våra kunder nu vågar göra, när de tillsammans med oss utmanar kravprofilen.

Glädjande nog kan vi se att kunderna uppskattar vårt höga fokus på hållbarhet och ser värdet av vår fördomsfria process – och hur den även bidrar till deras affär. Ett värde som vi genom vår nystartade utbildningsverksamhet TNG Evolve under året ytterligare kunnat hjälpa till att förmedla, då vi utbildat fler att anamma vårt arbetssätt.

 

Nya lösningar för att hitta specialistkompetens

För att hitta specialistkompetens kommer vi i framtiden behöva tänka ännu mer utanför boxen. En insikt som vi tagit fasta på under året, där vi drivit flera initiativ som visar hur man genom nytänkande kan bidra till en hållbar arbetsmarknad. Exempelvis har accelerated learning-utbildningarna Java4Women och Fastighetsservice4women skapat nya möjligheter för att hitta potential och förse arbetsmarknaden med arbetskraft inom bristyrken.

Vårt fokus inom Tech-området visar på vikten av att tänka annorlunda för att få fram de allra bästa kandidaterna på en marknad med skriande behov av duktiga kandidater. Bolagiseringen av rekrytering och interim gällande digitala tjänster till bolaget Ada Digital är andra exempel på att specialisering som gör skillnad, där vi med ett riktat erbjudande till berörda kandidater kunnat skapa ett större värde för den här målgruppen. Vi har även fortsatt jobba med trainee-program, där vi ser att vår process lämpar sig väl för att fram nya talanger med stor framtidspotential.

Transparent kandidatupplevelse

En annan nyhet 2018 var vår transparenta kandidatprocess som lanserades i början av året, där jobbsökande via vår digitala plattform kan logga in och följa sin ansökan helt transparent, i realtid. Vi är stolta över att vara först ut med att ha gjort något åt det svarta hål som många kandidater upplever att de hamnar i efter inskickad ansökan. Med vår transparenta process har vi skapat en bättre kandidatupplevelse som väckt uppskattning hos såväl kandidater som kunder. Något som ger oss energi att fortsätta utveckla tjänsten ytterligare.

Tengai Unbiased tränas att rekrytera fördomsfritt

Världens första rekryteringsrobot

På tal om att vara först så har vi under 2018 tagit det till en helt ny nivå, när vi tillsammans med Furhat Robotics inlett arbetet med att utveckla den sociala rekryteringsroboten Tengai Unbiased. Något som vi är först i världen med. Ett både spännande och krävande projekt ur flera aspekter!

Bland annat har vi lärt oss att människor är mindre förlåtande mot robotar och teknik generellt och så även i rekryteringssammanhang. Men vi har även fått väldigt många bra insikter som vi tror kommer göra fördomsfri rekrytering och bemanning ännu bättre i framtiden. Och vi ser verkligen att AI kan bidra på ett väldigt positivt sätt och göra skillnad. Bland annat genom att få in mer struktur, ge fler kandidater chansen och samtidigt skapa mer tid för det personliga mötet.

Utvecklingen av Tengai är helt klart början på något väldigt spännande. Och vi är glada att vi tagit beslutet att vara med och leta utvecklingen mot en mer hållbar arbetsmarknad som fungerar, både idag och imorgon. Extra roligt är förstås att Tengai togs emot väldigt väl av våra testkandidater, av vilka hela 79 % efter första intervjuerna kunde rekommendera Tengai. En siffra som helt helt kommer stiga i takt med att utvecklingsprojektet går framåt.

Vi är övertygade om att 2019 kommer bli ett år då mycket händer. Och vi ser fram emot en bättre värld och där vi och våra kunder drar vårt strå till stacken genom bidra med vad vi kan till en mer hållbar arbetsmarknad, med fokus att hitta de allra bästa kandidaterna utan att låta fördomar och allmänna generaliseringar stå i vägen.